Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2013 η προθεσμία για την αναγγελία των απαιτήσεων των ασφαλισμένων κατά της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και της COMMERCIAL VALUE

Για όσους από τους ασφαλισμένους έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση (π.χ. έχει λήξει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους πριν την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρίας που είχαν ασφαλιστεί, ή είχαν προλάβει να κάνουν αίτηση εξαγοράς του συμβολαίου τους πριν την ημερομηνία αυτή, ή όσοι ασφαλισμένοι είχαν υποβάλλει αιτήματα αποζημίωσης για νοσήλια κλπ. για ασφαλιστικό κίνδυνο που είχε επέλθει έως την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας των εταιριών) είναι υποχρεωτικό να αναγγελθούν με τη διαδικασία που είχε αναδημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του γραφείου μας στις 8 Ιουλίου 2013. 
Εξάλλου, όσοι από τους ασφαλισμένους επιθυμούν να προσβάλλουν ενώπιον των  αρμόδιων δικαστηρίων τον πίνακα των απαιτήσεων που θα δημοσιευθεί το επόμενο χρονικό διάστημα από τις δύο ανωτέρω ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να ζητήσουν να γίνει ο υπολογισμός με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που θα επιχειρήσει η εταιρία, ο οποίος είναι βέβαιο ότι θα πλήττει τις βασιζόμενες στην ασφαλιστική νομοθεσία αξιώσεις των ασφαλισμένων, απαραίτητο κρίνεται να προβούν επίσης σε αναγγελία των απαιτήσεών τους.
Επισημαίνουμε, άλλωστε, ότι η διαδικασία αυτή των αναγγελιών είναι διαφορετική από την ανάρτηση του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου Ζωής την 9.11.2011.

Είναι γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι στις εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΑ και COMMERCIAL VALUE επί τέσσερα και πλέον έτη έχουν βρεθεί εγκλωβισμένοι σε μια εξαιρετικά αργή και πολύπλοκη διαδικασία ασφαλιστικής εκκαθάρισης, που απαιτεί να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση και να υποβάλλονται κατά καιρούς σε ταλαιπωρία, χωρίς να έχουν μέχρι στιγμής απτά αποτελέσματα. Δυστυχώς δε, δεν διαφαίνεται στο εγγύτερο μέλλον κάποια προοπτική απεμπλοκής τους, ωστόσο η αναγγελία των απαιτήσεών τους είναι ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, η οποία θα οδηγήσει εν τέλει στην αποζημίωση των ασφαλισμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.