Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Άρειος Πάγος: Δεκτό το αίτημα Στουρνάρα για το τέλος ακινήτων

Δεκτό έγινε από τον Άρειο Πάγο το αίτημα του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, σχετικά με την είσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Με την απόφαση αυτή αναστέλλεται η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που απαγόρευσε στη ΔΕΗ να εισπράττει το ειδικό τέλος ακινήτων. Το τέλος θα εισπράττεται κανονικά μέχρι τις 22 Μαρτίου του 2013. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ διαβεβαιώνει ότι δεν κόβει το ρεύμα σε όσους δεν έχουν πληρώσει το «χαράτσι».
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της αναστολής πλειστηριασμών για 12 μήνες και άλλες προστατευτικές ρυθμίσεις

Σε νέο πάγωμα των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας από την 1η Ιανουαρίου 2013 και για έναν χρόνο προχωρά η κυβέρνηση. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης τονίζουν ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να προστατευτεί η απομείωση της συνολικής αξίας της περιουσίας όλων των Ελλήνων, καθώς ενδεχόμενη απελευθέρωση των πλειστηριασμών μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της αγοράς ακινήτων και των τιμών. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη, προστατεύονται από τη διαδικασία του πλειστηριασμού έως το τέλος του 2013 τα ακίνητα των οποίων η αντικειμενική αξία ανέρχεται έως τα 200.000 ευρώ, ενώ προστατεύεται και η πρώτη κατοικία ανεξαρτήτως ποσού.

ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Με άλλη ρύθμιση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κατατέθηκε χθες, ρυθμίζονται και θέματα εμπορικών μισθώσεων. Συγκεκριμένα παρατείνεται για ακόμα έναν χρόνο (έως το τέλος του 2013) το δικαίωμα των μισθωτών μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη του συμβολαίου ενοικίασης να μπορούν να καταγγέλλουν τη μίσθωση και να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων με ένα μόνον ενοίκιο.
Την ίδια ώρα εν αναμονή της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκεται το υπουργείο Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια έτσι ώστε να καταθέσει σύντομα στη Βουλή και το σχετικό νομοσχέδιο. Στις ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση περιλαμβάνονται: 
Διατάξεις για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής των στεγαστικών και ενυπόθηκων καταναλωτικών δανείων με τετραετή περίοδο χάριτος και επιτόκιο 1,5%. Στις ρυθμίσεις αυτές θα μπορούν να υπαχθούν μισθωτοί, εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας (δελτίο παροχής υπηρεσιών) και συνταξιούχοι που έχουν οικογενειακό ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ και έχουν υποστεί από την 1 Ιανουαρίου 2010 μείωση των εισοδημάτων τους κατά 35%. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 180.000 ευρώ. Στο διάστημα της τετραετίας οι δανειολήπτες θα πληρώνουν μόνο τους τόκους των δανείων, ενώ η δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% των εισοδημάτων τους. Ωστόσο εάν το ποσό της τοκοπληρωμής υπερβαίνει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, η μηνιαία καταβολή θα περιορίζεται στο ύψος του 30%. Η συμβατική διάρκεια του δανείου θα παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής θα συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.
- Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση ανέργων, πολύτεκνων, και χρόνια πασχόντων. Σε αυτήν τη ρύθμιση θα μπουν να υπαχθούν δανειολήπτες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Για τους ανέργους θα δίνεται περίοδος χάριτος 4 ετών στη διάρκεια των οποίων οι δανειολήπτες δεν θα πληρώνουν καθόλου δόση. Στην περίπτωση των πολύτεκνων η αντικειμενική αξία του ακινήτου θα φτάνει τις 200.000 ευρώ. Και σε αυτήν την περίπτωση η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.
- Τροποποίηση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οι αλλαγές θα αφορούν τη διαδικασία για την ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Συγκεκριμένα βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 51% των απαιτήσεων της οφειλής (όχι η πλήρης ομοφωνία, 100%, που απαιτείτο μέχρι σήμερα). Επίσης θα προβλέπεται ρύθμιση για καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο. Η ελάχιστη καταβολή ορίζεται στο 10% της τρέχουσας δόσης, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.
- Αλλαγές του υφιστάμενου πλαισίου του Τειρεσία, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δίνεται η δυνατότητα μιας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με το συνολικό τους προφίλ.
 

Η απορριπτική απόφαση του ΑΠ στην αίτηση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΔΕΗ για το χαράτσι

Για λόγους αοριστίας απέρριψε ο πρόεδρος υπηρεσίας του Αρείου Πάγου, Γερ. Φουρλάνος το αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής, με την οποία θα αναστελόταν η εκτέλεση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, που έκρινε παράνομη την είσπραξη του τέλους ακινήτων, μέσω της ΔΕΗ.
Ο κ. Φουρλάνος εξέτασε δύο αιτήματα, που είχαν υποβάλλει το υπουργείο Οικονομικών και η ΔΕΗ, επικαλούμενοι κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση της απόφασης του Πρωτοδικείου.
Με τις αντίστοιχες απορριπτικές αποφάσεις του, ο ανώτατος δικαστής έκρινε ότι οι ισχυρισμοί των αιτούντων είναι αόριστοι, καθώς δεν προσδιορίζεται ούτε το είδος και η έκταση της βλάβης, ούτε με ποιον τρόπο προκαλείται αυτή.
 

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Μήνυση του ΙΝΚΑ κατά του υπουργού Οικονομικών για επιβουλή της δημόσιας τάξης και μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση

Μήνυση κατά του υπουργού Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα κατέθεσε ο Πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος (ΙΝ.ΚΑ.), κ. Γ. Λεχουρίτης για την παρέμβασή του στο ζήτημα της είσπραξης του τέλους ακινήτων, παρά την έκδοση της προσωρινά εκτελεστής δικαστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία χαρακτηρίζεται παράνομη η συγκεκριμένη πρακτική.

Ο Πρόεδρος του ΙΝ.ΚΑ., στο κείμενο της μήνυσης, κατηγορεί τον υπουργό Οικονομικών για τέλεση των αδικημάτων, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 184 και 232Α ΠΚ. Τέλος, το ΙΝ.ΚΑ., σε σχετική ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι «οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται. Ο κ. Στουρνάρας και οι σύμβουλοί του είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν μέσα στη δημοκρατία, στο Σύνταγμα, τους νόμους και τις δικαστικές αποφάσεις».

Αίτηση αναστολής κατά της απόφασης για το τέλος ακινήτων

Αναστολή της απόφασης του Πρωτοδικείου, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική και παράνομη η είσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, ζητά, με αίτηση που κατάθεσε στον Άρειο Πάγο, το Ελληνικό Δημόσιο. Η αίτηση θα συζητηθεί την προσεχή Δευτέρα.

Το Δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, ζητάει προσωρινά την αναστολή της επίμαχης πρωτόδικης απόφασης μέχρι οι Αρεοπαγίτες να εκδώσουν απόφαση επί της αίτησης αναίρεσης που επίσης έχει καταθέσει το υπουργείο.

Στην αίτηση αναστολής υποστηρίζεται ότι «η εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο έννομα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου», καθώς «θα υπάρξει απόλυτη αδυναμία να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί το υπόλοιπο ειδικό τέλος ακινήτων για το 2012, παρά το ότι λόγοι δημόσιου συμφέροντος το επιβάλλουν».

Σύμφωνα με το Δημόσιο, αυτή όμως η αδυναμία είσπραξης έχει ως συνέπεια, να υπάρξει:

1) απώλεια δημόσιων εσόδων πάνω από 1.000.000.000 ευρώ,
2) ελλειμματικός προϋπολογισμός και
3) αδυναμία εκπλήρωσης των δημοσίου συμφέροντος σκοπών του ελληνικού κράτους.

Επισημαίνει πως η βλάβη αυτή ανάγεται στο ότι η εξεύρεση ισοδύναμου χρηματικού ποσού προς το μη εισπραχθέν ποσό του ειδικού τέλους ακινήτων (1 τρισ. ευρώ) από άλλες πηγές με πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα «είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο».

Η ημερομηνία συζήτησης στον Άρειο Πάγο της αίτησης αναίρεσης του Δημοσίου κατά της ίδιας πρωτόδικης απόφασης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

Aπεργούν 33 από τους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους

Σε απεργία μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 14 του μηνός κατεβαίνουν 33 από τους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φορολογικό νομοσχέδιο και την αύξηση των παραβόλων. Ειδικότερα, σε απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν κατέλθει οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Σερρών, Καβάλας, Καρδίτσας, Αιγίου, Βόλου, Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Φλώρινας, Τρίπολης, Κω, Γιαννιτσών, Κατερίνης, Λαμίας, Ιωαννίνων, Άρτας, Αλεξανδρούπολης, Χαλκίδας, Μυτιλήνης, Αγρινίου, Σάμου, Χαλκιδικής, Θηβών, Τρικάλων, Ξάνθης, Κιλκίς, Κορίνθου, Ζακύνθου, Νάξου, Κυπρισσίας και Γυθείου.

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Αποχή δικαστικών υπαλλήλων στις 11.12.2012

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ο.Δ.Υ.Ε) την οποία κοινοποιεί προς όλες τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις του κλάδου, την Τρίτη 11/12/2012 από τις 09.00 έως τις 12.00, αποφασίστηκε όπως τα μέλη της προχωρήσουν σε στάση εργασίας, απέχοντας από τα καθήκοντά τους, ως αντίδραση στα μέτρα της κυβέρνησης.

Συνέχιση των κινητοποιήσεων των δικαστών έως 19 Ιανουαρίου 2013

Με το ψήφισμα το οποίο εκδόθηκε από τη σημερινή ετήσια Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, οι Δικαστές 

"Εκφράζουν την αγανάκτησή τους προς την Πολιτεία, η οποία δεν εξετίμησε την υπεύθυνη στάση, που διαχρονικά επέδειξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εργαζόμενοι αγόγγυστα κάτω από εξοντωτικές συνθήκες για την ορθή απονομή του δικαίου και αξιώνει απ’ αυτούς περαιτέρω θυσίες, χωρίς η ίδια να τηρεί τη δική της υποχρέωση για ανάλογη προς το λειτούργημά τους μισθολογική μεταχείρισή τους." ενώ παράλληλα αποφάσισαν:

Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Οκτωβρίου 2012 και ειδικότερα:

1) Τη συνέχιση διακοπής των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας ( Πολιτικών και Ποινικών ) από τη Δευτέρα 10-12-2012 έως το Σάββατο 19-1-2013, κατά τις ώρες από 12:00 μ. έως 15:00 μ.μ.

2) Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών.

Πηγή: http://www.lawnet.gr/news/enosi-dikaston-kai-eisaggeleon-sunexisi-ton-kinitopoiiseon-eos-19-ianouariou-2013-28192.html

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης για το χαράτσι στα ακίνητα από το Δημόσιο

Στη λήψη όλων των νομικών μέτρων για την ακύρωση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας [Link] αποφάσισε να προχωρήσει το Δημόσιο, σε κοινή σύσκεψη της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών και της ΔΕΗ.
Μετά την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κρίθηκε ως αντισυνταγματική η είσπραξη του τέλους ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και επέβαλε στη ΔΕΗ τη διακοπή της είσπραξης του τέλους, η τελευταία ενημέρωσε τα καταστήματά της, ότι μπορούν να δέχονται την πληρωμή των λογαριασμών χωρίς το τέλος ακινήτων.
Συγκεκριμένα, το Δημόσιο θα προχωρήσει στην κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για το τέλος ακινήτων, προκειμένου να μην ισχύσει προσωρινά η εκδοθείσα απόφαση και να συνεχίσει το Δημόσιο να έχει τη δυνατότητα να εισπράττει το ειδικό τέλος, μέχρι να κριθεί η υπόθεση από το Εφετείο Αθηνών.

Πηγή: http://www.lawnet.gr/

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012

Η αιτιολογία και ολόκληρο το κείμενο της υπ' αριθμ. 1101/2012 απόφασης του ΠολΠρΑθηνών, με την οποία κρίθηκε παράνομη η επιβολή του τέλους ηλεκτροδότησης μέσω της ΔΕΗ

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμ.Εκούσιας Δικαιοδοσίας) εξέδωσε την υπ. αριθμ. 1101/2012 απόφαση, η οποία υποχρεώνει τη ΔΕΗ Α.Ε. να μη διακόπτει την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν καταβάλλουν το επιβληθέν με το N. 4021/2011 τέλος ηλεκτροδότησης, να δέχεται την καταβολή του αντιτίμου των λογαριασμών, αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους και να μην ενσωματώνει αυτό στους νέους λογαριασμούς.

Ειδικότερα, η υπόθεση έφτασε ενώπιον της δικαιοσύνης μετά την άσκηση αγωγής εκ μέρους των καταναλωτικών σωματείων ΙΝΚΑ / ΓΟΚΕ, ΙΝΚΑ Κρήτης, της Ένωσης Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας, του συλλόγου για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή και του Πολίτη (ΔΙ.ΚΑ.Π) και της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται προς τους καταναλωτές αντίκεινται στο Σύνταγμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο και ζητούν να βεβαιωθεί δικαστικά ο παράνομος και αντικαταναλωτικός χαρακτήρας του εν λόγω μέτρου και να απαγορευθεί ή να ρυθμιστεί με τρόπο που να μη θίγει το συμφέρον των καταναλωτών.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι με τη διάταξη του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων, το οποίο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, υπαγορεύεται από επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Καθίσταται σαφές ότι το επίδικο τέλος δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος αλλά φόρο, κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος ενώ η ΔΕΗ Α.Ε. δεν ασκεί δημόσια εξουσία αλλά ουσιαστικά εισπράττει το τέλος ηλεκτροδότησης. Επίσης, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι τα κριτήρια, τα οποία έχει θεσπίσει το κράτος, ήτοι το εμβαδόν του ακινήτου, η παλαιότητα αυτού και η τιμή ζώνης δεν είναι εναρμονισμένα με την αρχή της καθολικότητας και της ισότητας του φόρου καθώς δε λαμβάνονται υπ’ όψη έτερα αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά κριτήρια, από τα οποία θα προέκυπτε με μεγαλύτερη σαφήνεια η φοροδοτική ικανότητα του κυρίου του ακινήτου.

Υπογραμμίζεται ότι, με βάση τα ανωτέρω, όλως ενδεικτικώς, στοιχεία ή ρυθμίσεις του άρθρου 53 ν. 4021/2011 αντίκεινται στις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος, ενώ περαιτέρω, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η επιβολή του «έκτακτου τέλους» βρίσκεται σε αντίθεση και με το άρθρο 78 παρ.1 του Συντάγματος. Όπως σημειώνει, η επιβολή φόρων στους πολίτες πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αναλογικής ισότητας και στη φοροδοτική ισότητα, η οποία θέτει ένα όριο κατά τη θεσμοθέτηση φορολογικών επιβαρύνσεων ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και οι σοβαρές οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί οι Έλληνες πολίτες στα εισοδήματά τους με τα φορολογικά μέτρα των τελευταίων ετών.

Επιπλέον, στο κείμενο της απόφασης τονίζεται ότι η Πολιτεία δεν προέβλεψε απαλλαγή ούτε καν της πρώτης κατοικίας, η οποία αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου (άρθρ. 2 παρ.1 Σ.) και για την προστασία της οικογένειας (άρθρ.21 Σ.). Σημειώνεται, ακόμα, ότι η επιβολή της επίδικης φορολογικής επιβάρυνσης δε συνιστά ανεκτό περιορισμό της ιδιοκτησίας των βαρυνομένων με αυτή προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Αναφορικά δε, με τη διακοπή παροχής ρεύματος στους πολίτες, οι οποίοι αρνούνται να καταβάλουν το τέλος, το Δικαστήριο κρίνει ότι συνιστά συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση του νομοθέτη στη συμβατική σχέση του καταναλωτή και του προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος ενώ επιπρόσθετα, συνεπάγεται στέρηση κοινωνικού αγαθού ζωτικής σημασίας.

Το Δικαστήριο, ενόψει των ανωτέρω, έκανε δεκτή την αγωγή και με την προσωρινώς εκτελεστή απόφασή [PDF] του, υποχρεώνει την εναγομένη να μη διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν καταβάλουν το τέλος, να δέχεται την πληρωμή λογαριασμών χωρίς το ποσό του τέλους και τέλος, να μην το υπολογίζει στους νέους λογαριασμούς.
 

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Παράνομη η είσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ

Παράνομη έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο την είσπραξη του λεγόμενου «χαρατσιού» μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή συλλογική αγωγή που κατέθεσαν οργανώσεις και ομοσπονδίες καταναλωτών κατά του μέτρου της είσπραξης του τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση που εξέδωσε το Πρωτοδικείο είναι προσωρινά εκτελεστή, γεγονός που σημαίνει ότι η ΔΕΗ πρέπει να σταματήσει να εισπράττει το χαράτσι ακόμη και αν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης μέχρι να κριθεί εκ νέου το θέμα από τη δικαιοσύνη.