Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Αίτηση αναστολής κατά της απόφασης για το τέλος ακινήτων

Αναστολή της απόφασης του Πρωτοδικείου, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική και παράνομη η είσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, ζητά, με αίτηση που κατάθεσε στον Άρειο Πάγο, το Ελληνικό Δημόσιο. Η αίτηση θα συζητηθεί την προσεχή Δευτέρα.

Το Δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, ζητάει προσωρινά την αναστολή της επίμαχης πρωτόδικης απόφασης μέχρι οι Αρεοπαγίτες να εκδώσουν απόφαση επί της αίτησης αναίρεσης που επίσης έχει καταθέσει το υπουργείο.

Στην αίτηση αναστολής υποστηρίζεται ότι «η εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο έννομα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου», καθώς «θα υπάρξει απόλυτη αδυναμία να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί το υπόλοιπο ειδικό τέλος ακινήτων για το 2012, παρά το ότι λόγοι δημόσιου συμφέροντος το επιβάλλουν».

Σύμφωνα με το Δημόσιο, αυτή όμως η αδυναμία είσπραξης έχει ως συνέπεια, να υπάρξει:

1) απώλεια δημόσιων εσόδων πάνω από 1.000.000.000 ευρώ,
2) ελλειμματικός προϋπολογισμός και
3) αδυναμία εκπλήρωσης των δημοσίου συμφέροντος σκοπών του ελληνικού κράτους.

Επισημαίνει πως η βλάβη αυτή ανάγεται στο ότι η εξεύρεση ισοδύναμου χρηματικού ποσού προς το μη εισπραχθέν ποσό του ειδικού τέλους ακινήτων (1 τρισ. ευρώ) από άλλες πηγές με πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα «είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο».

Η ημερομηνία συζήτησης στον Άρειο Πάγο της αίτησης αναίρεσης του Δημοσίου κατά της ίδιας πρωτόδικης απόφασης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.