Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Ανάρτηση Χαρτοφυλακίου των εταιριών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" και "COMMERCIAL VALUE" με τους ασφαλισμένους που δικαιούνται αποζημίωση

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα των εταιριών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "Commercial Value ΑΑΕ" ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης και καταχώρησης των καταστάσεων των δικαιούχων απαιτήσεων κατά των εταιριών. Θυμίζουμε ότι η αναγγελία των απαιτήσεων από τους ασφαλισμένους είχε ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2015.
Ειδικότερα, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

"Ανακοινώνεται στους ασφαλισμένους των εταιρειών ότι καταρτίστηκαν και καταχωρήθηκαν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) οι καταστάσεις δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της επαληθευμένης απαίτησής τους με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης στην ιστοσελίδα  https://liqportfolios.bankofgreece.gr:63747/default.aspx

Μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής στο αρχείο:
Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΤτΕ. (....)".