Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης"

Τίθεται από σήμερα Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο».

Πρόκειται για ρύθμιση η οποία προβλέπει τη δυνατότητα αίτησης δίκαιης χρηματικής ικανοποίησης σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της δικαιοδοτικής διαδικασίας. Η σχετική διαδικασία προβλέπεται τόσο ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για οποιονδήποτε από τους διαδίκους εκτός του Δημοσίου και των δημόσιων νομικών προσώπων, όσο και των ποινικών δικαστηρίων αλλά και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εφόσον δεν τελεσφορήσουν τα ένδικα μέσα στα εγχώρια δικαστήρια.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων το δικαστήριο θα αποφαίνεται αν υφίσταται παραβίαση του δικαιώματος στην ταχεία απονομή δικαιοσύνης θα είναι: α) η συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης για την διάρκεια της οποίας διατυπώνεται παράπονο ότι υπερέβη την εύλογη διάρκεια, β) η πολυπλοκότητα των τιθέμενων νομικών ζητημάτων, γ) η στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών και δ) το διακύβευμα της υπόθεσης για τον αιτούντα
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 και, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ο Ιωάννης Τέντες

Τον μέχρι σήμερα εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Τέντε, φαίνεται ότι επέλεξε ο πρωθυπουργός – με τη σύμφωνη γνώμη των κ.κ. Βενιζέλου και Κουβέλη – για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Η πρόταση, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε γίνει εδώ και μήνες και στο Μαξίμου περίμεναν την απόφαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Η ανεξάρτητη αυτή θέση έχει πενταετή θητεία και αναφέρεται απευθείας στον εκάστοτε πρωθυπουργό.

Ο νέος Εθνικός Συντονιστής, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας, καλείται να διαμορφώσει την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα (πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό), να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εφαρμογή της και να συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς, είτε είναι υπουργοί και διοικητές οργανισμών είτε κόμματα και δικαστικές Αρχές.

Ο κ. Τέντες θα έχει πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία από αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και από εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές για τη δικονομική πορεία των υποθέσεων διαφθοράς, θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφα βουλευμάτων, δικαστικών αποφάσεων, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις διαφθοράς ενώ θα μπορεί ακόμη να εισηγείται νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση του έργου καταπολέμησης της διαφθοράς.