Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Aδικαιολόγητη η επιβολή εξόδων "μελέτης" ή "φακέλου" ή "προέγκρισης" ή "διαχείρισης" κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων

Το Νοέμβριο του 2012, ο Συνήγορος του Καταναλωτή απηύθυνε Σύσταση προς 19 τραπεζικά ιδρύματα να απέχουν από την εφάπαξ χρέωση αποκαλούμενων εξόδων “μελέτης” ή “φακέλου” ή “προέγκρισης” ή “διαχείρισης”, εξαιρουμένων εξόδων υπέρ τρίτων (π.χ. δικαστικά, δικηγορικά, έξοδα μηχανικού), δεδομένου ότι όλες οι χρεώσεις για δαπάνες στις οποίες έχουν προβεί περιλαμβάνονται ήδη στο συμβατικό επιτόκιο εκτοκισμού.  Από τα ανωτέρω 19 τραπεζικά ιδρύματα αποδεκτή έχουν κάνει τη Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή η “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ”, η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΛΤΔ” και η “PROTONBANK”. 

Αντιθέτως, τα τραπεζικά ιδρύματα “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ”, “E.F.G. EUROBANK- ERGASIAS”, “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”, “EMPORIKI BANK”, “MARFIN EGNATIA BANK”, “MILLENNIUM BANK A.E.”, “ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ”, “PROBANK”,“ALPHA BANK” και “HSBC BANK PLC” ενημέρωσαν ότι δεν κάνουν αποδεκτή τη Σύσταση της Αρχής. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα τραπεζικά ιδρύματα, “ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΉΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ”, “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ”, “CITIBANK”, “ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ”, “FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ” και “CREDICOM CONSUMER FINANCE” δεν απάντησαν έως και σήμερα στην εν λόγω Σύσταση.