Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

Κατάθεση εκπρόθεσμης Ανακοπής κατά της Κατάστασης Δικαιούχων ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, μετά από επικοινωνία με ασφαλισμένους και εκδήλωση ενδιαφέροντος, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε κατάθεση εκπρόθεσμης Ανακοπής κατά των Καταστάσεων Δικαιούχων, εφόσον υπάρχουν ανά περίπτωση εξαιρετικοί λόγοι για τη δικαιολόγηση του εκπροθέσμου, προκειμένου να εξαντληθούν στο έπακρο τα περιθώρια για διεκδίκηση των νομίμων απαιτήσεων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ασφαλισμένων στις εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE.