Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Τί είναι υπεξαίρεση;

Τί είναι υπεξαίρεση;
Eίναι ποινικό αδίκημα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα αδικήματα που υπάρχουν στον Ποινικό Κώδικα της χώρας μας και συγκεκριμένα στο άρθρο 375 αυτού.
                                              
Ποιές είναι οι κυρώσεις για το αδίκημα της υπεξαίρεσης;
Οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος, είναι σοβαρές και εξαρτώνται ανάλογα με την αξία του πράγματος που υπεξαιρείται. Έτσι, υπεξαίρεση μπορεί είτε να αποτελεί πλημμέλημα, που τιμωρείται με φυλάκιση με ανώτατο όριο τα 5 έτη φυλάκισης, είτε κακούργημα με ανώτατο όριο τα 10 έτη κάθειρξη.

Ποιά είναι η έννοια της υπεξαίρεσης με απλά λόγια;
Σε μία απλουστευμένη περιγραφή,το αδίκημα της υπεξαίρεσης υπάρχει, όταν κάποιος, ο οποίος έχει ήδη στην κατοχή του ένα αντικείμενο (πράγμα), που δεν του ανήκει, το χρησιμοποιεί σαν να είναι δικό του, όπως π.χ. ο υπάλληλος που εργάζεται στο ταμείο επιχείρησης, αφαιρεί χρήματα από το ταμείο και τα βάζει στην τσέπη του.

Τί αναφέρεται στον ποινικό κώδικα για την υπεξαίρεση;
Στο άρθρο 375 του ΠΚ ορίζεται ότι:
1. Όποιος  ιδιοποιείται  παρανόμως  ξένο  (ολικά  ή  εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε  στην  κατοχή  του  με  οποιονδήποτε  τρόπο τιμωρείται  με φυλάκιση μέχρι  δύο  ετών  και, αν το αντικείμενο της  υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση  τουλάχιστον ενός έτους.
Αν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
2. Αν πρόκειται για αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Αν το συνολικό αντικείμενο της πράξης του προηγούμενο εδαφίου υπερβαίνει σε ποσό τα εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, τούτο συνιστά επιβαρυντική περίπτωση.

Ποιές είναι οι νομικές προϋποθέσεις για την υπεξαίρεση;
Τα δικαστήρια της χώρας έχουν ασχοληθεί με την ερμηνεία του άρθρου 375 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την υπεξαίρεση. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:
1) το υλικό αντικείμενο της υπεξαιρέσεως να είναι κατά τη φυσική αντίληψη κινητό πράγμα, 
2) να είναι αυτό ολικά ή μερικά ξένο, με την έννοια ότι η κυριότητα αυτού, όπως αυτή διαπλάσσεται στον Αστικό Κώδικα, ανήκει, κατά το Αστικό Δίκαιο, σε άλλον εκτός από το δράστη,
3) η κατοχή του πράγματος αυτού, κατά το χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, να έχει περιέλθει με οποιοδήποτε τρόπο στο δράστη,
4) παράνομη ιδιοποίηση του πράγματος από τον υπαίτιο, που υπάρχει όταν αυτή γίνεται χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς την ύπαρξη άλλου δικαιολογητικού λόγου και
5) υποκειμενικά δόλια προαίρεση του δράστη, που εκδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία εμφανίζει εξωτερίκευση της θελήσεως του, να ενσωματώσει το πράγμα, χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο, στη δική του περιουσία (απόφαση Αρείου Πάγου υπ' αριθμ. 214/2015).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο αποτελούν μία εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια της υπεξαίρεσης. Για περισσότερες πληροφορίες για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο, καθώς η κάθε περίπτωση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιδέχεται διαφορετικής αντιμετώπισης.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συνέπειες του νόμου.

Είναι δεδομένο ότι για την ασφάλεια όλων όσων βρίσκονται στους δρόμους, το πιο απλό πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι οι οδηγοί οχημάτων να μην πίνουν. Υπάρχει μία περίπτωση να μην επηρεαστεί η οδήγηση σημαντικά, όταν η κατανάλωση αλκοόλ είναι πραγματικά πολύ μικρή, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί ποια είναι αυτή η ποσότητα, καθώς υπάρχουν πολυάριθμοι παράγοντες που το καθορίζουν για τον κάθε άνθρωπο. Επομένως, το ασφαλέστερο για όλους είναι να μην πιουν καθόλου.

Οι κυρώσεις, ποινικές και διοικητικές, που θα αναφερθούν στη συνέχεια, είναι το λιγότερο που μπορεί να συμβεί σε οδηγό που πίνει και οδηγεί, αυτό είναι προφανές σε όλους...
Για λόγους πιο απλής δομής του άρθρου θα ασχοληθούμε με τη πιο συνηθισμένη μέθοδο για τη μέτρηση αλκοόλ, δηλαδή, τη μέτρηση που γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.

Ποιός νόμος εφαρμόζεται σχετικά με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ;
Εφαρμόζεται το άρθρο 42 του νόμου 2696/1999, δηλαδή του ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα και έχει τον τίτλο:Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών”.

Ποιά είναι τα όρια της κατανάλωσης αλκοόλ;
Τα όρια που θέτει ο νόμος είναι πολύ χαμηλά. Συγκεκριμένα, ο οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος όταν το ποσοστό αυτού στον οργανισμό είναι από 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και άνω, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.

Πόσο εύκολο είναι να υπερβεί κάποιος το όριο του νόμου:
Αρκετά εύκολο, αφού αρκεί λ.χ. η κατανάλωση μίας μπύρας των 500 ml με περιεκτικότητα σε αλκοόλ 5%. Γενικά, ισχύει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα ενός ποτού σε αιθυλική αλκοόλη τόσο λιγότερη ποσότητα είναι ικανή για να μας οδηγήσει να ξεπεράσουμε το νόμιμο όριο.

Ποιές είναι γενικά οι κυρώσεις, αν βρεθεί κάποιος να έχει πιει παραπάνω από το νόμιμο όριο;
Στο νόμο υπάρχει διαβάθμιση στη βαρύτητα της ποινής, ανάλογα με την ποσότητα του αλκοόλ που έχει καταναλώσει κάποιος. Έτσι, όσο περισσότερο έχει πιει κάποιος, τόσο αυστηρότερη είναι η ποινή. Οι ποινές ξεκινούν από διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ με ακινητοποίηση οχήματος και φθάνουν μέχρι ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και διοικητικό πρόστιμο τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, καθώς και επιτόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για πέντε (5) χρόνια.

Αν έχει καταναλώσει κάποιος πολύ λίγη ποσότητα αλκοόλ, τί κυρώσεις θα έχει:
Τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του κυμαίνεται από 0,10 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.

Αν έχει πιει κάποιος αρκετά, τί κυρώσεις θα έχει;
Τιμωρείται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και ακινητοποίηση οχήματος, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεομενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του τριμήνου, μόνο με την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.

Αν έχει πιει κάποιος πολύ, τί κυρώσεις θα έχει;
Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών έως 5 έτη, διοικητικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ και αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.

Με το αυτοκίνητο τί γίνεται, αν κάποιος οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ;
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται.


Με τον οδηγό τί γίνεται;
Το πιθανότερο σενάριο είναι ο οδηγός να περάσει τη νύχτα στο αυτόφωρο. Αν μάλιστα ο έλεγχος γίνει Σάββατο βράδυ, ο οδηγός “κερδίζει” άλλη μία διανυκτέρευση στο αυτόφωρο, μέχρι τη Δευτέρα το πρωί!

Αν αρνηθεί κάποιος να υποβληθεί σε έλεγχο, τί συμβαίνει;
Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να αρνηθεί να υποβληθεί σε έλεγχο και να γλιτώσει... Ωστόσο, ο νόμος έχει προβλέψει και γι' αυτό: όποιος αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό του οινοπνεύματος τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 1,10 gr/l σύμφωνα με τη μέθοδο της αιμοληψίας, που είναι η βαρύτερη περίπτωση και έχει τις αντίστοιχες συνέπειες.

Αν κάποιος συλληφθεί για δεύτερη φορά να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, τί κυρώσεις θα έχει;
Αν τυχόν ο οδηγός ξανακάνει το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά εντός δύο ετών, τότε τα πράγματα σοβαρεύουν πολύ περισσότερο και οι ποινές είναι πολύ πιο αυστηρές. Έτσι, επιβάλλεται για κάθε περαιτέρω παράβαση ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και διοικητικό πρόστιμο τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, καθώς και επιτόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για πέντε (5) χρόνια. Στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του συνολικού χρόνου αφαίρεσης της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων.

Υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να ξέρω για τις συνέπειες της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ;
Στις παραπάνω περιπτώσεις που η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα, δηλαδή στη βαρύτερη περίπτωση, ή που ο οδηγός ξανακάνει το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά και υπερβεί τα νόμιμα όρια κατανάλωσης αλκοόλ, η παράβαση τιμωρείται, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ποινικές και λοιπές κυρώσεις και με την ποινή της αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως έξι (6) μήνες, η οποία επιβάλλεται από το δικαστήριο, όταν βρεθεί κατηγορούμενος για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Τί μπορεί να κάνει κάποιος, αν συλληφθεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ;
Το καλύτερο που μπορεί να κάνει, είναι να επικοινωνήσει άμεσα και να συμβουλευτεί εξειδικευμένο δικηγόρο. Η νομοθεσία που αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα είναι πολύπλοκη, καθώς οι συνέπειες είναι ποινικές αλλά και διοικητικές. Επιπλέον, οι συνθήκες κάθε περίπτωσης είναι διαφορετικές και παίζουν μεγάλο ρόλο στην έκβαση κάθε υπόθεσης. Αν μάλιστα έχει προκληθεί τροχαίο ατύχημα, τότε προσθέτονται και άλλες σοβαρές ποινικές κυρώσεις.
Το άρθρο αυτό είναι μία γενική παρουσίαση των συνεπειών που μπορεί να έχει κανείς, αν συλληφθεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Για τη νομική κάλυψη και υπεράσπισή σας, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

Από πού προέρχεται η λέξη αυτόφωρο αδίκημα;

Μέσα από την επιτυχημένη δικαστηριακή ενασχόληση του Δικηγορικού μας Γραφείου με τη διαδικασία της «αυτόφωρης διαδικασίας» στο πλαίσιο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αλλά και τη βαθιά γνώση των διατάξεων αυτής, προέκυψε μία ενδιαφέρουσα αναζήτηση για την ετυμολογική προέλευση του «αυτοφώρου».

Το δεύτερο συνθετικό της λέξης είναι αυτό που έχει ενδιαφέρον και προέρχεται από την αρχαία λέξη «φωρ» που σημαίνει κλέφτης, λέξη της κλασικής αρχαιότητας, αν και όχι ομηρική, που συνδέεται με το ρήμα «φέρω» και σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη Γ. η λέξη «φωρ» θα σήμαινε αρχικώς «αυτός που φέρει (μαζί του) το κλεμμένο αντικείμενο».

Οι πιο τρανταχτές επιβιώσεις του αρχαίου φωρός είναι δυο λέξεις που τις χρησιμοποιούμε αρκετά στην καθημερινότητα. Καταρχάς, το επίθετο «αυτόφωρος», που σημαίνει την (αξιόποινη ή αξιόμεμπτη) πράξη που ο δράστης της γίνεται αντιληπτός τη στιγμή που τη διαπράττει ή αμέσως μετά (αν και στα νομικά αυτόφωρη θεωρείται η πράξη ώσπου να περάσει και ολόκληρη η επόμενη μέρα από την τέλεσή της) και η στερεότυπη φράση «επ’ αυτοφώρω», τη στιγμή που γίνεται μια αξιόποινη πράξη, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, έκφραση που υπάρχει ήδη από τα αρχαία (επ’ αυτοφώρω λαμβάνειν).
Και από εκεί και το ουσιαστικό «το αυτόφωρο», δηλ. το δικαστήριο που δικάζει αυτόφωρα πλημμελήματα ή πταίσματα - και, στην αργκό της πιάτσας, «ο αυτοφωράκιας», δηλαδή ο υπάλληλος επιχείρησης (π.χ. νυχτερινού κέντρου) η οποία παραβαίνει συχνά τον νόμο, που ο ρόλος του είναι να πηγαίνει στο αυτόφωρο αντί για τον ιδιοκτήτη ή διευθυντή της επιχείρησης.


Αυτόφωρο έγκλημα
Άρθρο 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
1. Αυτόφωρο είναι το έγκλημα την ώρα που γίνεται ή το έγκλημα που έγινε πρόσφατα. Η πράξη θεωρείται ότι έγινε πρόσφατα, ιδίως όταν αμέσως ύστερα από αυτήν ο δράστης καταδιώκεται από τη δημόσια δύναμη ή από τον παθόντα ή με δημόσια κραυγή, όπως και όταν συλλαμβάνεται οπουδήποτε να έχει αντικείμενα ή ίχνη από τα οποία συμπεραίνεται ότι διέπραξε το έγκλημα σε πολύ πρόσφατο χρόνο.
2. Ποτέ δεν θεωρείται ότι συντρέχει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση της πράξης. (...).

Βλ. και το σχετικό άρθρο του Δικηγορικού μας Γραφείου για το αυτόφωρο αδίκημα http://gdrosos.blogspot.gr/2013/09/blog-post_30.html

Η άλλη λέξη της οικογένειας που έχει επιβιώσει στη σημερινή γλώσσα είναι το επίθετο «κατάφωρος», από το αρχαίο ρήμα «καταφωρώ» (πιάνω κάποιον επ’ αυτοφώρω), που λέγεται για πράξη ολοφάνερη, για την οποία δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία -να προσεχτεί ότι λέγεται πάντοτε για αξιόποινη ή κατακριτέα πράξη. Λέμε για κατάφωρη αδικία, κατάφωρη παραβίαση (π.χ. των νόμων ή του Συντάγματος), κατάφωρη λαθροχειρία, δεν λέμε για κατάφωρη ευεργεσία. Στα αρχαία υπήρχε και λέξη «κατάφορος», που δεν επιβίωσε στη σημερινή γλώσσα (έχουμε όμως την καταφορά) κι έτσι γλιτώσαμε ένα ομόηχο (αλλά έχουμε αμέτρητα άλλα).

Έχουμε βέβαια και τον φωριαμό, λέξη που οι περισσότεροι τη μάθαμε στο στρατό (αν πήγαμε) ή στις δημόσιες υπηρεσίες, και που είναι αρχαία, και μάλιστα ομηρική -αν και τότε δεν ήταν μεταλλική ντουλάπα βεβαίως, όπως είναι σήμερα. Τον φωριαμό ο Ερατοσθένης τον συνέδεε με την οικογένεια της λέξη φωρ, ότι είναι η κρυψώνα για τα κλεμμένα ας πούμε, αλλά οι σύγχρονοι μελετητές δεν είναι τόσο βέβαιοι -αν και την ανάγουν κι αυτήν στο ρήμα φέρω.


Για την ετυμολογική ανάλυση της λέξης "αυτόφωρο" συμβουλεύτηκα το Λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη αλλά και το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου http://ww.sarantakos.wordpress.com/.

Τί είναι τα προσωπικά δεδομένα και πώς προστατεύονται;

Τί είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή αλλιώς προσωπικά δεδομένα συνιστά κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα ορισμένο πρόσωπο (το υποκείμενο των δεδομένων). Η πληροφορία αυτή μπορεί να αφορά σε στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες.
Τα προσωπικά δεδομένα χωρίζονται σε απλά και ευαίσθητα. Ο νομοθέτης παρέχει στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μεγαλύτερη προστασία ορίζοντας αυστηρότερες προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε αυτά και την τήρηση αρχείων που τα εμπεριέχουν.

Ποιά είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;
Με τον όρο ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα.

Ποιός νόμος αναφέρεαι στα προσωπικά δεδομένα;
Στην Ελλάδα ισχύει ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης, ισχύει ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Ο παραπάνω νόμος προστατεύει φυσικά πρόσωπα (άτομα δηλαδή) που βρίσκονται εν ζωή. Αυτό σημαίνει ότι οι θανόντες και τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες, σωματεία κ.λ.π.) δεν έχουν προσωπικά δεδομένα.

Υπό ποιές προϋποθέσεις επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
Η συλλογή, η επεξεργασία και η δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις.
Συγκεκριμένα, στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 προβλέπεται η κατ' εξαίρεση συλλογή, επεξεργασία ή και δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων.
Έτσι, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, χωρίς τη συγκατάθεσή μου;
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:
α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο.
β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο.
γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του.
δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα.
ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών.


Το κείμενο επιμελήθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Στυλιανή Μπακαμήτσου με επίβλεψη από το Δικηγόρο Δρόσο Γρηγόριο.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015

Aναστολή εργασιών Δικαστηρίων λόγω βουλευτικών εκλογών από 16 έως και 25 Σεπτεμβρίου 2015

Με εγκύκλιο του υπουργού Δικαιοσύνης, αναστέλλονται ενόψει των εκλογών, οι εργασίες όλων των Δικαστηρίων από τις 16 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2015. Ποινικές δίκες που άρχισαν πριν τις 16/9/2015 συνεχίζονται και μετά. Για πλειστηριασμούς ισχύουν όσα προβλέπει το άρθρο 998 ΚΠολΔ. Εξαιρούνται η έναρξη Μεικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και η εκδίκαση κακουργημάτων όταν λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.


Πηγή:portal.olomeleia.gr