Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Αντισυνταγματική η μονομερής μείωση των μισθωμάτων για στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου

Με νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου Ξάνθης κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη μονομερή μείωση των μισθωμάτων στις μισθώσεις για στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου (άρθρου 21 ν. 4002/2011 και άρθρου 2 του ν.4081/2012). Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες αποφάσεις του Πρωτοδικείου Πειραιά και του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.