Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η εφεδρεία του πρώτου Μνημονίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας - ανώτατο διοικητικό δικαστήριο) σε διάσκεψη, κεκλεισμένων των θυρών, έκρινε παράνομο το νομοθετικό καθεστώς -Νόμος 4024/2011, υπουργική απόφαση και εγκύκλιο που ακολούθησαν- που έθεσε σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα υπαλλήλους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση δημοσίου δικαίου. 

Να σημειωθεί ότι η απόφαση που κατά τις πληροφορίες έλαβε η Ολομέλεια του ΣτΕ, δεν «ακουμπά» την εφεδρεία των απασχολούμενων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Προσφυγές κατά του μέτρου της εφεδρείας είχαν καταθέσει στο ΣτΕ η ΑΔΕΔΥ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζοντας ότι ο Ν. 4024/2011 αλλά και το υπόλοιπο νομοθετικό «πλέγμα» που προβλέπει την πρώτη εφεδρεία, είναι παράνομο και αντίκειται σε διατάξεις  του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, στις προσφυγές τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έκαναν λόγο για παραβίαση του άρθρου 103 του Συντάγματος που απαγορεύει την παύση των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση του υπηρεσιακού τους συμβουλίου. 

Ωστόσο, όπως ανέφεραν, με το μέτρο της εφεδρείας που επιβλήθηκε με το πρώτο Μνημόνιο στην ουσία παύονται από τα καθήκοντά τους. 

Η απόφαση της Ολομέλειας 

Στο σημείο αυτό, δηλαδή στο άρθρο 103 του Συντάγματος, εστίασε κατά τις πληροφορίες και η πλειοψηφία της Ολομέλειας του ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγματικό το μέτρο. 

Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί «είδαν» αντισυνταγματικότητα στο μέτρο, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό τους, πριν την επιβολή της εφεδρείας η κυβέρνηση ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή δεν εξέτασε εάν πλήττεται ή όχι η οργανωτική δομή των δημοσίων υπηρεσιών. 

Επίσης, κατά τις πληροφορίες,  η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν ερευνήθηκε αν δημιουργούνται προβλήματα στην οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών από την εφεδρεία, αλλά ούτε και το πώς θα καλυφθούν τα κενά που θα δημιουργηθούν από την εφαρμογή του μέτρου. 

Σε ό,τι αφορά τώρα τους απασχολουμένους στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η Ολομέλεια του ΣτΕ δεν μπήκε στην καν στην ουσία της υπόθεσης, καθώς απέρριψε το σκέλος αυτό των προσφυγών των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τυπικούς λόγους. 

Η απόφαση της Ολομέλειας αφορά το καθεστώς εφεδρείας που επιβλήθηκε με το πρώτο Μνημόνιο. Ακολούθησε και δεύτερη εφεδρεία κατ' επιταγήν του δεύτερου Μνημονίου, η οποία αφορά πολύ περισσότερους εργαζόμενους στο Δημόσιο.