Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΠΙΣ ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών αναρτήθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAΕ, σε συνέχεια ανακοίνωσης με θέμα την πραγματοποίηση προσωρινών διανομών ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και στους δικαιούχους που εντάσσονται σε αυτήν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ενημερώνει σχετικά με το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2016, τα εξής:

Από τις 17 Οκτωβρίου 2016, ημερομηνία έναρξης της παραλαβής και πιστοποίησης των υπεύθυνων δηλώσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία προσωρινής διανομής των υπό εκκαθάριση εταιρειών, μέχρι τα τέλη του 2016, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ολοκλήρωσε τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 3.344 συμβόλαια εκ των οποίων 1.488 αφορούν την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και 1.856 την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ.

Βάσει σχετικών Αποφάσεων της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο εκκαθαριστής προχώρησε στην αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση εταιρειών για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής ποσού προσωρινών διανομών στους λογαριασμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής και είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών αυτών.

Στη συνέχεια, και μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές εντολές πληρωμής του ποσού της προσωρινής διανομής στους δικαιούχους που έχουν πιστοποιηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό που αποδεσμεύτηκε μέχρι τα τέλη του 2016 ήταν περίπου 10.000.000 ευρώ και για τις δύο εταιρείες ενώ η διαδικασία πίστωσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων έχει ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, σε συνέχεια των παραπάνω, για τον Ιανουάριο 2017 ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ανακοινώνει ότι την 24 Ιανουαρίου 2017 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 3.445 επιπλέον συμβόλαια συνολικά και συγκεκριμένα 1.726 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια) και 1.719 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια). 
Με  βάση τη διαδικασία αυτή θα δοθούν άμεσα νέες εντολές πληρωμής του ποσού της προσωρινής διανομής στις πληρώτριες τράπεζες. Συγκεκριμένα, ο εκκαθαριστής, έως την 31/01/2017, προβαίνει στην αποστολή εντολών πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή του ποσού των προσωρινών διανομών των δικαιούχων που πιστοποιήθηκαν  έως την 24/01/2017.

Σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται καθώς και τα ποσά προσωρινών διανομών, διευκρινίζονται τα εξής:

Το ποσό των προσωρινών διανομών αφορά σε σύμμετρες προκαταβολές ποσών που αντιστοιχούν σε ποσοστό (ανάλογα με τον κλάδο ασφάλισης ζωής) επί της συνολικής απαίτησης των δικαιούχων που έχουν συμπεριληφθεί στην  Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση Ζωής και των δικαιούχων που εντάσσονται σε αυτήν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Οι δικαιούχοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως από το απόθεμα που έχει διατηρήσει ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής και το οποίο προέρχεται από το ενεργητικό των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών που έχει τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ανά κλάδο ασφάλισης.

Η καταβολή του ποσού των προσωρινών διανομών, για την οποία τηρείται σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου, προϋποθέτει την πιστοποίηση - επαλήθευση των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους βάσει των στοιχείων που προσκομίζουν οι δικαιούχοι στις υπό εκκαθάριση εταιρείες και βάσει των στοιχείων που διαθέτουν οι υπό εκκαθάριση εταιρείες για τις απαιτήσεις αυτές.
Η διαδικασία πιστοποίησης – επαλήθευσης υλοποιείται σε καθημερινή βάση με έναρξη την 17/10/2016 (έναρξη διαδικασίας) και θα συνεχιστεί έως ότου καταβληθεί, στο σύνολο των πιστοποιημένων δικαιούχων, το ποσό των προσωρινών διανομών, για το οποίο έχει διατηρηθεί απόθεμα. Οι καταβολές των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης – επαλήθευσης.

Οι υπό εκκαθάριση εταιρείες επικοινωνούν και θα επικοινωνούν καθημερινώς έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας με τους δικαιούχους για τη διαχείριση των εκκρεμοτήτων που αφορούν στη συμμετοχή τους στη διαδικασία των προσωρινών διανομών ώστε να επαληθευθούν πλήρως οι απαιτήσεις τους και να τους καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τυγχάνουν δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιρειών http://www.aspispronia.gr/

Για την αποφυγή παρανοήσεων και εσφαλμένων εντυπώσεων και με αφορμή διάφορα παραπλανητικά δημοσιεύματα και με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων τους, για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να απευθύνονται αποκλειστικά στα όργανα των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών και όχι σε τρίτους.