Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Επέκταση του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας

Επέκταση του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας σε όλους τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που θα μπουν σε διαδικασία εξυγίανσης, συγχώνευσης ή κατάργησης, αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου.
Περίπου 200.000 εργαζόμενοι στους φορείς αυτούς, εκτιμούν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, θα υποβληθούν το επόμενο διάστημα σε διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να κριθεί κατά πόσο θα παραμείνουν στο προσωπικό των νέων φορέων που θα συσταθούν ή θα χαρακτηριστούν πλεονάζον προσωπικό και θα υπαχθούν στην εργασιακή εφεδρεία, η οποία σηματοδοτεί για την πλειονότητά τους έμμεση απόλυση.

«Στον ιδιωτικό τομέα, εάν μία επιχείρηση έχει πλεονάζον προσωπικό, σεβόμενη την εργατική νομοθεσία, οδηγεί το προσωπικό αυτό σε απόλυση και επεμβαίνει ο ΟΑΕΔ. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουμε τον θεσμό της εργασιακής εφεδρείας» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βενιζέλος, ενώ πληροφορίες ανέφεραν πως ο στόχος που έχει τεθεί και από την τρόικα είναι το 7% των εργαζομένων να μπει στην εφεδρεία.

Το πρώτο πακέτο συγχωνεύσεων ή καταργήσεων αφορά 40 φορείς, όπως αυτοί περιγράφηκαν σε νομοθετική ρύθμιση του περασμένου Αυγούστου. Βάσει των χθεσινών αποφάσεων, η πρώτη ανατροπή αφορά τους 11 μεγάλους φορείς - μεταξύ των οποίων ΕΡΤ, ΚΕΔ, ΟΔΔΥ, Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας, ΙΓΜΕ, ΕΟΜΜΕΧ, ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, Θέμις Κατασκευαστική - για τους οποίους είχε δοθεί προθεσμία 9 μηνών για την αναδιάρθρωσή τους και τον καθορισμό του προσωπικού που θα τεθεί σε εφεδρεία.

«Αποφασίσαμε αυτό να γίνει τώρα αμέσως, τις προσεχείς εβδομάδες, ταυτόχρονα για όλους τους φορείς από όλα τα υπουργεία» σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών, επισημαίνοντας πως προωθούνται οι απαιτούμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται από τον ίδιο και τον αρμόδιο υπουργό που εποπτεύει τον κάθε φορέα.

Η δεύτερη ανατροπή αφορά τους υπόλοιπους 29 φορείς, για τους οποίους οι αρχικές ρυθμίσεις προέβλεπαν πως το προσωπικό θα μεταφερόταν αυτοδίκαια στους νέους φορείς ή στις κεντρικές υπηρεσίες των εποπτευόμενων υπουργείων. Ωστόσο, μετά την επέκταση του καθεστώτος εργασιακής εφεδρείας θα εφαρμοστεί και σε αυτούς τους φορείς αξιολόγηση του προσωπικού.

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίστηκε πάντως να μη γίνει η αξιολόγηση από τις διοικήσεις των φορέων, όπως επίσης αρχικώς είχε προβλεφθεί. «Με τη θεσμική εγγύηση του ΑΣΕΠ, το οποίο είναι αρμόδιο να προσλάβει εξειδικευμένες εταιρείες αξιολόγησης του προσωπικού, ώστε όχι μόνες τους οι διοικήσεις, αλλά με θεσμικές εγγυήσεις διαφάνειας και τελικά υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, να έχουμε τον κατάλογο του πλεονάζοντος προσωπικού» υπογράμμισε ο κ. Βενιζέλος.

Με βάση δηλαδή τους νέους οργανισμούς των φορέων θα αποτυπωθούν οι θέσεις εργασίας που απαιτούνται για τη λειτουργία και στη συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση του συνόλου του προσωπικού ώστε να διαπιστωθεί ποιοι εργαζόμενοι έχουν τα περισσότερα προσόντα για την παραμονή στους φορείς.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, που θα αποτελέσουν το πλεονάζον προσωπικό, θα περάσουν από δεύτερη αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που θα προβλέπει Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και στη συνέχεια θα καταταγούν από το ΑΣΕΠ σε πίνακες εργασιακής εφεδρείας.

ΜΕ ΤΟ 60%. Οπως έχει αποφασιστεί, όσοι ενταχθούν στους πίνακες θα λαμβάνουν για ένα έτος το 60% των βασικών αποδοχών τους και μετά δεν θα εισπράττουν καμία αμοιβή από το κράτος. Σύμφωνα και με τον κ. Βενιζέλο θα υπάρχουν δυνατότητες επανεκπαίδευσης και επανακατάρτισής τους, θα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλον φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα «γιατί - όπως είπε - εκεί είναι χρήσιμοι», ενώ θα αξιοποιούνται και μέσα από την πρόσληψή τους ως προσωπικό ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης.