Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Οι αλλαγές στα εργασιακά

Τη δυνατότητα αλλά όχι την υποχρέωση των εργοδοτών να μειώσουν τους κατώτατους μισθούς της ΕΓΣΣΕ επικύρωσε απόφαση του Υπουργικού, σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα μείωσης του κατώτατου μισθού κατά 22% και κατά 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών με αναδρομική ισχύ μάλιστα από τις 14 Φεβρουαρίου, νομιμοποιώντας όσες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε μειώσεις μισθών από αυτή την ημερομηνία ή έχουν προσλάβει νέους με μισθό 510€.

Παράλληλα η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου δίνει περιθώριο μέχρι τα μέσα Μαΐου σε εργαζόμενους και εργοδότες προκειμένου να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέων κλαδικών συμβάσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι προηγούμενες κλαδικές έχουν λήξει προ πολλού, ενώ για τις συμβάσεις που βρίσκονται ακόμη σε ισχύ το τρίμηνο αρχίζει να μετρά μετά την λήξη τους.

Η μετενέργεια, δηλαδή η τρίμηνη προστασία των συμβάσεων, περιορίζεται από τους 6 μήνες στους 3 και μετά την παρέλευσή της ο εργαζόμενος επιστρέφει στον βασικό μισθό της κλαδικής, διατηρώντας τις ωριμάνσεις, το επίδομα τέκνων, σπουδών και ανθυγιεινής εργασίας.

Οι συλλογικές συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ εδώ και 24 μήνες λήγουν υποχρεωτικά μετά την παρέλευση ενός έτους, ενώ η μέγιστη διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 χρόνια.

Με την απόφαση του Υπουργικού συμβουλίου προβλέπεται ότι η προσφυγή στη διαιτησία μπορεί πλέον να γίνεται μόνο με την σύμφωνη γνώμη εργαζομένων - εργοδοτών και οι διαιτητικές αποφάσεις θα αφορούν μόνο στους μισθούς.

Οι ωριμάνσεις αναστέλλονται μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από το 10% ενώ καταργείται η μονιμότητα σε Τράπεζες και ΔΕΚΟ.

OI ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

- Δυνατότητα αλλά όχι υποχρέωση του εργοδότη η μείωση κατώτατου μισθού
- Αναδρομική ισχύ από 14/2/2012 στη μείωση κατά 22% στον κατώτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ
- Αναδρομική ισχύ από 14/2/2012 στη μείωση κατά 32% στον κατώτατο της ΕΓΣΣΕ για νέους κάτω των 25 ετών
- Τρίμηνη παράταση για την διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών για την υπογραφή νέων κλαδικών συμβάσεων

- Περιορισμός μετενέργειας στους 3 μήνες
- Συλλογικές συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ 24 μήνες λήγουν μετά την παρέλευση 1 έτους
- Μέγιστη διάρκεια συλλογικών συμβάσεων => 3 χρόνια

- Προσφυγή στη διαιτησία με σύμφωνη γνώμη εργαζομένων- εργοδοτών, μόνο για το μισθό
- Αναστολή ωριμάνσεων μέχρι να μειωθεί η ανεργία κάτω από το 10%
- Κατάργηση μονιμότητας σε ΔΕΚΟ, Τράπεζες.

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Προαιρετικά απο 1η Μαρτίου η μείωση του κατώτατου μισθού

Από την 1η Μαρτίου θα ξεκινήσει η μείωση του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ενώ έρχονται περικοπές και σε μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται με τις κατώτατες αποδοχές. Μεταξύ των επιδομάτων που συνδέονται με τους μισθούς είναι το επίδομα ανεργίας και το επίδομα κύησης και λοχείας, τα οποία κινδυνεύουν να περικοπούν.

Ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης ανακοίνωσε χθες ότι από την 1η Μαρτίου θα ξεκινήσει η μείωση των κατώτατων μισθών κατά 22%, η οποία φθάνει στο 32% για τους εργαζομένους που είναι κάτω των 25 ετών.

Ο ίδιος έκανε λόγο για δυνατότητα και όχι για υποχρέωση των εργοδοτών, ενώ διευκρινίσεις αναμένεται να δοθούν από το υπουργείο Εργασίας με εγκύκλιο που πρόκειται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με 20 παροχές των οποίων το ύψος συνδέεται με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, ποιες θα ακολουθήσουν τη μείωση και ποιες όχι. Ηδη έχουν εξαιρεθεί από τη μείωση το επίδομα απόλυτης αναπηρίας και το εξωιδρυματικό επίδομα.

Αναδρομικά οι αλλαγές. 
Σημειώνεται ότι οι αλλαγές στο καθεστώς των συμβάσεων εργασίας και της εργασίας των εργαζομένων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις τράπεζες θα γίνουν αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου 2012. Μεταξύ άλλων προβλέπονται και τα εξής:

- Συλλογικές συμβάσεις εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ 24 μήνες έως τις 14/2/2012 ή και περισσότερο λήγουν μετά την παρέλευση ενός έτους, δηλαδή στις 14/2/2013. Το ίδιο ισχύει και για τις διαιτητικές αποφάσεις. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις που θα λήξουν ή θα καταγγελθούν μετά τις 14/2/2012 εξακολουθούν να ισχύουν για ένα ακόμη τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου εφαρμόζονται και για εργαζομένους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό.

Μετά την πάροδο του τριμήνου οι όροι που αφορούν τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο της ΣΣΕ ή διαιτητικής απόφασης που λήξει ή καταγγελθεί, καθώς και τα επιδόματα προϋπηρεσίας, τέκνων, σπουδών και ανθυγιεινής εργασίας, εφόσον αυτά προβλέπονται στις οικείες ΣΣΕ ή διαιτητικές αποφάσεις που λήξουν ή καταγγελθούν, εξακολουθούν να ισχύουν ώσπου να αντικατασταθούν με ό,τι συμφωνήσουν εργοδότης και εργαζόμενος με ατομική σύμβαση εργασίας ή τροποποιημένη ατομική σύμβαση εργασίας, νέα συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση.

- Η διαιτητική απόφαση υποχρεούται να ρυθμίζει μόνο και κατ' αποκλειστικότητα τον μισθό, ενώ οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση που εκφεύγει του καθορισμού του βασικού μισθού ή/και βασικού ημερομισθίου, περιλαμβανομένων όρων διατηρητικών ρητρών, είναι μη νόμιμη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Επισκόπηση του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων

O Νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 3996/2011 και ν. 4019/2011, έχει ήδη εφαρμοστεί για χιλιάδες δανειολήπτες σε όλη την Ελλάδα, για τους οποίους τα Ειρηνοδικεία εφαρμόζοντας τις διατάξεις του, προέβησαν στην έκδοση εξαιρετικά ευνοϊκών αποφάσεων για την ρύθμιση των οφειλών τους ή ακόμα και την απαλλαγή τους για μέρος από αυτές. Πρόκειται για το ελληνικό δίκαιο της αστικής αφερεγγυότητας που έρχεται να δώσει λύση σε όσους αντιμετωπίζουν ουσιαστική αδυναμία να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

1. Ποιος μπορεί να ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010;
Κάθε φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης ή επαγγελματίας αρκεί να μην είναι έμπορος. Όσοι έχουν την εμπορική ιδιότητα υπάγονται αποκλειστικά στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα και όχι σε αυτές του ν. 3869/2010.
Το πρόσωπο που υπάγεται στη διαδικασία πρέπει να έχει μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του, στην οποία να έχει περιέλθει χωρίς δόλο.

2. Πότε κάποιος είναι έμπορος;
Έμπορος είναι κάποιος που κατά σύνηθες επάγγελμα ασκεί εμπορικές πράξεις και έχει την εμπορία σαν κύριο επάγγελμα. Έμποροι δεν είναι όσοι ασκούν μικροεμπορία (π.χ. ψιλικατζής, οδηγός ταξί, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος, ψαράς κ.λπ.) γιατί η εργασία τους στηρίζεται περισσότερο στην σωματική τους καταπόνηση και την άσκηση χειρωνακτικής εργασίας παρά στην εμπορία. Έμπορος είναι και ο ομόρρυθμος εταίρος εμπορικής Ο.Ε. ή Ε.Ε., όχι όμως και όποιος κατέχει μερίδιο σε ΕΠΕ ή μετοχές σε Α.Ε. (πλην του μεγαλομετόχου της). Πάντως, ορθό είναι η κατοχή ή όχι εμπορικής ιδιότητας να κρίνεται περιπτωσιολογικά.

3. Πόσες φορές μπορεί κάποιος να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010;
Η ρύθμιση του ν. 3869/2010 είναι προσωποπαγής και το κάθε πρόσωπο μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση μόνο μία φορά στη ζωή του.

4. Ποιες οφειλές υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3869/2010;
Στις διατάξεις του ν. 3869/2010 υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, όχι μόνο οι οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα ( τράπεζες ). Εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν αναληφθεί ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης στη Ειρηνοδικείο, καθώς και οι οφειλές που προέκυψαν από αδικοπραξία που τελέστηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και του Ο.Τ.Α., τέλη προς ΝΠΔΔ και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικά ταμεία.

5. Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας υπαγωγής στον ν. 3869/2010 πριν την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο;
α) Συγκέντρωση οφειλών από τους πιστωτές: Κατόπιν αιτήσεως των οφειλετών, οι πιστωτές υποχρεούνται να τους παρέχουν αναλυτική κατάσταση των προς αυτούς οφειλών τους κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και τρέχον επιτόκιο μέσε σε 5 εργάσιμες ημέρες.
β) Εξωδικαστικός Συμβιβασμός: Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την υποβολή αίτησης στο Ειρηνοδικείο είναι η υποβολή αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού από τον οφειλέτη προς το σύνολο των υπαγόμενων στη ρύθμιση πιστωτών του με τη συνδρομή Δικηγόρου ή του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή άλλης καταναλωτικής ένωσης ή αρμόδιου φορέα. Μόνο όταν η ως άνω προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού αποτύχει και με τη σύνταξη σχετικής βεβαίωσης αποτυχίας από τον συνδράμοντα φορέα ή τον πληρεξούσιο Δικηγόρο που την διενήργησε μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο Ειρηνοδικείο εντός έξι μηνών από την αποτυχία επελεύσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού δεν έχει στεφθεί από επιτυχία μέχρι σήμερα, καθώς δύο μόνο είναι οι περιπτώσεις που αυτός έχει πετύχει πανελλαδικά. Γι’ αυτό, είναι καλό οι οφειλέτες να συνοδεύουν την αίτησή τους από πλήρη στοιχεία (οικονομικά, περιουσιακά και άλλα) προκειμένου οι πιστωτές να είναι σε θέση να εξετάζουν ενδελεχώς την οικονομική τους κατάσταση.

6. Ποιο είναι το αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης;
Αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του οφειλέτη που δικάζει με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (ανακριτικό σύστημα).

7. Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση που κατατίθεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου;
Η αίτηση που κατατίθεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου πρέπει να περιέχει: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη, β) κατάσταση των κάθε είδους εισοδημάτων του οφειλέτη και της συζύγου του, γ) αναλυτική κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεων κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και δ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών που να λαμβάνει με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.
Το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών πρέπει να είναι εύλογο και να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον οφειλέτη χωρίς να θυσιάζεται όμως η αξιοπρεπής του διαβίωση.
Με την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, ορίζεται και δικάσιμος συζήτησής της.
Μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση της αίτησης πρέπει επίσης να κατατεθεί στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου η βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των ως άνω καταστάσεων (α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη, β) κατάσταση των κάθε είδους εισοδημάτων του οφειλέτη και της συζύγου του, γ) αναλυτική κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεων κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα) που περιλαμβάνονται στην αίτηση και για τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις οποίες ο οφειλέτης έχει προβεί κατά την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης, καθώς και όλα τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του μέχρι εκείνη τη στιγμή.

8. Τι γίνεται μετά την κατάθεση της αίτησης;
Μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεσή της, η αίτηση πρέπει να επιδοθεί στους πιστωτές με πρόσκληση να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους επ’ αυτής και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που προτείνει ο οφειλέτης εντός δύο μηνών από την υποβολή της. Τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το προτεινόμενο σχέδιο αν περάσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία. Μνεία της συνέπειας αυτής πρέπει να γίνεται και στην πρόσκληση.
Ο πιστωτής λαμβάνοντας γνώση του φακέλου του οφειλέτη και είναι δυνατό να προτείνει εγγράφως παρατηρήσεις.

9. Τι συμβαίνει με τα καταδιωκτικά μέτρα;
Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς η κατάθεση της αίτησης δεν επιφέρει αυτοδικαίως την αναστολή τους.
Επίσης, έχει τη δυνατότητα να έχει σχετικό αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής στο δικόγραφο της αίτησής του.

10. Τι συμβαίνει με τους τόκους;
Με την κοινοποίηση της αίτησης, οι απαιτήσεις παύουν να είναι τοκοφόρες και υπολογίζονται με την αξία που έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Εξαιρούνται οι απαιτήσεις που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια, που συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής.

11. Τι περιλαμβάνει η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού;
Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών ο οφειλέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των πιστωτών, μπορεί να προβεί σε τροποποίηση επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του, προκειμένου να επέλθει ο δικαστικός συμβιβασμός. Τροποποίηση μπορεί να γίνει από τον οφειλέτη μόνο μία φορά.
Στην τροποποίηση οι πιστωτές παίρνουν θέση μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών που αρχίζει με τη λήξη της ως άνω δεκαπενθήμερης προθεσμίας που έχει ο οφειλέτης για την τροποποίησή του. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις επ’ αυτού, θεωρείται ότι ο συμβιβασμός έχει γίνει αποδεκτός.

12. Τι συμβαίνει αν στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν ενταχθεί απαίτηση ανέγγυου πιστωτή και αυτός δεν λάβει εγγράφως θέση επ’ αυτού εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης;
Σε αυτή την περίπτωση, η απαίτησή του αυτή αποσβέννυται.

13. Τι συμβαίνει αν επέλθει ο δικαστικός συμβιβασμός;
Ο Δικαστής επικυρώνει το σχέδιο διευθέτησης κατά την ημερομηνία της δικασίμου σε περίπτωση που συγκατατίθενται στο σχέδιο πιστωτές με απαιτήσεις πάνω από το μισό του συνολικού ύψους των οφειλών του αιτούντος οφειλέτη, στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένοι πιστωτές και οι πιστωτές που κατέχουν το ήμισυ τουλάχιστον των τυχόν εργατικών απαιτήσεων.
Στην περίπτωση αυτή ο Δικαστής υποκαθιστά την έλλειψη συγκατάθεσης όσων πιστωτών καταχρηστικά αντιτίθενται στον δικαστικό συμβιβασμό. Ωστόσο, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την έλλειψη συγκατάθεσης πιστωτή που δεν ικανοποιείται σε ανάλογο βαθμό με τους άλλους πιστωτές ή που αποδείξει ότι περιέρχεται σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από αυτή που θα περιερχόταν αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη ή αμφισβητείται απαίτηση από τον οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή.

14. Τι συμβαίνει αν αποτύχει και η προσπάθεια δικαστικού συμβιβασμού;
Στην περίπτωση αυτή, αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν επαρκούν, ο Δικαστής λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη και τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου του και σταθμίζοντας τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του κατά τρόπο ώστε να μην θίγεται η αξιοπρεπής τους διαβίωση, ρυθμίζει τις οφειλές του με μηνιαίες καταβολές για τέσσερα χρόνια ποσού που καταβάλλεται σύμμετρα προς όλους τους πιστωτές του. Δηλαδή, το μηνιαίο ποσό που ορίζει το δικαστήριο ότι ο οφειλέτης μπορεί να εισφέρει για την κάλυψη των απαιτήσεων των πιστωτών του μοιράζεται στους πιστωτές αναλογικά με βάση το ύψος της απαίτησής τους.

15. Πότε επέρχεται η απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του;
Η απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του επέρχεται αν εκπληρώσει την ως άνω τετραετή ρύθμιση και μόνο όταν αυτή ολοκληρωθεί.
Αν ο οφειλέτης καθυστερήσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την ρύθμιση ή αν δυστροπεί επανειλημμένα, εκπίπτει από αυτήν και οι απαιτήσεις επανέρχονται στο ύψος που έχουν πριν την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο.

16. Τι συμβαίνει με εξαιρετικές περιπτώσεις οφειλετών;
Σε περιπτώσεις οφειλετών με χρόνια ανεργία ή σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες περιπτώσεις που ο οφειλέτης λαμβάνει πολύ χαμηλό εισόδημα που δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του και αν δεν συντρέχει υπαιτιότητά του, το Δικαστήριο μπορεί να δώσει περίοδο χάριτος με πολύ χαμηλές ή και μηδενικές καταβολές και να εξετάσει εκ νέου την αίτηση του οφειλέτη μετά από τουλάχιστον πέντε μήνες.

17. Τι γίνεται με τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη;
Αν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία στο όνομα του οφειλέτη, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον ορισμό εκκαθαριστή για την ρευστοποίησή τους και την ικανοποίηση των δανειστών.

18. Μπορεί να εξαιρεθεί από την ρευστοποίηση η κύρια κατοικία του οφειλέτη;
Ναι. Ο οφειλέτης μπορεί με αίτημά του να ζητήσει την διάσωση της κύριας κατοικίας του από την ρευστοποίηση αν η αξία της δεν ξεπερνά το όριο του αφορολογήτου προσαυξημένο κατά 50%.
Στην περίπτωση αυτή ορίζονται καταβολές μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου και για χρονικό διάστημα ανάλογο με τη σχετική σύμβαση και σε κάθε περίπτωση μέχρι 20 έτη με επιτόκιο είτε μέχρι αυτό της ενήμερης οφειλής είτε μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων της Κύριας Αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (κυμαινόμενο επιτόκιο) ή σε περίπτωση ορισμού σταθερού επιτοκίου που είναι και η πλέον ευχερής λύση για τον υπολογισμό της δόσης που θα κληθεί ο οφειλέτης να καταβάλλει, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο όπως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας και χωρίς ανατοκισμό.
Στην περίπτωση αυτή οι απαιτήσεις πιστωτών με εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) ικανοποιούνται προνομιακά.

19. Τι συμβαίνει αν κάποιος έχει ιδανικό μερίδιο ή μόνο την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία στην κύρια κατοικία του;
Και σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει η προστασία της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το ν. 3996/2011 που διευκρίνισε ως προς το σημείο αυτό τον ν. 3869/2010.

20. Τι συμβαίνει σε περίπτωση ύπαρξης εγγυητή;
Η ρύθμιση του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα είναι προσωποπαγής και αφορά μόνο στον αιτούντα οφειλέτη. Αν σε κάποια από τις υποχρεώσεις του υπάρχει εγγυητής, η τυχόν ρύθμιση των υποχρεώσεων του οφειλέτη δεν επηρεάζει τη σχέση μεταξύ πιστωτών και εγγυητή.
Στην περίπτωση αυτή ο εγγυητής θα πρέπει, αν θεμελιώνει τις προϋποθέσεις του Νόμου, να κάνει δική του αίτηση υπαγωγής σε αυτόν, περιλαμβάνοντας και τις οφειλές για τις οποίες ενέχεται ως εγγυητής.
Όταν κάποιος καταφεύγει στις διατάξεις του ως άνω νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ενέχεται σε κάποια οφειλή ως εγγυητής, καλό είναι να την περιλάβει στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του ώστε να περιληφθεί στη ρύθμιση σε περίπτωση που κληθεί σε καταβολές.

21. Τι συμβαίνει με την απόφαση που εκδίδει το Ειρηνοδικείο;
Η απόφαση που ρυθμίζει τις οφειλές του αιτούντος είναι άμεσα εκτελεστή, ακόμα και αν οι πιστωτές κάνουν έφεση ή αναίρεση, όπως έχουν δικαίωμα.

22. Τι συμβαίνει αν ο οφειλέτης δεν δηλώσει ειλικρινώς τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματά του στην ως άνω διαδικασία;
Σε αυτή την περίπτωση και με την επιφύλαξη τυχόν ποινικής ευθύνης η αίτησή του απορρίπτεται και δεν μπορεί να επανέλθει αν δεν περάσουν δύο έτη.

23. Για πόσο χρόνο επιτρέπεται να τηρούνται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς του οφειλέτη από τους πιστωτές μετά την επέλευση της απαλλαγής του;
Για τρία έτη το πολύ.

Πηγή : http://nomosfera.blogspot.com/ 

Τα δικαιώματα των κατηγορουμένων στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κείμενα με τα δικαιώματα των κατηγορουμένων στην ποινική δίκη στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κείμενα αυτά θα ανανεώνονται σε ετήσια βάση. Το έργο αυτό είχε ανατεθεί στο Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) το Νοέμβριο 2009 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και το χρηματοδοτεί.

Τα κείμενα αυτά είναι προσβάσιμα στην ηλεκτρονική πύλη e-justice:

Προσωρινές διαταγές του Πρωτοδικείου υπέρ εργαζομένων του ΟΣΚ που τέθηκαν σε εφεδρεία

Την παραμονή στην εργασία τους, με καταβολή των κανονικών τους αποδοχών, διατάσσει, με προσωρινή εντολή του, το Πρωτοδικείο για εργαζόμενους που τέθηκαν πρόσφατα σε εργασιακή εφεδρεία.

Με προσωρινές διαταγές που εξέδωσε, το Πρωτοδικείο δικαίωσε σε πρώτη φάση δέκα εργαζόμενους του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), οι οποίοι τέθηκαν πρόσφατα σε εργασιακή εφεδρεία λόγω συγχώνευσης του οργανισμού με τη Θέμις Κατασκευαστική και τη ΔΕΠΑΝΟΠ, ενώ ανάλογες αποφάσεις έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, για άλλες 10 περιπτώσεις εργασιακής εφεδρείας.

Το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου προσέφυγαν οι εργαζόμενοι του ΟΣΚ, διατάσσει την παραμονή τους στην εργασία τους και την καταβολή των κανονικών αποδοχών τους μέχρι την εκδίκαση της αίτησης (Τμήμα Ασφαλιστικών ) που έχουν υποβάλει.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι το μέτρο της εφεδρείας αντίκειται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος επικαλείται την Οδηγία 77/187, που απαγορεύει τις απολύσεις εργαζομένων στις περιπτώσεις μεταβίβασης-συγχώνευσης της επιχείρησης, την Οδηγία 98/59, που ρυθμίζει τις ομαδικές απολύσεις εργαζομένων και θέτει όριο το 5% του προσωπικού και έως 30 άτομα.

Οι εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί στον ΟΣΚ από το 1997 έως και το 2005 με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, επικαλούνται στις προσφυγές τους, μεταξύ άλλων, και την παραβίαση του Συντάγματος, και συγκεκριμένα την αρχή της αξιοκρατίας.

Στα δικόγραφα τους οι προσφεύγοντες αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Η ένταξη στο καθεστώς της εφεδρείας λογίζεται ως προμήνυση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, το δε μέρος των αποδοχών που συνεχίζει να καταβάλλεται στον εργαζόμενο στη συνέχεια θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση απολύσεως».

Επισημαίνουν επίσης: «Ενώ στην τακτική καταγγελία με προμήνυση ο εργαζόμενος εξακολουθεί να εργάζεται κανονικά στο διάστημα που μεσολαβεί από την προμήνυση μέχρι τη λύση της σύμβασης εργασίας, λαμβάνοντας πλήρεις τις αποδοχές του, στην εργασιακή εφεδρεία η εργασιακή σχέση αναστέλλεται αμέσως, το δε (ελάχιστο) μέρος των «αποδοχών» που λαμβάνει ο εργαζόμενος κατά την διάρκειά της αποτελεί προκαταβολή της αποζημίωσης απολύσεως.

»Και ενώ στην τακτική καταγγελία με προμήνυση μόλις λήξει η σύμβαση εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται, επί ποινή ακυρότητας, πλήρη αποζημίωση απολύσεως, η οποία είναι απλώς μειωμένη στο ήμισυ σε σχέση με εκείνη που θα οφειλόταν αν η καταγγελία γινόταν απροειδοποίητα (άρθρο 4 ν. 3198/1955), στην εργασιακή εφεδρεία κατά τον χρόνο λήξης της σύμβασης εργασίας η αποζημίωση απολύσεως θα έχει ήδη αναλωθεί (τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος της). Έτσι, στην πραγματικότητα η διαδικασία της εργασιακής εφεδρείας, η οποία δεν έχει σκοπό την απασχόληση του εργαζομένου μετά την λήξη της αλλά την απόλυσή του, αποτελεί μια ενιαία διαδικασία απολύσεως, η οποία μάλιστα διαμορφώνεται με πολύ δυσμενέστερους όρους από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας στο κοινό εργατικό δίκαιο».

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Δικαιώθηκαν εργαζόμενοι σε stage με δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Απόφαση-δικαίωση για τους εργαζόμενους με συμβάσεις μαθητείας (stage) εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, κρίνοντας ότι στην πραγματικότητα κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και γι’ αυτό οι συμβάσεις τους πρέπει να μετατραπούν σε εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ανάβοντας το «πράσινο φως» για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην εργασία τους ως υπάλληλοι στις εφορίες, το Πρωτοδικείο υποχρέωσε το Δημόσιο να τους επαναπροσλάβει καταβάλλοντάς τους τις αποδοχές που κανονικά δικαιούται ένας υπάλληλος με βάση την προϋπηρεσία τους (περίπου τετραετής) και τα τυπικά τους προσόντα.
Αναδρομικά
Παράλληλα το δικαστήριο (213/12) έκανε δεκτό και το αίτημα αναδρομικής καταβολής των νόμιμων αποδοχών που έπρεπε να εισπράττουν αυτό το διάστημα, ενώ κήρυξε την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή, επιτρέποντας έτσι την άμεση επιστροφή στις εργασίες τους και την άμεση είσπραξη των οφειλομένων. Οι εργαζόμενοι είχαν συμβάσεις μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ανασφάλιστοι και με μηνιαίες αποδοχές περίπου 500 ευρώ στις εφορίες, με την υποχρέωση υπογραφής διαδοχικών συμβάσεων που τιτλοφορούνταν ως «συμφωνητικά εργασίας», δήθεν για να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

«Κούρεμα» δανείων στη Λάρισα με απόφαση του Ειρηνοδικείου

Το 75% της οφειλής δύο δανειοληπτών σε τράπεζες διέγραψε με δύο πρόσφατες αποφάσεις του, το Ειρηνοδικείο Λάρισας, «ανακουφίζοντας» τους έτσι από ένα σημαντικό βάρος στην ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία. Η ιδιαιτερότητα των αποφάσεων έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά έγινε «κούρεμα» του συνολικού χρέους προς τράπεζες, σε τόσο μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον για τον νομό Λάρισας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν. 3869/2010 διεγράφη το 75% της οφειλής δύο δανειοληπτών-μελών του ΙΝ.ΚΑ Θεσσαλίας που χειρίστηκε από την αρχή το θέμα, οι οποίοι αποδεδειγμένα αδυνατούσαν να πληρώσουν.

Σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 17/2012 και 18/2012 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Λάρισας έγιναν εν μέρει δεκτές οι αιτήσεις δύο Δημοσίων Υπαλλήλων-Στρατιωτικών για ρύθμιση των χρεών τους σύμφωνα με το Νόμο 3869/2010.

Συγκεκριμένα ο πρώτος αιτών περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών και ζήτησε την μηνιαία καταβολή ποσού 400� το οποίο θα επιμεριζόταν συμμέτρως σε 6 τράπεζες οι συνολικές του οφειλές ανήρχοντο πριν την κατάθεση της αίτησης σε 98.824,93 ευρώ. Με την απόφαση, το Ειρηνοδικείο δέχτηκε την αίτηση του και του επέβαλε την καταβολή μηνιαίας δόσης 500 ευρώ για τέσσερα έτη, δηλαδή καταβολή 24.000 ευρώ (στο σύνολο) χωρίς επιτόκιο, επήλθε δηλαδή απαλλαγή για 74.796 ευρώ ήτοι της τάξης του 75% περίπου.

Παρόμοια περίπτωση και η δεύτερη απόφαση ο αιτών στρατιωτικός καλείται να καταβάλλει 650ευρώ μηνιαία, ενώ ζητούσε 580 ευρώ προς 4 τράπεζες για τέσσερα έτη και σύνολο 31.053 ευρώ χωρίς επιτόκιο. Το σύνολο των οφειλών του ανήρχοντο σε 123.202 ευρώ και επήλθε απαλλαγή για 92.148 ευρώ δηλαδή το 78% περίπου της συνολικής του οφειλής. To δικαστήριο αποφάσισε ο στρατιωτικός να διατηρήσει το αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα που κατέχει.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Συνεχίζεται η αποχή δικηγόρων Αθηνών έως 29.2.2012 !

Στο κατάμεστο από δικηγόρους κλειστό γυμναστήριο του Πανελλήνιου Α.Σ., όπου διεξήχθη η επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αποφασίστηκε αποχή από τα δικηγορικά καθήκοντα μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου.

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

Αποχή Δικηγόρων Αθηνών Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη 13/14/15 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔOΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔOΣ
Αθήνα, 9.2.2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος τέθηκαν υπό συζήτηση όλες οι τρέχουσες εξελίξεις που συνταράσσουν την ελληνική κοινωνία και αποσυνθέτουν τον κοινωνικό ιστό.Ο δικηγορικός κόσμος της χώρας, αναλογιζόμενος την ιστορικότητα της συγκυρίας, κατέληξε ομόφωνα στο παρακάτω κείμενο διακήρυξης, το οποίο συνοψίζει τις θέσεις της επί ζητημάτων όχι αμιγώς δικηγορικού κλάδου αλλά κυρίως θεσμικής υφής:
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η κρισιμότητα των περιστάσεων είναι αδιαμφισβήτητη και το διακύβευμα δεν έγκειται απλώς και μόνο στην άρση των δημοσιονομικών αδιεξόδων της χώρας, αλλά επεκτείνεται σε ζήτημα βαθιά θεσμικό. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας και τα αποτελέσματα που αυτές συνεπάγονται δημιουργούν μείζονα νομικό προβληματισμό και δεν μπορούν να αφήνουν αδιάφορο έναν κλάδο, ο οποίος καλείται – εκ του νομοθετικά κατοχυρωμένου θεσμικού του ρόλου – να προασπίζει τα δικαιώματα του πολίτη και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.Υπό αυτό το πλαίσιο:
• Εκφράζουμε τις έντονες θεσμικές μας ανησυχίες για την εμπλοκή εξωθεσμικών και στερούμενων δημοκρατικής νομιμοποίησης παραγόντων στη χάραξη των υιοθετούμενων πολιτικών, η οποία καταλήγει να ισοδυναμεί με συνταγματικά ανεπίτρεπτη εκχώρηση εξουσιών, μετατρέποντας μια σύμβαση αμιγώς δανειακή σε όχημα πλήρους εξανδραποδισμού ενός ολόκληρου λαού.
Οι αρχές του Κράτους Δικαίου και τα ατομικά και θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, καθώς και η δημοκρατική αντιπροσωπευτική αρχή, τελούν «υπό διωγμό» και επιχειρείται η υποκατάσταση του Συντάγματος, των θεμελιωδών αξιών επί των οποίων (υποτίθεται πλέον ότι) οικοδομείται η Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρ. 2 και 6 Σ.Ε.Ε.) , του Πρωτογενούς και Παραγώγου Ενωσιακού Δικαίου και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ (Δ.Σ.Α.Π.Δ.), του Διεθνούς Συμφώνου Οικονομικών, Κοινωνικών και Μορφωτικών Δικαιωμάτων (Δ.Σ.Ο.Κ.Μ.Δ.), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ε.Κ.Χ.), των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) κλπ., που αποτελούν και κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών – μελών της Ε.Ε. και ενωσιακό κεκτημένο, από τα «μνημόνια», τις δανειστικές συμβάσεις και τους εφαρμοστικούς αυτών νόμους, που πλέον έχουν καταστεί «παρασύνταγμα» και «παρασυνθήκη».
• Διατυπώνουμε τον ιδιαίτερο προβληματισμό μας αναφορικά με τη διαρκώς παρατηρούμενη φαλκίδευση των δικαιωμάτων των πολιτών και την κατάλυση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους και κράτους δικαίου μέσω της απαξίωσης θεσμών και λειτουργιών-πυλώνων του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
• Απευθύνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο δοκιμαζόμενο μέσο Έλληνα πολίτη και κατευθύνουμε κάθε μας ενέργεια προς το σκοπό της προάσπισης κατακτήσεων που δυστυχώς τίθενται υπό αμφισβήτηση.
• Διακηρύσσουμε την πλήρη αποστροφή μας προς κάθε ενέργεια ή συζήτηση που συνεπάγεται παραίτηση από εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα υπό την πίεση μιας νέας μορφής κατοχής, αυτής του χρήματος.
• Αντιδρούμε στην υιοθέτηση μέτρων αποσπασματικών, μεσοπρόθεσμης λογικής, τα οποία στερούνται συγκεκριμένης στόχευσης, αποστρέφονται την αναπτυξιακή λογική και – κατά συνέπεια – επιτείνουν την ύφεση.
Περαιτέρω, καθιστούμε σαφές πως δεν ενεργούμε αντιδραστικά – όπως εντέχνως επιχειρούν να μας παρουσιάσουν – απέναντι σε κάθε επερχόμενη αλλαγή, διαπνεόμενοι δήθεν από την πρόθεση διαφύλαξης «συντεχνιακών» συμφερόντων. Αντίθετα,
• Προτάσσουμε το ρόλο του Δικηγόρου ως άμισθου δημόσιου λειτουργού.
• Αντιλαμβανόμαστε:την ιδιότητά του ως συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης.
• Μαχόμαστε για την ουσιαστική αναμόρφωση της Δικαιοσύνης ως θεσμού προς όφελος του πολίτη και της ανεμπόδιστης πρόσβασής του σε αυτήν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προς το σκοπό της προάσπισης της δίκαιης δίκης.
• Αποκρούουμε την εμπορευματοποίηση του λειτουργήματός μας, επιχειρηματολογώντας τεκμηριωμένα εναντίον της πλήρους απαξίωσής του.
• Δεν αντιδρούμε – όπως λέγεται – στην «απελευθέρωση» του επαγγέλματός μας καθώς προϋπόθεση της σχετικής αντίδρασής μας θα ήταν η ιδιότητά του ως πράγματι κλειστού.
• Αποκηρύσσουμε, ωστόσο, την επιβολή ρυθμίσεων ασύμβατων με το δικαιικό μας σύστημα και τον εν γένει νομικό μας πολιτισμό, οι οποίες μάλιστα συνιστούν πρωτοτυπία για τα δεδομένα της ευρωπαϊκής νομικής κοινότητας.
• Καταγγέλλουμε τη στοχοποίησή μας ως δήθεν προνομιούχων και αρνούμενων να συμβάλλουν στα κοινωνικά βάρη ως μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης μέσω της τεχνητής πρόκλησης κοινωνικών αντανακλαστικών.
Ενόψει των ανωτέρω, αναλαμβάνουμε άμεσα κάθε προβλεπόμενη θεσμική πρωτοβουλία για την ενημέρωση των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων προς επισήμανση των επιχειρούμενων εκτροπών, πάντοτε με γνώμονα των ενεργειών μας τη διαφύλαξη του θεσμικού μας ρόλου και την προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη. Συνεισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο ευελπιστώντας να συντελέσει στην κατοχύρωση μιας Δικαιοσύνης αποτελεσματικής, ακηδεμόνευτης, ουσιαστικού θεμελίου του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Πανελλαδική Αποχή δικηγόρων για την 9.2.2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 7-2-2012 στο κτήριο του Δ.Σ.Α. κοινή συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προκειμένου να συζητηθούν όλες οι τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στο δικηγορικό κλάδο και, πιο συγκεκριμένα, οι προωθούμενες – κατ’ επιταγή της «τρόικας» ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της δανειοδότησής μας – νομοθετικές «μεταρρυθμίσεις», οι οποίες καταλήγουν να ισοδυναμούν με πλήρη απαξίωση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Κατά την εν λόγω κοινή συνεδρίαση αποφασίστηκε η αποχή των δικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012. 

Πέραν της τεκμηριωμένης θέσης που ήδη έχουμε διατυπώσει επί του σχεδίου νόμου για την δίκαιη δίκη, εκφράζοντας – με νομική επιχειρηματολογία - την αντίθεσή μας, οι Δικηγόροι της Ελλάδος, διατυπώνουμε εκ νέου την αμέριστη θεσμική συμπαράστασή μας στο δοκιμαζόμενο μέσο πολίτη και δηλώνουμε κατηγορηματικά αντίθετοι στην κατάλυση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους και κράτους δικαίου, που ισοδυναμεί με την καταστρατήγηση της συνταγματικής τάξης και νομιμότητας.                         


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Κινητοποιήσεις από τους δικηγόρους

Σε πανελλαδική εγρήγορση βρίσκεται ο δικηγορικός κόσμος της χώρας επικαλούμενος τις «αξιώσεις της Τρόικας».

Ειδικότερα, την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012, συγκαλείται στις 12 μ. στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, με μοναδικό θέμα: «Αξιώσεις της «Τρόικα» για τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και ουσιαστική κατάργηση του δικηγορικού λειτουργήματος».

Μετά από λίγες ώρες (2.30 μ.μ.) θα συνέλθει την Τρίτη με το ίδιο θέμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Παράλληλα, την ερχόμενη Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012, συγκαλείται εκτάκτως στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις 10.30 π.μ. η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων του Κράτους και πάλι με το ίδιο μοναδικό θέμα: «Αξιώσεις της «Τρόικα» για τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και ουσιαστική κατάργηση του δικηγορικού λειτουργήματος».
Την ίδια μέρα (Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012) στις 2 μ.μ. στο κλειστό γήπεδο του Πανελληνίου θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα: Ενημέρωση, πολυνομοσχέδιο υπουργείου Δικαιοσύνης, απαιτήσεις της Τρόικα, δικηγορικές εταιρείες, φορολογικό -ασφαλιστικό, και έμμισθοι -νέοι δικηγόροι.

Πάντως, όπως τονίζουν μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Δικηγορικών Συλλόγων και ειδικά μεγάλων αστικών κέντρων, εκτός Αθηνών, θα υπάρξουν σκληρές κινητοποιήσεις από την πλευρά των δικηγόρων, όπως είναι απεργίες, καταλήψεις δικαστικών μεγάρων κ.λπ.
Σύμφωνα με εκπροσώπους των δικηγορικών συλλόγων, μεταξύ των αξιώσεων της Τρόικα περιλαμβάνονται:

Η τροποποίηση του άρθρου 41 του Ν.Δ. 3026/1954 έτσι ώστε να επιτρέπεται στους συμβολαιογράφους να διενεργούν έρευνες τίτλων ιδιοκτησίας και να ετοιμάζουν τη σχετική έκθεση με απόδειξη αμοιβής η οποία καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον πελάτη.
Η κατάργηση του άρθρου 42 του Ν.Δ. 3026/1954, σχετικά με την υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου, στην κατάρτιση σχεδίων εγγράφων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών μεταβιβάσεων.

Η κατάργηση του άρθρου 63Α του Ν.Δ. 3026/1954 και η παράλληλη αύξηση του αριθμού εντολέων στους οποίους μπορεί ένας δικηγόρος να παρέχει τις υπηρεσίες του με πάγια περιοδική αμοιβή.
Η κατάργηση του άρθρου 92 του Ν.Δ. 3026/1954 που προβλέπει τον καθορισμό, με υπουργική απόφαση, του ελάχιστου ποσού που οφείλεται στους δικηγόρους οι οποίοι αμείβονται μόνο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν με πάγια περιοδική αμοιβή.

Η κατάργηση του άρθρου 92Α του Ν.Δ. 3026/1954 που προβλέπει την κλίμακα των ελάχιστα μηνιαίων ποσών οι οποίοι οφείλονται στους δικηγόρους που αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή.

Η τροποποίηση του άρθρου 4γ του Ν. 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις προκειμένου να επιτρέπεται σε μη δικηγόρους να αδειοδοτούνται ως διαμεσολαβητές σε υποθέσεις εκτός των περιπτώσεων διασυνοριακής διαμεσολάβησης.Πηγή : www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

Απεργούν στις 7.2.2012 και οι δικαστικοί υπάλληλοι

Απεργία έχουν προκηρύξει για αύριο Τρίτη 7/2 η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.
Η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος καλεί σε σχετική συμμετοχή στην απεργία.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της Ο.Δ.Υ.Ε. προς τους δικαστικούς υπαλλήλους :

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172
http://www.odye.gr  email:info@odye.gr


ΑΘΗΝΑ, 6/2/2012
Αρ.Πρωτ. 6
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΚΟΙΝ: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΔΥΕ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ)
Συνάδελφοι,
Τις μέρες αυτές η Χώρα μας περνάει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών και οι εργαζόμενοι βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο της πιο ανήθικης και ανίερης πολιτικής. Βρισκόμαστε στην κυριολεξία στο στόχαστρο ενός οικονομικού πολέμου εξαιτίας:
1.    Της κακοδιαχείρισης, της σπατάλης και φυσικά της ιδιοτελούς συμπεριφοράς πολλών στελεχών των Κυβερνήσεων που πέρασαν στη Χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες.
2.    Εξαιτίας του υπερδανεισμού με χρήματα που κατασπαταλήθηκαν σε περιττά έργα, σε μίζες για άχρηστα οπλικά συστήματα, σε οικονομικά σκάνδαλα που έκαναν πλούσιους επίορκους πολιτικούς, γνωστούς – αγνώστους «κυρίους» της οικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου.
Οι λέξεις λιτότητα – μνημόνιο, Δ.Ν.Τ. μειώσεις μισθών κλπ. επαναλαμβάνονται με την ίδια σειρά καθημερινά, από τα ίδια μουντά πρόσωπα που εκπροσωπούν κράτη, τράπεζες, διεθνείς οργανισμούς δηλαδή αντιλαϊκές δεξαμενές σκέψης. Οι αυξήσεις στους φόρους, η νέα περιστολή κοινωνικών δαπανών, και η ελαστικοποίηση των μορφών εργασίας, αποτελούν τη βασική στόχευση των κέντρων λήψης αποφάσεων, για εξόντωση και καταδίκης της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας και των εργαζόμενων.

Συνάδελφοι,
Σήμερα που η κοινωνία μας δέχεται πλήγματα, λόγω της ανασφάλειας και των ανισοτήτων. Σήμερα που η τρέχουσα πολιτική στη χώρα μας κινείται με μεγάλη ένταση στα πλαίσια ενός μύθου. Της οικονομικής κρίσης, της παγκοσμιοποίησης με μοναδικό σκοπό την καταλήστευση των όποιων αποθεμάτων, ψυχικών και υλικών, της εργατικής τάξης και του μόχθου. Η πολιτική αυτή που έχει στόχους, όλους εμάς, έχει ονοματεπώνυμο. Ανισότητα και αναδιανομή των δικαιωμάτων και εισοδημάτων σε βάρος των εργαζομένων και υπέρ του κεφαλαίου. Τα συνδικάτα χρειάζονται να ενισχυθούν, να διευρυνθούν και να κατοχυρώσουν όρους αξιοπιστίας, αγωνιστικότητας, μαζικότητας με μοναδική κατεύθυνση το δρόμο που οδηγεί στο μέρος της δράσης και των αγώνων. Με συντονισμό και αλληλεγγύη στον αγώνα για την απόκρουση της νεοφιλελεύθερης ασυδοσίας.

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ
ΔΕ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ, ΜΑΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΡΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ
ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ . ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ.
24 ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ  7/2/2012
ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ
Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ

Υπουργείο Εξωτερικών: Ανακοίνωση σχετικά με την Απόφαση του ΔΔΧ στην υπόθεση Γερμανίας κατά Ιταλίας για την κρατική ετεροδικία

Με ψήφους 12 προς 3 το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκανε δεκτή την προσφυγή της Γερμανίας εναντίον της Ιταλίας, για την απόφαση ιταλικού δικαστηρίου υπέρ του Διστόμου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης τα ιταλικά δικαστήρια παραβίασαν το δικαίωμα ετεροδικίας της Γερμανίας, εγκρίνοντας κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων του γερμανικού δημοσίου για να αποζημιώσουν τις οικογένειες των θυμάτων του ναζισμού στην Ιταλία, αλλά και του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, που επικυρώθηκε από τον Άρειο Πάγο και επιδίκασε 28 εκατομμύρια ευρώ στα θύματα του Διστόμου.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η εξής :

To Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εξέδωσε σήμερα την απόφαση του στην υπόθεση Γερμανίας κατά Ιταλίας για την κρατική ετεροδικία. Η Γερμανία προσέφυγε στο ΔΔΧ κατά της Ιταλίας στις 23.12.2008, αντιδρώντας σε σειρά αποφάσεων του ιταλικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Corte Suprema di Cassazione) αλλά και άλλων δικαστηρίων στην Ιταλία, τα οποία θεώρησαν ότι για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στην Ιταλία, η Γερμανία ευθύνεται να καταβάλει αποζημιώσεις στα θύματα χωρίς να απολαύει του προνομίου της κρατικής ετεροδικίας.
Στην εν λόγω δίκη παρενέβη η χώρα μας στις 13.01.2011 ως μη διάδικο μέρος βάσει του Άρθρου 62 του Καταστατικού του ΔΔΧ, με σκοπό να ενισχύσει τις ιταλικές θέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου.
Στην Απόφασή του, το Δικαστήριο εκφράζει την άποψη ότι οι πράξεις των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν αντίθετες στο δίκαιο του πολέμου και παραβίαζαν πανανθρώπινες αξίες. Όμως το Δικαστήριο σημείωσε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε τον διαδικαστικό κανόνα της ετεροδικίας των Κρατών και όχι την ευθύνη της Γερμανίας για τις παράνομες ενέργειες της, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Γερμανία, στην υπόθεση αυτή, απολαύει του προνομίου της ετεροδικίας και έκρινε, δεχόμενο τις αιτιάσεις της Γερμανίας, ότι τα ιταλικά δικαστήρια παραβίασαν τον κανόνα αυτό του εθιμικού διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, το Δικαστήριο δέχτηκε ότι οι αποφάσεις των ιταλικών δικαστηρίων με τις οποίες επετράπη η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την Villa Vigoni με σκοπό την ικανοποίηση των θυμάτων της υπόθεσης του Διστόμου, καθώς και η αναγνώριση ως εκτελεστών στην Ιταλία των σχετικών αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων, αποτελούσαν παράνομες πράξεις από ιταλικής πλευράς.
Ωστόσο, σημαντικό είναι ότι το Δικαστήριο διαπιστώνει πως το γεγονός ότι ένα Κράτος απολαύει ετεροδικίας ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων ενός άλλου Κράτους δεν επηρεάζει το ζήτημα της διεθνούς του ευθύνης και της συνακόλουθης υποχρέωσης του να παράσχει αποζημίωση. Επίσης, το Δικαστήριο, αναφερόμενο στο ζήτημα της αποζημίωσης των Ιταλών αιχμαλώτων πολέμου καθώς και άλλων απαιτήσεων Ιταλών πολιτών, οι οποίες δεν έχουν διευθετηθεί, τόνισε ότι τα θέματα αυτά θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσω διμερών διαπραγματεύσεων. Με τον τρόπο αυτό το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι τα θέματα αυτά δεν έχουν κλείσει.
Η ελληνική κυβέρνηση θα μελετήσει την Απόφαση με προσοχή, υπό το φως της σταθερής και διαχρονικής θέσης ότι το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει ανοικτό.

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012

Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για το Δίστομο

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης η απόφαση επί της προσφυγής της Γερμανίας εναντίον της Ιταλίας για την απόφαση ιταλικού δικαστηρίου υπέρ του Διστόμου.

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης  η Ιταλία παρέβη τις υποχρεώσεις της απέναντι στη Γερμανία επιτρέποντας τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών με αντικείμενο την καταβολή αποζημιώσεων από το Βερολίνο προς τα θύματα ναζιστικών εγκλημάτων. Διαβάστε εδώ το κείμενο της απόφασης.

Διακοπή συνεδριάσεων των δικαστηρίων στις 6.2.2012 από 11.00 πμ έως 14.00 μμ λόγω Πανελλαδικής Πανδικαστικής Συγκέντρωσης

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
2/2/2012
               ΕΝΩΣΗ    ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                         

                 ΕΝΩΣΗ                                 ΕΝΩΣΗ                                                ΕΝΩΣΗ ΔΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ              ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                               ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
                                                                                                              Αθήνα, 2-2-2012

                                       ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
                                                    6 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

        Σε συνέχεια των κινητοποιήσεων των Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίες σκοπό έχουν να υπενθυμίσουν στην Κυβέρνηση αυτά που σε κάθε ευνομούμενη Πολιτεία θεωρούνται αυτονόητα, και  ειδικότερα ότι:
1) ο θεσμικός ρόλος των τριών Λειτουργιών του Κράτους πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα και ισόρροπα
2) η συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών πρέπει να εξασφαλίζεται από την Ελληνική Πολιτεία με τις αποφάσεις της σε όλα τα επίπεδα
3) το πλαίσιο λειτουργίας των άμεσων οργάνων του Κράτους δεν μπορεί να είναι αντικείμενο περιστασιακών και εξωθεσμικών διαδικασιών ή διαβουλεύσεων

                                          ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ

Όλων των κλάδων και βαθμίδων  σε διακοπή των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και από ώρα 11:00 έως 14:00
                                                             Με αιτήματα:
α)  Την απόσυρση των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου με τις οποίες καταργείται ο ρόλος των Ολομελειών των οικείων Δικαστηρίων ως προς την ψήφιση των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας αυτών.
β) Την απόσυρση των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου που, παραβλέποντας τις αρχές του πειθαρχικού δικαίου, επιτρέπουν την  περικοπή μισθού, την αυτεπάγγελτη μετάθεση δικαστικών λειτουργών και την στέρηση χρήσης των δικαστικών διακοπών σε περίπτωση «αδικαιολόγητης» καθυστέρησης.
γ)   Την απόσυρση της διάταξης του πολυνομοσχεδίου που απαγορεύει την μετάθεση δικαστικού λειτουργού πριν από την συμπλήρωση  δύο (2) δικαστικών ετών στον τόπο όπου τοποθετήθηκε
δ) Την απόσυρση των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου που περιορίζουν τον προληπτικό έλεγχο και γενικώς αδρανοποιούν το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο.
Οι συγκεντρώσεις θα λάβουν Χώρα στα κατά τόπους Δικαστήρια, με την Ενημέρωση και φροντίδα των Εφετειακών Επιτροπών και των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών.
       Ειδικά στην Αθήνα, η Πανδικαστική Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί ώρα 11:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Εφετείου Αθηνών (είσοδος από οδό Δέγλερη) και θα ακολουθήσει στις 13:00 συνέντευξη τύπου των Προέδρων των Δικαστικών Ενώσεων.
                                                                       ΤΑ Δ.Σ.

             ΕΝΩΣΗΣ                                     ΕΝΩΣΗΣ                                ΕΝΩΣΗΣ                       ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ  & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ      ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ       ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Χάος στα δικαστήρια από τις καθυστερήσεις εκδίκασης υποθέσεων

Στοιχεία που σοκάρουν σχετικά με τις καθυστερήσεις στην απονομή Δικαιοσύνης, κατέθεσε στην Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Μ. Παπαϊωάννου, περιγράφοντας με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά δικαστήρια, όπου στοιβάζονται χιλιάδες υποθέσεις αναμένοντας να πάρουν τον δρόμο τους προς το ακροατήριο.

Σημειώνεται, ότι παρά τις επανειλημμένες καταδίκες της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων που φθάνουν στα δικαστήρια παραμένουν μεγάλες.

Κατά την συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, επί του νομοσχεδίου για την δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκειά της, με το οποίο επιχειρείται να μπει τάξη στο δικονομικό χάος που έχει προκληθεί, ο κ. Παπαϊωάννου είπε, σε ότι αφορά τα ποινικά δικαστήρια, ότι αυτή την στιγμή εκκρεμούν στην εισαγγελία Εφετών Αθηνών 5.500 κακουργήματα (!) τα οποία πρέπει να εκδικαστούν, ενώ έκπληξη προκάλεσε η αναφορά του ότι «υπάρχουν φυλακισμένοι οι οποίοι ασκούν έφεση που μέχρι να εκδικαστεί έχει εκτιθεί η ποινή τους»!

Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Δικαιοσύνης, «στη χώρα, λοιπόν, υπάρχει αρνησιδικία» και τόνισε ότι με τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης γίνεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση «η οποία δεν προσφέρεται για λαϊκισμό και επιφανειακές προσεγγίσεις».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε, εξάλλου, ότι από το 1997 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει καταδικαστεί για 360 υποθέσεις υπερβολικής καθυστέρησης στην απονομή δικαιοσύνης, επισημαίνοντας μάλιστα ότι «οι καταδίκες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς». Όπως είπε χαρακτηριστικό υπάρχει περίπτωση που η Ελλάδα καταδικάστηκε γιατί καθυστέρησε να εκδώσει απόφαση μετά από 27 χρόνια!

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Παπαϊωάννου, πέραν των εκκρεμοτήτων στα ποινικά δικαστήρια, η εικόνα παρουσιάζεται ως εξής:

- στο Ελεγκτικό Συνέδριο εκκρεμούν 30.365 υποθέσεις,

- στα διοικητικά δικαστήρια τον Ιούλιο εκκρεμούσαν 466.219, εκ τον οι 165.000 υποθέσεις αφορούν φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα,

- στα πολιτικά δικαστήρια την περίοδο 2010-2011 κατατέθηκαν 196.623 αγωγές, ενώ τα ασφαλιστικά μέτρα προσδιορίζονται για εκδίκαση τον Ιούνιο του 2012, δηλαδή «κάνουν ένα χρόνο να βγάλουν αποφάσεις», όπως είπε,

- οι εργατικές υποθέσεις προσδιορίζονται να εκδικαστούν το 2014,

- τα συναινετικά διαζύγια προσδιορίζονται για τον Ιανουάριο 2013

- και τα εμπορικά ζητήματα προσδιορίζονται για το Φεβρουάριο του 2015!

Πηγή : http://www.tovima.gr/society/article/?aid=441489&h1=true