Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Απόφαση ΣτΕ: Αντισυνταγματική η δέσμευση λογαριασμών και θυρίδων από το ΣΔΟΕ


Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τη νομοθετική ρύθμιση , με την οποία προβλέπεται η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων όσων ελέγχονται για εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Ειδικότερα, το Δ' Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Σωτ. Ρίζος και εισηγητής η πάρεδρος Ουρανία Νικολαράκου), με την υπ' αριθμ. 1032/2013 απόφασή του, έκρινε ότι είναι αντίθετη με τα άρθρα 5 (δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας), 17 (προστασία της ιδιοκτησίας) και 25 (αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου) του Συντάγματος καθώς και με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (προστασία της περιουσίας) η διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 περ. ε' του Ν. 3296/2004, με την οποία προβλέπεται δεσμεύση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας.

Σύμφωνα με τη δικαστική κρίση, με την επίμαχη διάταξη αφενός, επιδιώκεται η εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος αφετέρου, περιορίζονται σημαντικά τα περιουσιακά δικαιώματα και η οικονομική και επαγγελματική ελευθερία των φορολογουμένων. Συνεπώς, εφόσον δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, ο σκοπός του μετρού δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη νομοθετική ρύθμιση.

Τέλος, σημειώνεται ότι λόγω της αντισυνταγματικότητας, το όλο ζήτημα παραπέμφθηκε για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.