ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡ. ΔΡΟΣΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Υποψήφιος Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου
Διδάσκων Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθηνών
_____________________________________

Προσωπικά στοιχεία
 • Ημερομηνία γέννησης: 18/04/1979
 • Όνομα πατρός: Χρήστος
 • E-mail: drososlaw@gmail.com
 • Τηλ. 210 3000 748
Σπουδές
 • Υποψήφιος Διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με θέμα διατριβής «Η υστέρηση του κοινωνικού στοιχείου έναντι του οικονομικού στην Κοινότητα : Η διερεύνηση της κοινωνικής διάστασης (Η περίπτωση της Ελλάδας)» (2008-2015)
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Τμήματος Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών του Τομέα Διεθνών σπουδών με κατεύθυνση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Διπλωματική Εργασία : «Η Δικαιολογημένη Εμπιστοσύνη του Διοικουμένου της Κοινότητας» (2002-2004)
 • Πτυχιούχος της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. , Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσ/κης , Βαθμός 7.33 εκατοστά «λίαν καλώς» (2002)
Επαγγελματική εμπειρία
 • Ιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου "Δρόσος Γρηγόριος και Συνεργάτες" με δυναμική παρουσία στα ποινικά και αστικά δικαστήρια της χώρας, αλλά και εξωδικαστικές ενέργειες με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία (2014-2015).
 • Μαχόμενη δικηγορία στο Δικηγορικό Γραφείο «Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου και Συνεργάτες» και ενασχόληση με Εμπορικό Δίκαιο, Προστασία Καταναλωτή, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, Χρηματιστηριακό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο Αυτοκινήτων, Οικογενειακό, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργατικό Δίκαιο (2006 - 2011)
 • Άσκηση δικηγορίας στο Δικηγορικό Γραφείο Α. Φωτάκη – Ε. Χαραλάμπους και ενασχόληση με  υποθέσεις Διοικητικού, Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου (2004-2006)
 • Πρακτική Άσκηση ως ασκούμενος δικηγόρος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την παροχή διοικητικής υποστήριξης και τη συγγραφή γνωμοδοτήσεων, δικογράφων και ενασχόληση με θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας και Ασφάλισης (2003-2004)
 • Διδάσκων Εργαστηριακός Συνεργάτης : 
     i) στο Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά για το μάθημα «Ιδιωτικό Δίκαιο με κατεύθυνση στο           Εργατικό Δίκαιο» (2008-2009), 
          ii) στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά για το μάθημα «Ευρωπαϊκή Ένωση» (2007-2008),
          iii) στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Αθηνών για το μάθημα «Εξειδικευμένα Θέματα Δικαίου στο Μάρκετινγκ» (2009-2010)
  • Εκ περιτροπής διδασκαλία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κατεύθυνση «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» στο μάθημα «Η προβληματική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» υπό την επίβλεψη του Πρόεδρου της Σ.Ε.Κ., Καθηγητή Δονάτου Παπαγιάννη (2009-2010)
  • Νομική εκπροσώπηση της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων «Η ΕΘΝΙΚΗ» (2007-2010)
  • Νομική Υποστήριξη ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ (2006-2009)
  • Αξιολογητής του Προγράμματος «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας» του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (2008)
   • Συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης του Υπουργείου Εξωτερικών με ενασχόληση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ευρωπαϊκού Δικαίου (2003-2004)
   Ερευνητική Δραστηριότητα
   • Υποψήφιος στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» (2009-2010)
   Γλώσσες
   • Άριστη γνώση Αγγλικών : Πτυχίο Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan (2001)
   • Καλή Γνώση Ιταλικών : i) Πτυχίο CELI 3 του Πανεπιστημίου της Perugia (2004) ii) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Καλής Γνώσης (2004)
   Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα
   • Πρόγραμμα Socrates-Erasmus στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ Ολλανδίας στο αγγλόφωνο τμήμα της Νομικής Σχολής και ενασχόληση με το Διεθνές Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και επισκέψεις στο τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο και στο Γερμανικό Κοινοβούλιο (Reichstag) στο Βερολίνο (2001)

   Νομικές Μελέτες
   • Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «Η υστέρηση του κοινωνικού στοιχείου έναντι του οικονομικού στην Κοινότητα : Η διερεύνηση της κοινωνικής διάστασης (Η περίπτωση της Ελλάδας)» με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Δ. Παπαγιάννη (2008 - )
   • Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο « Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου της Κοινότητας », με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ν. Σκανδάμη. (2003-2004)
   • Εργασίες και εισηγήσεις επί ποικίλων νομικών ζητημάτων στα πλαίσια των μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών (1998-2004)
   Δραστηριότητες και ενδιαφέροντα
   • Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου
   • Μέλος της Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ)
   • Διαρκής παρακολούθηση σεμιναρίων και ημερίδων για τις εξελίξεις στο χώρο του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου
   • Συμμετοχή στην μη κυβερνητική οργάνωση : A.E.G.E.E. (Association des Εtats Generaux des Εtudiants de l' Europe : Forum για φοιτητές από όλη την Ευρώπη με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ο.Η.Ε. και της UNESCO)
   • Σπουδές στη Μουσική, συμμετοχή σε Αθλητικούς συλλόγους, μέλος της ποδοσφαιρική ομάδας δικηγόρων "Αναγέννηση Πειραιά" και συμμετοχή σε πανελλήνια δικηγορικά ποδοσφαρικά πρωτσθλήματα.