Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Η απορριπτική απόφαση του ΑΠ στην αίτηση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΔΕΗ για το χαράτσι

Για λόγους αοριστίας απέρριψε ο πρόεδρος υπηρεσίας του Αρείου Πάγου, Γερ. Φουρλάνος το αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής, με την οποία θα αναστελόταν η εκτέλεση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, που έκρινε παράνομη την είσπραξη του τέλους ακινήτων, μέσω της ΔΕΗ.
Ο κ. Φουρλάνος εξέτασε δύο αιτήματα, που είχαν υποβάλλει το υπουργείο Οικονομικών και η ΔΕΗ, επικαλούμενοι κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση της απόφασης του Πρωτοδικείου.
Με τις αντίστοιχες απορριπτικές αποφάσεις του, ο ανώτατος δικαστής έκρινε ότι οι ισχυρισμοί των αιτούντων είναι αόριστοι, καθώς δεν προσδιορίζεται ούτε το είδος και η έκταση της βλάβης, ούτε με ποιον τρόπο προκαλείται αυτή.