Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Ενημέρωση για την Ανακοπή των ασφαλισμένων στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ασφαλισμένους, οι οποίοι επικοινωνούν με το Δικηγορικό μας Γραφείο, προκειμένου να μας αναθέσουν την άσκηση Ανακοπής κατά των καταστάσεων με τους δικαιούχους αποζημίωσης, ότι θα πρέπει πρώτα να ελέγξουν, αν έχει καταχωρηθεί η απαίτησή τους στη δημοσιευμένη κατάσταση δικαιούχων αποζημίωσης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος:


Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η άσκηση Ανακοπής, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να μας αποστείλουν μέσω mail ή ταχυδρομείου, ή να μας προσκομίσουν με επίσκεψη στο Δικηγορικό μας Γραφείο, 
- αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους με όλες τις σελίδες,
- αντίγραφα αποδείξεων καταβολής των ασφαλίστρων από την έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης, κυρίως προσκόμιση αποδείξεων καταβολής ασφαλίστρων κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας,
- εκτύπωση του ποσού που είχε αναγνωριστεί για το ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής το έτος 2011, εφόσον υπάρχει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δικηγορικό μας Γραφείο στα τηλέφωνα : 210 3000 748 και 210 33 14 530,   FAX: 210 3000728,   email: drososlaw@gmail.com

Διεύθυνση Δικηγορικού Γραφείου: Δημητσάνας 42, Αθήνα, Τ.Κ. 11522. 

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοπή των ασφαλισμένων στις εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE

Σύμφωνα με ανακοίνωση των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE η προθεσμία για την άσκηση Ανακοπής στο Πρωτοδικείο Αθηνών λήγει την 18η Ιανουαρίου 2016. 

Ωστόσο, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για τη μελέτη και νομική αξιολόγηση του κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της κάθε απαίτησης για αποζημίωση, θα πρέπει μέχρι τέλους του έτους 2015 να επικοινωνήσετε με το Δικηγορικό μας Γραφείο, προκειμένου να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στην άσκηση ομαδικής Ανακοπής κατά των καταστάσεων με τους δικαιούχους αποζημίωσης.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με το Δικηγορικό μας Γραφείο δίνονται δειυκρινίσεις για όλα τα ζητήματα νομικά και μη από το Δικηγόρο Δρόσο Γρηγόριο.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Δικηγορικό μας Γραφείο είναι τα:
210 3000748 (ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και το Σαββατοκύριακο) και  
210 3314536,  210 3314530.

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοπή κατά των καταστάσεων δικαιούχων αποζημίωσης των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE

Ευχαριστούμε τους δεκάδες ασφαλισμένους από όλη την Ελλάδα για την εμπιστοσύνη που μας επέδειξαν στην υπόθεση Ανακοπής κατά των Καταστάσεων Δικαιούχων των εταιριών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" και "COMMERCIAL VALUE".

Επαναλαμβάνουμε ότι η άσκηση της Ανακοπής στο Πρωτοδικείο Αθηνών είναι το ύστατο όπλο για τους ασφαλισμένους και τη διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους για αποζημίωση βάσει της υφιστάμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Ανακοπή συνεχίζεται στα τηλέφωνα 2103000748, 2103314530 και 2103314536.