Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Αναστολή εργασιών δικαστηρίων λόγω των εκλογών της 17-06-2012

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (αριθ. πρωτ. 43033/22.5.2012) ανακοινώνει ότι λόγω των εκλογών επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν από τη διενέργειά τους και δύο (2) εργάσιμες μέρες μετά από αυτές, δηλαδή από 14 Ιουνίου 2012 μέχρι και 19 Ιουνίου 2012, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών για το οποίο παρατείνεται η αναστολή των εργασιών του για μία (1) ακόμη ημέρα, ήτοι μέχρι και 20 Ιουνίου 2012.

Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν την 14 Ιουνίου 2012 και δε θα περατωθούν πριν την ίδια ημέρα συνεχίζονται και μετά την 14η Ιουνίου 2012. Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα επιβάλλεται να ανασταλεί και η διενέργεια πλειστηριασμών.

Επισημαίνεται ότι εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση έναρξης των Μεικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μεικτών Ορκωτών Εφετείων, εφ’ όσον έχουν προσδιορισθεί δικάσιμοι εντός του Ιουνίου. Επίσης, εξαιρείται και η εκδίκαση των κακουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.