Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ο Ιωάννης Τέντες

Τον μέχρι σήμερα εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Τέντε, φαίνεται ότι επέλεξε ο πρωθυπουργός – με τη σύμφωνη γνώμη των κ.κ. Βενιζέλου και Κουβέλη – για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Η πρόταση, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε γίνει εδώ και μήνες και στο Μαξίμου περίμεναν την απόφαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Η ανεξάρτητη αυτή θέση έχει πενταετή θητεία και αναφέρεται απευθείας στον εκάστοτε πρωθυπουργό.

Ο νέος Εθνικός Συντονιστής, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας, καλείται να διαμορφώσει την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα (πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό), να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εφαρμογή της και να συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς, είτε είναι υπουργοί και διοικητές οργανισμών είτε κόμματα και δικαστικές Αρχές.

Ο κ. Τέντες θα έχει πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία από αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και από εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές για τη δικονομική πορεία των υποθέσεων διαφθοράς, θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφα βουλευμάτων, δικαστικών αποφάσεων, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις διαφθοράς ενώ θα μπορεί ακόμη να εισηγείται νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση του έργου καταπολέμησης της διαφθοράς.