Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Περί τα 100 εκατ. ευρώ το έλλειμμα στην Commercial Value

Στα 100 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η «μαύρη τρύπα» που άφησε πίσω της η Commercial Value, μετά την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ζωής που κατατέθηκε στην Τράπεζα Ελλάδος, από τον επόπτη εκκαθάρισης κ. Γιάννη Παντελίδης. 

Ο παραπάνω υπολογισμός προκύπτει βάσει των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας που υπολογίζονται μεταξύ 85.000.000 και 105.000.000 ευρώ και των υποχρεώσεών της προς τους ασφαλισμένους που εκτιμώνται στα 205.000.000 ευρώ.

Όπως διαπιστώνει η σχετική έκθεση, τα ελλείμματα αυτά οφείλονται σε παράνομη διακίνηση κεφαλαίων προς την μητρική εταιρία της ασφαλιστικής στην Κύπρο αλλά και την μη νόμιμη αποστολή μεγάλου χρηματικού ποσού στην Ελβετία Ετσι στην διαπίστωση της έκθεσης επισημαίνεται ότι με τις ενέργειες αυτές σχεδόν μηδενίστηκε η συμμετοχή της εταιρίας στις θυγατρικές του ομίλου Ασπίς όπως η «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» που επίσης έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργία της καθώς και στις κυπριακές εταιρίες LEDA και Advantage Holding.

Επίσης στην έκθεση τονίζεται ότι έχουν κινηθεί νομικές ενέργειες για διεκδίκηση των ποσών αυτών, που όμως απαιτούν μακροχρόνιες διαδικασίες και επίσης είναι άγνωστο αν τα ποσά που διεκδικούνται θα μπορέσουν να καλύψουν τα ελλείμματα, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ασφαλισμένων.