Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο το θέμα διαφοράς στον τόκο υπερημερίας Δημοσίου και ιδιωτών

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο θα αποφασίσει εάν είναι συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι το Δημόσιο για τις οφειλές του πρέπει να καταβάλει τόκο υπερημερίας 6%, ενώ οι ιδιώτες που οφείλουν στο Δημόσιο πρέπει να πληρώνουν μεγαλύτερο επιτόκιο (από 8,75% έως 12,25%).

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην ΕΣΔΑ η επίμαχη διάταξη που προβλέπει τη διάκριση μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών ως προς το ύψος του τόκου και παρέπεμψε το όλο θέμα προς οριστική κρίση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, λόγω της διχογνωμίας (αντίθετων αποφάσεων) μεταξύ των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.