Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Υποχρέωση χορήγησης στοιχείων στην ΕΛ.ΑΣ από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις

Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την υπ’αριθ. 6/12 Γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα κ. Γεωργίου Παντελή, απεφάνθη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες(εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ΔΕΚΟ, ασφαλιστικοί φορείς, κ.λπ.) είναι υποχρεωμένες να γνωστοποιούν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, στοιχεία διωκόμενων προσώπων που είναι πρόσφορα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Συγκεκριμένα, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επικαλούμενος αφενός το αρ. 277 ΚΠΔ, το οποίο, ως ειδικό, υπερέχει έναντι του Ν.2472/1997 και αφετέρου το αρ.3 παρ.2β του ως άνω νόμου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προστατευτικές περί προσωπικών δεδομένων διατάξεις υποχωρούν στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να συλληφθούν πρόσωπα σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.

Επισημαίνει δε ο κ. Παντελής ότι, σε περίπτωση άρνησης των αρμοδίων υπαλλήλων να παράσχουν αιτούμενα στοιχεία που θα βοηθούσαν τις αστυνομικές αρχές να εκτελέσουν σχετικό ένταλμα σύλληψης, αυτοί διαπράττουν το έγκλημα της απείθειας και, υπό προϋποθέσεις, το έγκλημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Πηγή :  http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_23/09/2012_462716

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 10.00 πμ ΕΩΣ ΤΗΝ 20-10-2012 !


ΨΗΦΙΣΜΑ
                                   ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
                              ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  στις 22-9-2012


             Οι Δικαστικοί Λειτουργοί- Δικαστές  και Εισαγγελείς –μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκάλεσαν στις 22-9-2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών.
Διαπιστώνουν , ότι, η σχεδιαζόμενη από την Κυβέρνηση νέα δραστική μείωση   των αποδοχών τους, σε ποσοστό που υπερβαίνει συνολικά το 50% , πλήττει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών ως φορέων της τρίτης Λειτουργίας του Κράτους και επηρεάζει άμεσα την ομαλή απονομή της  Δικαιοσύνης .
Εκφράζουν τη δυναμική αντίδρασή τους στην υποβάθμιση του λειτουργήματος τους και την επιχειρούμενη υπαλληλοποίηση τους.
Και ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

1)   Τη συνέχιση διακοπής των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας ( Πολιτικών και Ποινικών ) από τη Δευτέρα  24-9-2012 έως 20-10-2012, κατά τις ώρες από  10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
2)   Την αναστολή δημοσίευσης των πολιτικών αποφάσεων ( πλην των επειγουσών) από  24-9-2012 έως 20-10-2012.
3)   Τη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών .
4)   Την αλλαγή του τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους, με την υποβολή αιτήματος προς τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων για την παροχή της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής ( γραφείων κ.λ.π ), προκειμένου στο εξής να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο στα οικεία δικαστικά καταστήματα. Η  επαπειλούμενη νέα ουσιαστική περικοπή των αποδοχών τους, καθιστά πλέον αδύνατη την κάλυψη εξ ιδίων των αυξημένων δαπανών, που απαιτούνται για τη  διατήρηση γραφείου και ανάλογων υποδομών στο σπίτι τους και τη συνέχιση της παροχής της εργασίας τους στο δικό τους χώρο, όπως μέχρι σήμερα έπρατταν χωρίς να έχουν  καμία σχετική νομική υποχρέωση.
5)   Την πιστή τήρηση των ισχυόντων Κανονισμών των Δικαστηρίων, ως προς τη χρέωση του προβλεπόμενου  συγκεκριμένου αριθμού υποθέσεων για κάθε δικαστή και τη σύγκληση των Ολομελειών για τροποποίηση των Κανονισμών, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν με την αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας τους.
6)    Την άσκηση όλων των ενδεικνυόμενων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών  Δικαστηρίων, για την προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους και την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών .
7)   Τη μη συμμετοχή τους σε όλες τις Επιτροπές που προβλέπεται η συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών, αμειβόμενες και μη, πλην των σωματείων .
8)   Την αξίωση προκαταβολής από την Πολιτεία των εξόδων που απαιτούνται, προκειμένου να εξακολουθήσουν να πηγαίνουν στις μεταβατικές έδρες των Δικαστηρίων που υπηρετούν.
   Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, καθώς και να αποφασίσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων αντίδρασης σε περίπτωση που κρίνει αυτό αναγκαίο, μέχρι τη σύγκληση της νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20-10-2012.
   Τέλος, οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση , ότι η μείωση των αποδοχών τους δεν πρόκειται να επηρεάσει την ποιοτική εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, τα οποία θα εξακολουθήσουν να ασκούν με σθένος και υψηλό αίσθημα ευθύνης , ως εγγυητές της συνταγματικής νομιμότητας και προς το συμφέρον των Ελλήνων Πολιτών .

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου                                        Γεώργιος Μανωλίδης
         Αρεοπαγίτης                                                           Πρόεδρος Εφετών

Πηγή : http://dikastis.blogspot.gr/

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Αποχή των Δικηγόρων της Αθήνας και του Πειραιά την Τετάρτη 26/9

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. κατά τη συνεδρίασή του της 20-9-2012 αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012, ως ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς το δοκιμαζόμενο από τις υιοθετούμενες οικονομικές πολιτικές Ελληνικό λαό, τονίζοντας τον αδιέξοδο, κοινωνικά άδικο και αποσπασματικό τους χαρακτήρα.

Το δικηγορικό σώμα εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην φαλκίδευση των δικαιωμάτων του μέσου Έλληνα πολίτη, ο οποίος πλήττεται – κατά τρόπο πρωτοφανή στον πυρήνα συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του – μέσω περικοπών που απομειώνουν τα εισοδήματά του, πλήττουν τα δικαιώματά του στην κοινωνική ασφάλιση και στην απόδοση  παροχών, όπως είναι το εφάπαξ.

Επισημαίνεται ότι άδεια θα δίδεται στις εξής περιπτώσεις :

Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
Παραγραφές
Προθεσμίες
Αναστολές πλειστηριασμών, προσωρινές διαταγές
Η κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και η προσθήκη – αντίκρουση  επιτρέπεται χωρίς άδεια (237 ΚΠολΔ). Στο Πρωτοδικείο θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας.

Στο Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο και Εφετείο το κλείσιμο των φακέλων παρατείνεται για μία  (1) εργάσιμη ημέρα μετά την αποχή.

Πηγή : http://www.dsa.gr/

2.   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, οι δικηγόροι Πειραιά θα απέχουν από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012, συμπαραστεκόμενοι στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι για την ίδια ημέρα έχουν εξαγγείλει πανελλήνια απεργία μέσω των συνδικαλιστικών φορέων τους (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ).

Την ημέρα της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη.

Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:

α) παραγραφών – λήξεως προθεσμιών

β) αποφυλακίσεων

γ) αναστολών πλειστηριασμού και εκτελέσεως αποφάσεων


Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

Μον. Πρ. Χαλκιδικής: Αντισυνταγματική η μείωση του κατώτατου μισθού

Αντισυνταγματική κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012, η οποία προέβλεπε μείωση του κατώτατου μισθού και κατάργηση της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ΠΥΣ εκδόθηκε από τη διοίκηση κατά παράβαση του Συντάγματος (άρθρα 26 και 43παρ. 2), χωρίς δηλαδή την αναγκαία εξουσιοδοτική κάλυψη.

Έτσι με την έκδοση της υπ. αριθμ. 24/2012 απόφασης άνοιξε ο δρόμος για την επαναπρόσληψη πέντε απολυμένων εργαζομένων στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και ο εργοδότης υποχρεώθηκε να τους πληρώσει μισθούς υπερημερίας από τη χρονική στιγμή της απόλυσής τους, ήτοι από τον Μάρτιο του 2012 έως τον Αύγουστο. Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης τονίζει ότι πρόκειται για ιστορική απόφαση ενώ φαίνεται να κινείται στην ίδια γραμμή με προηγηθείσα απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία αφορούσε μειώσεις μισθών στην εταιρεία Αττικό Μετρό ΑΕ.

Πηγή :  http://www.lawnet.gr/news/mon-pr-xalkidikis-antisuntagmatiki-i-meiosi-tou-katotatou-mis8ou-27251.html

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδόθηκε δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που δικαιώνει ομολογιούχους της ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΕ

Εκδόθηκε απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία δικαιώνονται ομολογιούχοι της ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο δικαστήριο από το γραφείο μας και διατάσσεται η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στην εταιρία ΚΥΒΕΛΗ Α.Ε. της Όλγας Ψωμιάδη, κόρης του Παυλου Ψωμιάδη

Διακοπές συνεδριάσεων αποφάσισαν οι δικαστές από 17/9 έως 22/9

Πανελλαδική διακοπή των συνεδριάσεων των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων για πέντε μέρες από την έναρξη του νέου δικαστικού έτους (17 Σεπτεμβρίου έως 22 Σεπτεμβρίου 2012) αποφάσισε ομόφωνα σήμερα το απόγευμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις περικοπές των αποδοχών, που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση. Οι διακοπές των συνεδριάσεων θα ξεκινούν στις 10:00 και θα διαρκούν έως το τέλος του ωραρίου (15.00).

Εξάλλου, αποφασίστηκε η αναστολή δημοσίευσης δικαστικών αποφάσεων εκτός των κατεπειγουσών, ενώ όλοι οι δικαστές θα υποβάλουν στους διευθύνοντες τα δικαστήρια (προϊσταμένους τους) αίτημα για διάθεση υλικοτεχνικής υποστήριξης (γραφεία, βιβλία, χαρτί, κ.λπ.), έτσι ώστε να εργάζονται στα δικαστήρια και όχι στα σπίτια τους.

Επίσης, προγραμματίστηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τις 22 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφασιστεί για το αν θα κατέλθει, ή όχι, σε απεργία το δικαστικό σώμα.

Πάντως, ενδεικτικά του κλίματος που επικρατεί στον δικαστικό και εισαγγελικό κόσμο είναι ότι:

1) Την Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης των Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αντικείμενο τις επικείμενες δυσμενείς μεταβολές του ειδικού μισθολογίου των δικαστικών.

2) Δύο μέρες μετά, στις 14 Σεπτεμβρίου, τα μέλη της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών σε Γενική Συνέλευση θα καθορίσουν τη στάση των διοικητικών δικαστών.

3) Στις 16 Σεπτεμβρίου (10:00) στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος κατά την οποία θα αποφασισθεί η μορφή των κινητοποιήσεων των εισαγγελέων, σε περίπτωση που η πολιτεία προβεί σε περαιτέρω περικοπές των αποδοχών τους.

Σημειώνεται ότι ήδη έχει αποφασιστεί την πρώτη μέρα του νέου δικαστικού έτους, 17η Σεπτεμβρίου 2012, στις 12:30 να πραγματοποιηθούν πανδικαστικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις εφετειακές έδρες της χώρας με ταυτόχρονη διακοπή των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και διακοπή λειτουργίας των εισαγγελικών γραφείων.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Διακοπή Πολιτικών και Ποινικών Συνεδριάσεων στις 5/9 και 17/9

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 100/3-9-2012 ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, το Δ.Σ. της Ένωσης αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

Α) Τη διενέργεια Πανελλήνιας Πανδικαστικής Συγκέντρωσης, την 5η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, στον ισόγειο χώρο της εισόδου του Αρείου Πάγου, με διακοπή των συνεδριάσεων (πολιτικών και ποινικών), από ώρα 11:30 έως 15:00.

Β) Τη διενέργεια Πανδικαστικής Συγκέντρωσης, στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και στις λοιπές Εφετειακές έδρες, την ημέρα έναρξης του νέου δικαστικού έτους, 17η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα, με διακοπή συνεδριάσεων (πολιτικών και ποινικών) από ώρα 10:00 έως 15:00.


Πηγή : http://www.ethemis.gr/diakopi-politikon-ke-pinikon-sinedriaseon-stis-59-ke-179/

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΣΠΙΣ: εξετάζεται η περίπτωση του πλαφόν στις αποζημιώσεις των ασφαλισμένων


Σε πλαφόν στις αποζημιώσεις των ασφαλισμένων της «Ασπίς Πρόνοια», που θα καλύπτει το 95% περίπου των δικαιούχων, προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα των πρώην ασφαλισμένων στον όμιλο, οι οποίοι, τρία χρόνια μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του, παραμένουν στον αέρα. Το όριο, που, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων, είναι τα 30.000 ευρώ, όσα δηλαδή προβλέπονται βάσει του νόμου ως αποζημίωση για κάθε δικαιούχο που ήταν ασφαλισμένος σε εταιρεία της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας.

Στη λύση αυτή φέρεται να καταλήγει η κυβέρνηση, έπειτα από συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών με εκπροσώπους των ασφαλισμένων, αλλά και της Τράπεζας της Ελλάδος, που εποπτεύει την ασφαλιστική αγορά. Στη συνάντηση έγινε σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης να βρει μια οριστική λύση για το πρόβλημα, που διαιωνίζεται τρία χρόνια περίπου, χωρίς προοπτική να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Η αδυναμία αντιμετώπισης προσκρούει στην έλλειψη χρημάτων, στον βαθμό μάλιστα που ο υφιστάμενος νόμος για τους ασφαλισμένους της «Ασπίς Πρόνοια» προβλέπει την αποζημίωσή τους από το Εγγυητικό Κεφάλαιο, σε ποσοστό 70% και αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της εταιρείας. Με δεδομένο ότι όπως δείχνει η εμπειρία στη χώρα, η διαδικασία της εκκαθάρισης μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια, αλλά και την οδυνηρή δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, η προοπτική της ικανοποίησης των 250.000 ασφαλισμένων του ομίλου της «Ασπίς Πρόνοια» δείχνει ανέφικτη αλλά και χρονοβόρα.

Η λύση που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος περιορίζει κατά πολύ το έλλειμμα των 600 εκατ. ευρώ περίπου που έχει αφήσει πίσω της η εταιρεία, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι απλή, αφού προϋποθέτει προηγούμενη συμφωνία με την τρόικα για την προσφυγή σε δανεισμό του Εγγυητικού Κεφαλαίου, με εγγύηση τα μελλοντικά του έσοδα. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζει την ικανοποίηση του 95% των ασφαλισμένων, των οποίων οι απαιτήσεις διαμορφώνονται έως το προτεινόμενο όριο των 30.000 ευρώ και στον βαθμό που αποφασιστεί, θα δώσει ένα τέλος στην παράταση της αγωνίας τους.

Πηγή : http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_15_02/09/2012_494149