Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Άρειος Πάγος: Δεκτό το αίτημα Στουρνάρα για το τέλος ακινήτων

Δεκτό έγινε από τον Άρειο Πάγο το αίτημα του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, σχετικά με την είσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Με την απόφαση αυτή αναστέλλεται η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που απαγόρευσε στη ΔΕΗ να εισπράττει το ειδικό τέλος ακινήτων. Το τέλος θα εισπράττεται κανονικά μέχρι τις 22 Μαρτίου του 2013. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ διαβεβαιώνει ότι δεν κόβει το ρεύμα σε όσους δεν έχουν πληρώσει το «χαράτσι».
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της αναστολής πλειστηριασμών για 12 μήνες και άλλες προστατευτικές ρυθμίσεις

Σε νέο πάγωμα των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας από την 1η Ιανουαρίου 2013 και για έναν χρόνο προχωρά η κυβέρνηση. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης τονίζουν ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να προστατευτεί η απομείωση της συνολικής αξίας της περιουσίας όλων των Ελλήνων, καθώς ενδεχόμενη απελευθέρωση των πλειστηριασμών μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της αγοράς ακινήτων και των τιμών. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη, προστατεύονται από τη διαδικασία του πλειστηριασμού έως το τέλος του 2013 τα ακίνητα των οποίων η αντικειμενική αξία ανέρχεται έως τα 200.000 ευρώ, ενώ προστατεύεται και η πρώτη κατοικία ανεξαρτήτως ποσού.

ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Με άλλη ρύθμιση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κατατέθηκε χθες, ρυθμίζονται και θέματα εμπορικών μισθώσεων. Συγκεκριμένα παρατείνεται για ακόμα έναν χρόνο (έως το τέλος του 2013) το δικαίωμα των μισθωτών μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη του συμβολαίου ενοικίασης να μπορούν να καταγγέλλουν τη μίσθωση και να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων με ένα μόνον ενοίκιο.
Την ίδια ώρα εν αναμονή της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκεται το υπουργείο Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια έτσι ώστε να καταθέσει σύντομα στη Βουλή και το σχετικό νομοσχέδιο. Στις ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση περιλαμβάνονται: 
Διατάξεις για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής των στεγαστικών και ενυπόθηκων καταναλωτικών δανείων με τετραετή περίοδο χάριτος και επιτόκιο 1,5%. Στις ρυθμίσεις αυτές θα μπορούν να υπαχθούν μισθωτοί, εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας (δελτίο παροχής υπηρεσιών) και συνταξιούχοι που έχουν οικογενειακό ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ και έχουν υποστεί από την 1 Ιανουαρίου 2010 μείωση των εισοδημάτων τους κατά 35%. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 180.000 ευρώ. Στο διάστημα της τετραετίας οι δανειολήπτες θα πληρώνουν μόνο τους τόκους των δανείων, ενώ η δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% των εισοδημάτων τους. Ωστόσο εάν το ποσό της τοκοπληρωμής υπερβαίνει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, η μηνιαία καταβολή θα περιορίζεται στο ύψος του 30%. Η συμβατική διάρκεια του δανείου θα παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής θα συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.
- Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση ανέργων, πολύτεκνων, και χρόνια πασχόντων. Σε αυτήν τη ρύθμιση θα μπουν να υπαχθούν δανειολήπτες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Για τους ανέργους θα δίνεται περίοδος χάριτος 4 ετών στη διάρκεια των οποίων οι δανειολήπτες δεν θα πληρώνουν καθόλου δόση. Στην περίπτωση των πολύτεκνων η αντικειμενική αξία του ακινήτου θα φτάνει τις 200.000 ευρώ. Και σε αυτήν την περίπτωση η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.
- Τροποποίηση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οι αλλαγές θα αφορούν τη διαδικασία για την ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Συγκεκριμένα βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 51% των απαιτήσεων της οφειλής (όχι η πλήρης ομοφωνία, 100%, που απαιτείτο μέχρι σήμερα). Επίσης θα προβλέπεται ρύθμιση για καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο. Η ελάχιστη καταβολή ορίζεται στο 10% της τρέχουσας δόσης, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.
- Αλλαγές του υφιστάμενου πλαισίου του Τειρεσία, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δίνεται η δυνατότητα μιας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με το συνολικό τους προφίλ.
 

Η απορριπτική απόφαση του ΑΠ στην αίτηση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΔΕΗ για το χαράτσι

Για λόγους αοριστίας απέρριψε ο πρόεδρος υπηρεσίας του Αρείου Πάγου, Γερ. Φουρλάνος το αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής, με την οποία θα αναστελόταν η εκτέλεση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, που έκρινε παράνομη την είσπραξη του τέλους ακινήτων, μέσω της ΔΕΗ.
Ο κ. Φουρλάνος εξέτασε δύο αιτήματα, που είχαν υποβάλλει το υπουργείο Οικονομικών και η ΔΕΗ, επικαλούμενοι κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση της απόφασης του Πρωτοδικείου.
Με τις αντίστοιχες απορριπτικές αποφάσεις του, ο ανώτατος δικαστής έκρινε ότι οι ισχυρισμοί των αιτούντων είναι αόριστοι, καθώς δεν προσδιορίζεται ούτε το είδος και η έκταση της βλάβης, ούτε με ποιον τρόπο προκαλείται αυτή.
 

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Μήνυση του ΙΝΚΑ κατά του υπουργού Οικονομικών για επιβουλή της δημόσιας τάξης και μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση

Μήνυση κατά του υπουργού Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα κατέθεσε ο Πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος (ΙΝ.ΚΑ.), κ. Γ. Λεχουρίτης για την παρέμβασή του στο ζήτημα της είσπραξης του τέλους ακινήτων, παρά την έκδοση της προσωρινά εκτελεστής δικαστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία χαρακτηρίζεται παράνομη η συγκεκριμένη πρακτική.

Ο Πρόεδρος του ΙΝ.ΚΑ., στο κείμενο της μήνυσης, κατηγορεί τον υπουργό Οικονομικών για τέλεση των αδικημάτων, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 184 και 232Α ΠΚ. Τέλος, το ΙΝ.ΚΑ., σε σχετική ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι «οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται. Ο κ. Στουρνάρας και οι σύμβουλοί του είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν μέσα στη δημοκρατία, στο Σύνταγμα, τους νόμους και τις δικαστικές αποφάσεις».

Αίτηση αναστολής κατά της απόφασης για το τέλος ακινήτων

Αναστολή της απόφασης του Πρωτοδικείου, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική και παράνομη η είσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, ζητά, με αίτηση που κατάθεσε στον Άρειο Πάγο, το Ελληνικό Δημόσιο. Η αίτηση θα συζητηθεί την προσεχή Δευτέρα.

Το Δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, ζητάει προσωρινά την αναστολή της επίμαχης πρωτόδικης απόφασης μέχρι οι Αρεοπαγίτες να εκδώσουν απόφαση επί της αίτησης αναίρεσης που επίσης έχει καταθέσει το υπουργείο.

Στην αίτηση αναστολής υποστηρίζεται ότι «η εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο έννομα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου», καθώς «θα υπάρξει απόλυτη αδυναμία να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί το υπόλοιπο ειδικό τέλος ακινήτων για το 2012, παρά το ότι λόγοι δημόσιου συμφέροντος το επιβάλλουν».

Σύμφωνα με το Δημόσιο, αυτή όμως η αδυναμία είσπραξης έχει ως συνέπεια, να υπάρξει:

1) απώλεια δημόσιων εσόδων πάνω από 1.000.000.000 ευρώ,
2) ελλειμματικός προϋπολογισμός και
3) αδυναμία εκπλήρωσης των δημοσίου συμφέροντος σκοπών του ελληνικού κράτους.

Επισημαίνει πως η βλάβη αυτή ανάγεται στο ότι η εξεύρεση ισοδύναμου χρηματικού ποσού προς το μη εισπραχθέν ποσό του ειδικού τέλους ακινήτων (1 τρισ. ευρώ) από άλλες πηγές με πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα «είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο».

Η ημερομηνία συζήτησης στον Άρειο Πάγο της αίτησης αναίρεσης του Δημοσίου κατά της ίδιας πρωτόδικης απόφασης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

Aπεργούν 33 από τους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους

Σε απεργία μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 14 του μηνός κατεβαίνουν 33 από τους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φορολογικό νομοσχέδιο και την αύξηση των παραβόλων. Ειδικότερα, σε απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν κατέλθει οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Σερρών, Καβάλας, Καρδίτσας, Αιγίου, Βόλου, Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Φλώρινας, Τρίπολης, Κω, Γιαννιτσών, Κατερίνης, Λαμίας, Ιωαννίνων, Άρτας, Αλεξανδρούπολης, Χαλκίδας, Μυτιλήνης, Αγρινίου, Σάμου, Χαλκιδικής, Θηβών, Τρικάλων, Ξάνθης, Κιλκίς, Κορίνθου, Ζακύνθου, Νάξου, Κυπρισσίας και Γυθείου.

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Αποχή δικαστικών υπαλλήλων στις 11.12.2012

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ο.Δ.Υ.Ε) την οποία κοινοποιεί προς όλες τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις του κλάδου, την Τρίτη 11/12/2012 από τις 09.00 έως τις 12.00, αποφασίστηκε όπως τα μέλη της προχωρήσουν σε στάση εργασίας, απέχοντας από τα καθήκοντά τους, ως αντίδραση στα μέτρα της κυβέρνησης.

Συνέχιση των κινητοποιήσεων των δικαστών έως 19 Ιανουαρίου 2013

Με το ψήφισμα το οποίο εκδόθηκε από τη σημερινή ετήσια Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, οι Δικαστές 

"Εκφράζουν την αγανάκτησή τους προς την Πολιτεία, η οποία δεν εξετίμησε την υπεύθυνη στάση, που διαχρονικά επέδειξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εργαζόμενοι αγόγγυστα κάτω από εξοντωτικές συνθήκες για την ορθή απονομή του δικαίου και αξιώνει απ’ αυτούς περαιτέρω θυσίες, χωρίς η ίδια να τηρεί τη δική της υποχρέωση για ανάλογη προς το λειτούργημά τους μισθολογική μεταχείρισή τους." ενώ παράλληλα αποφάσισαν:

Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Οκτωβρίου 2012 και ειδικότερα:

1) Τη συνέχιση διακοπής των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας ( Πολιτικών και Ποινικών ) από τη Δευτέρα 10-12-2012 έως το Σάββατο 19-1-2013, κατά τις ώρες από 12:00 μ. έως 15:00 μ.μ.

2) Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών.

Πηγή: http://www.lawnet.gr/news/enosi-dikaston-kai-eisaggeleon-sunexisi-ton-kinitopoiiseon-eos-19-ianouariou-2013-28192.html

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης για το χαράτσι στα ακίνητα από το Δημόσιο

Στη λήψη όλων των νομικών μέτρων για την ακύρωση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας [Link] αποφάσισε να προχωρήσει το Δημόσιο, σε κοινή σύσκεψη της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών και της ΔΕΗ.
Μετά την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κρίθηκε ως αντισυνταγματική η είσπραξη του τέλους ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και επέβαλε στη ΔΕΗ τη διακοπή της είσπραξης του τέλους, η τελευταία ενημέρωσε τα καταστήματά της, ότι μπορούν να δέχονται την πληρωμή των λογαριασμών χωρίς το τέλος ακινήτων.
Συγκεκριμένα, το Δημόσιο θα προχωρήσει στην κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για το τέλος ακινήτων, προκειμένου να μην ισχύσει προσωρινά η εκδοθείσα απόφαση και να συνεχίσει το Δημόσιο να έχει τη δυνατότητα να εισπράττει το ειδικό τέλος, μέχρι να κριθεί η υπόθεση από το Εφετείο Αθηνών.

Πηγή: http://www.lawnet.gr/

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012

Η αιτιολογία και ολόκληρο το κείμενο της υπ' αριθμ. 1101/2012 απόφασης του ΠολΠρΑθηνών, με την οποία κρίθηκε παράνομη η επιβολή του τέλους ηλεκτροδότησης μέσω της ΔΕΗ

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμ.Εκούσιας Δικαιοδοσίας) εξέδωσε την υπ. αριθμ. 1101/2012 απόφαση, η οποία υποχρεώνει τη ΔΕΗ Α.Ε. να μη διακόπτει την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν καταβάλλουν το επιβληθέν με το N. 4021/2011 τέλος ηλεκτροδότησης, να δέχεται την καταβολή του αντιτίμου των λογαριασμών, αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους και να μην ενσωματώνει αυτό στους νέους λογαριασμούς.

Ειδικότερα, η υπόθεση έφτασε ενώπιον της δικαιοσύνης μετά την άσκηση αγωγής εκ μέρους των καταναλωτικών σωματείων ΙΝΚΑ / ΓΟΚΕ, ΙΝΚΑ Κρήτης, της Ένωσης Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας, του συλλόγου για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή και του Πολίτη (ΔΙ.ΚΑ.Π) και της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται προς τους καταναλωτές αντίκεινται στο Σύνταγμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο και ζητούν να βεβαιωθεί δικαστικά ο παράνομος και αντικαταναλωτικός χαρακτήρας του εν λόγω μέτρου και να απαγορευθεί ή να ρυθμιστεί με τρόπο που να μη θίγει το συμφέρον των καταναλωτών.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι με τη διάταξη του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων, το οποίο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, υπαγορεύεται από επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Καθίσταται σαφές ότι το επίδικο τέλος δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος αλλά φόρο, κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος ενώ η ΔΕΗ Α.Ε. δεν ασκεί δημόσια εξουσία αλλά ουσιαστικά εισπράττει το τέλος ηλεκτροδότησης. Επίσης, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι τα κριτήρια, τα οποία έχει θεσπίσει το κράτος, ήτοι το εμβαδόν του ακινήτου, η παλαιότητα αυτού και η τιμή ζώνης δεν είναι εναρμονισμένα με την αρχή της καθολικότητας και της ισότητας του φόρου καθώς δε λαμβάνονται υπ’ όψη έτερα αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά κριτήρια, από τα οποία θα προέκυπτε με μεγαλύτερη σαφήνεια η φοροδοτική ικανότητα του κυρίου του ακινήτου.

Υπογραμμίζεται ότι, με βάση τα ανωτέρω, όλως ενδεικτικώς, στοιχεία ή ρυθμίσεις του άρθρου 53 ν. 4021/2011 αντίκεινται στις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος, ενώ περαιτέρω, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η επιβολή του «έκτακτου τέλους» βρίσκεται σε αντίθεση και με το άρθρο 78 παρ.1 του Συντάγματος. Όπως σημειώνει, η επιβολή φόρων στους πολίτες πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αναλογικής ισότητας και στη φοροδοτική ισότητα, η οποία θέτει ένα όριο κατά τη θεσμοθέτηση φορολογικών επιβαρύνσεων ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και οι σοβαρές οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί οι Έλληνες πολίτες στα εισοδήματά τους με τα φορολογικά μέτρα των τελευταίων ετών.

Επιπλέον, στο κείμενο της απόφασης τονίζεται ότι η Πολιτεία δεν προέβλεψε απαλλαγή ούτε καν της πρώτης κατοικίας, η οποία αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου (άρθρ. 2 παρ.1 Σ.) και για την προστασία της οικογένειας (άρθρ.21 Σ.). Σημειώνεται, ακόμα, ότι η επιβολή της επίδικης φορολογικής επιβάρυνσης δε συνιστά ανεκτό περιορισμό της ιδιοκτησίας των βαρυνομένων με αυτή προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Αναφορικά δε, με τη διακοπή παροχής ρεύματος στους πολίτες, οι οποίοι αρνούνται να καταβάλουν το τέλος, το Δικαστήριο κρίνει ότι συνιστά συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση του νομοθέτη στη συμβατική σχέση του καταναλωτή και του προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος ενώ επιπρόσθετα, συνεπάγεται στέρηση κοινωνικού αγαθού ζωτικής σημασίας.

Το Δικαστήριο, ενόψει των ανωτέρω, έκανε δεκτή την αγωγή και με την προσωρινώς εκτελεστή απόφασή [PDF] του, υποχρεώνει την εναγομένη να μη διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν καταβάλουν το τέλος, να δέχεται την πληρωμή λογαριασμών χωρίς το ποσό του τέλους και τέλος, να μην το υπολογίζει στους νέους λογαριασμούς.
 

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Παράνομη η είσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ

Παράνομη έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο την είσπραξη του λεγόμενου «χαρατσιού» μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή συλλογική αγωγή που κατέθεσαν οργανώσεις και ομοσπονδίες καταναλωτών κατά του μέτρου της είσπραξης του τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση που εξέδωσε το Πρωτοδικείο είναι προσωρινά εκτελεστή, γεγονός που σημαίνει ότι η ΔΕΗ πρέπει να σταματήσει να εισπράττει το χαράτσι ακόμη και αν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης μέχρι να κριθεί εκ νέου το θέμα από τη δικαιοσύνη.
 

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 8-12-2012

Με σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αποφασίστηκε η συνέχιση των κινητοποιήσεων του κλάδου – με την ίδια μορφή – μέχρι τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 8 Δεκεμβρίου 2012.

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Διήμερες αποχές των δικηγόρων στις 21 και 22/11, 26 και 27/11, 6 και 7/12


Η Ολομέλεια Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στα γραφεία του Δ.Σ.Α. σήμερα Παρασκευή και ώρα 16.00΄, αποφάσισε την συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των Δικηγόρων με κυλιόμενες αποχές από τα καθήκοντά τους που θα πραγματοποιηθούν:

- Την Τετάρτη και Πέμπτη 21 και 22 Νοεμβρίου 2012

- Την Δευτέρα και Τρίτη 26 και 27 Νοεμβρίου 2012

- Την Πέμπτη και Παρασκευή 6 και 7 Δεκεμβρίου 2012.

Διαμαρτυρόμενοι:

- Για τα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα που ψηφίστηκαν από την Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του 3ου Μνημονίου, τα οποία φέρουν σε απόγνωση, εξαθλίωση και απελπισία τους Έλληνες πολίτες χωρίς καμία ελπίδα για το μέλλον της χώρας μας και των Ελλήνων, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά θα φέρουν μεγαλύτερη ύφεση και απομακρύνουν την ανάπτυξη, οι περισσότερες δε διατάξεις του πολυνομοσχεδίου είναι αντισυνταγματικές.

- Για τις συνεχείς επιβαρύνσεις των πολιτών κατά την προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη (Διπλασιασμός του Δικαστικού ενσήμου, αυξημένα παράβολα στα ένδικα μέσα, πενταπλασιασμός των μεγαροσήμων κλπ.) με αποτέλεσμα να αποστερούν το Συνταγματικό Δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στην Δικαιοσύνη και ιδιαίτερα των ασθενέστερων τάξεων και η Δικαιοσύνη πλέον να αποτελεί προνόμιο των πλουσίων.

- Γιατί επιχειρείται η υπαλληλοποίηση των Δικαστών με απώτερο στόχο την ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη Δικαιοσύνη.

- Γιατί διαπιστώνεται ότι το Δικηγορικό Σώμα έχει τεθεί υπό διωγμόν αφού καθημερινά ψηφίζονται νόμοι που πλήττουν βάναυσα το επάγγελμα του Δικηγόρου με απώτερο στόχο την εξαθλίωσή τους και απώλεια της ανεξάρτητης φωνής των Δικηγόρων (όπως κατάργηση παραστάσεων των Δικηγόρων στα συμβόλαια, συρρίκνωση της Δικηγορικής ύλης σε ποινικές και αστικές υποθέσεις κλπ.).

- Γιατί με το φορολογικό νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφισθεί πλήττονται οι νέοι Δικηγόροι που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία, αφού το όποιο μικρό εισόδημά τους θα διατίθεται εξ ολοκλήρου για την πληρωμή των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών τους πράγμα που θα οδηγήσει χιλιάδες νέους Δικηγόρους και ελεύθερους επαγγελματίες στην διακοπή ή αναστολή άσκησης του επαγγέλματός των.

            Διεκδικούμε:

1. Δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα κατανέμει τα βάρη της φορολογίας ανάλογα με την φοροδοτική ικανότητα του καθενός όπως ορίζεται ρητά στο Σύνταγμα.

2. Την ψήφιση του Κώδικα περί Δικηγόρων που κατήρτισε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή μετά από διάλογο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να κατοχυρωθεί το Δικηγορικό λειτούργημα, η βιωσιμότητα των Δικηγόρων και των Δικηγορικών Συλλόγων και ο ρόλος τους στην απονομή της Δικαιοσύνης και την κοινωνία.

3. Την αύξηση των θέσεων των Συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών ή την πλήρη απελευθέρωσή τους.

Ορίσθηκε νέα Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στην Κομοτηνή 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου, προκειμένου να επανεξετασθεί η κατάσταση και λήψη νέων αποφάσεων.                                   ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ

                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012

Κινητοποιήσεων συνέχεια για Δικαστές, Εισαγγελείς και Δικηγόρους

Συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων αποφάσισαν το απόγευμα της Πέμπτης Δικαστές και Εισαγγελείς, αλλά και οι Δικηγόροι της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αποφάσισε να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις μέχρι τις 21 Νοεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αποφάσισε σε νέα του συνέλευση την αποχή των δικηγόρων της Αθήνας μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.

Πηγή:  http://www.zougla.gr/greece/article/kinitopiseon-sinexia-gia-dikastes-ke-isagelis

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Οι σημαντικότερες αλλαγές στα εργασιακά που φέρνει το πολυνομοσχέδιο

Από την 1η του χρόνου λοιπόν, καταργείται η καθολική ισχύς της Εθνικής Σύμβασης Εργασίας και στο εξής το ύψος του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου θα ρυθμίζεται με νόμο που θα εισηγείται η Κυβέρνηση.

Για τους νεοπροσλαμβανόμενους, ο χρόνος προειδοποίησης για απόλυση περιορίζεται στους τέσσερις από έξι μήνες ως ανώτατο όριο, ενώ για τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει16 χρόνια εργασίας και δικαιούνται έως 12 μισθούς δεν θα υπάρξει μεταβολή.
Μετά την ισχύ των νέων ρυθμίσεων οι αποζημιώσεις των εργαζομένων με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 16 ετών "παγώνουν" στο σημερινό ύψος, ασχέτως του πόσα χρόνια εργασίας επιπλέον θα διανυθούν έως την ενδεχόμενη απόλυση. Κάθε επιπλέον μισθός που θα λάβουν ως αποζημίωση πέραν των 12, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.
(Δηλαδή εργαζόμενος με 22 χρόνια προϋπηρεσία σήμερα, ακόμη κι αν παραμείνει στον ίδιο εργοδότη για τα επόμενα 4 χρόνια θα πάρει αποζημίωση ίση με 18 μισθούς, όσους θα έπαιρνε αν απολυόταν σήμερα κι όχι όσους θα έπαιρνε σε 4 χρόνια, δηλαδή 22 μισθούς.)

Καταργείται το επίδομα γάμου, ενώ οι τριετίες «παγώνουν» έως την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.
Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα γίνεται με κλαδικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις.

Ο ελάχιστος χρόνος ημερήσιας ανάπαυσης μειώνεται στις 11 ώρες από 12 που ισχύει σήμερα.

Αποσυνδέεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων από το ωράριο των εργαζομένων το οποίο θα ξεκινά μια ώρα νωρίτερα ή θα ολοκληρώνεται μια ώρα αργότερα από τη λειτουργία του καταστήματος χωρίς να επηρεάζεται το 8ωρο.

Καθιερώνεται η 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία για ορισμένους κλάδους, όπως το λιανεμπόριο, χωρίς επιπλέον αμοιβή ή ρεπό, αρκεί να μην ο χρόνος απασχόλησης να μην ξεπερνά τις 40 ώρες την εβδομάδα.

Οι μειώσεις στις συντάξεις θα κυμανθούν από 5 έως και 15%, από τα 1.000 ευρώ και άνω. (Στην εισηγητική έκθεση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ανώτερο ποσοστό μείωσης το 25%, ποσοστό που δεν επαναλαμβάνεται στο νόμο και από το υπουργείο Εργασίας δόθηκε η διευκρίνιση ότι αναφέρθηκε στην εισηγητική έκθεση εκ παραδρομής).

Συγκεκριμένα, για καταβαλλόμενο ποσό άνω των 1.000,ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5%, ενώ το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000 ευρώ.
Από 1.500 ευρώ έως και 2.000 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425 ευρώ.

Από 2.000 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800 ευρώ.

Καταργούνται τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως και το επίδομα αδείας, και αυξάνεται από τα 60 στα 62 έτη το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης αλλά και τα όρια ηλικίας για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

Από την αύξηση του ορίου ηλικίας εξαιρούνται οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρες, οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην εργασιακή εφεδρεία και οι ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Το εφάπαξ μειώνεται έως και 83% ανά φορέα, ενώ σε όσους δεν έχουν καταβάλλει εισφορές για την παροχή αυτή προβλέπεται ποσό, το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 15.000 ευρώ.

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στα προνοιακά επιδόματα και στα επιδόματα ανεργίας, ενώ προαναγγέλλεται η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από τον Ιανουάριο του 2014 για άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.


Προβλέπεται από 1η Ιανουαρίου του 2013 και για 12 μήνες επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας 200 ευρώ εφόσον το εισόδημα του επιδοτούμενου δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ ετησίως προσαυξανόμενο κατά 586,8 για κάθε ανήλικο τέκνο.

Από την 1η του χρόνου εξάλλου καταργούνται οι ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας, οι ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας (π.χ, λιπάσματα, μεταλλεία, Ολυμπιακή κ.λ.π.). και αντικαθίστανται από τακτικό επίδομα ανεργίας για 12 μήνες, ενώ καταργείται η επιδότηση λόγω ανεργίας απολυμένων μισθωτών λόγω συγχώνευσης, μεταφοράς ή συνένωσης.

Καταργείται τέλος η υποχρεωτική προέγκριση από την Επιθεώρηση των μεταβολών στους όρους εργασίας των εργαζομένων και στο εξής απαιτείται μόνο η κοινοποίηση τους.

Πηγή : http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63733795

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012

Αποχή των Δικηγόρων από 5 έως και 9/11


Στη έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος της 2/11 αποφασίστηκε: 

Η αποχή των Δικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους από την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

Η συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Επιστημονικών, Επαγγελματικών και εν γένει Συνδικαλιστικών Φορέων της χώρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012
    
Το κλείσιμο των Συλλόγων και τη μη λειτουργία καμίας σχετικής υπηρεσίας την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

Ο συμβολικός αποκλεισμός, κατά την ίδια ως άνω ημέρα, ήτοι την 7η Νοεμβρίου 2012 των Δικαστικών Μεγάρων όλης της χώρας από τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους, προεξαρχόντων των μελών των ως άνω Διοικητικών Συμβουλίων
     
Η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10-11-2012 και ώρα 10:30 στο κτήριο του ΔΣΑ για επαναξιολόγηση της κατάστασης.

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012

Αθωώθηκε ο Κώστας Βαξεβάνης για τη δημοσιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ

Αθώο έκρινε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη για τη δημοσιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή του, κάνοντας λόγο για διαπόμπευση και διασυρμό υπόληψης ανθρώπων. Οπως ανέφερε, «ο Κώστας Βαξεβάνης μας λέει «"άρον-άρον σταύρωσον αυτούς" και αυτό δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα της χώρας. Σε μια κοινωνία που ζητάει αίμα μετέτρεψε τη χώρα σε ένα Κολοσσαίο και πέταξε μέσα ανθρώπους και υπολήψεις».

Νωρίτερα, ο δημοσιογράφος στην απολογία του υποστήριξε ότι «η δημοσιοποίηση ενός ονόματος και η σχέση με την τράπεζα δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Οι συναλλαγές με τις τράπεζες είναι δημόσιες και όταν τις κάνουμε δεν φοράμε κουκούλα».

Για τη λίστα Λαγκάρντ είπε ότι «είναι ένα ντοκουμέντο που απέδειξε και την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, ενώ επάνω του στηρίχτηκαν εκβιασμοί. Δύο Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Πάνος Καμμένος, ρώτησαν τον κ. Βενιζέλο, τι ακριβώς έκανε πριν τις εκλογές με το στικάκι και δεν πήραν απάντηση. Το θέμα της λίστας δεν είναι νομικό. Η λίστα είναι ένα κοινωνικό, πολιτικό και πάρα πολύ σοβαρό θέμα» τόνισε.

Ο Κώστας Βαξεβάνης υποστήριξε επίσης ότι δεν είναι υπεύθυνος για την ενοχοποίηση που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη λίστα.

Οσο για την αναφορά στη λίστα ότι όσοι συμπεριλαμβάνονται σε αυτή είναι βουτηγμένοι στην παρανομία ο δημοσιογράφος είπε ότι «δεν την έχω πει εγώ, την έχει πει η Λαγκάρντ, η Μέρκελ, ο Βενιζέλος, ο Καπελέρης». 

Πηγή: http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4764438

Αντισυνταγματικές έκρινε τις περικοπές στις συντάξεις το Ελεγκτικό Συνέδριο

Αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τις διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών με τις οποίες επέρχονται νέες μειώσεις στις συντάξεις, από 5 έως 10%, αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (στα 67) και κατάργηση για τους συνταξιούχους των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως και του επιδόματος θερινής άδειας. 
Ειδικότερα, οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για πρώτη φορά, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν, έκριναν σχέδιο νόμου μη συμβατό με τις συνταγματικές επιταγές.

Μετά την εισήγηση του συμβούλου Αντώνη Κατσαρόλη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της αντισυνταγματικότητας των επίμαχων τροπολογιών, η Ολομέλεια έκρινε ότι η - για πέμπτη συνεχόμενη φορά - μείωση των συντάξεων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, είναι αντίθετη σε πλειάδα συνταγματικών διατάξεων.

Η Ολομέλεια, η οποία συγκροτήθηκε από 30 δικαστές, γνωμοδότησε ότι οι διατάξεις για τις μειώσεις των συντάξεων και την περικοπή των δώρων προσκρούουν στα άρθρα 2, 4, 22 και 25 του Συντάγματος.
Με άλλα λόγια, προσκρούουν στη συνταγματική υποχρέωση σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας και στην προστασία της εργασίας.

Ειδικότερα, ομόφωνα οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκαν ότι είναι αντισυνταγματική η περικοπή των επιδομάτων (δώρων) Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα θερινής αδείας από το νέο έτος και μετά.

Αντισυνταγματική κρίθηκε παράλληλα, με ισχυρή πλειοψηφία από τους δικαστές και η μείωση των συντάξεων, καθώς φρονούν ότι αντιμετωπίζει προβλήματα αναλογικότητας, δεν χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια και γίνεται κατά άνισο τρόπο και χωρίς ορθή κλιμάκωση. Την ίδια θέση περί αντισυνταγματικότητας διατύπωσαν οι σύμβουλοι και για την αύξηση από 1.1.2013 της ηλικίας όσων δικαιούνται το ΕΚΑΣ από το 60ό έτος που είναι σήμερα στο 65ό έτος.

Συνταγματική κρίθηκε κατά πλειοψηφία η περικοπή των συντάξεων των άγαμων διαζευγμένων και θυγατέρων θανόντων συνταξιούχων που σύμφωνα με το νομοσχέδιο η ανώτατη μηνιαία σύνταξή τους θα ανέρχεται πλέον στα 720 ευρώ και εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 8.640 ευρώ.

Για το θέμα αυτό της περικοπής των συντάξεων των άγαμων και διαζευγμένων θυγατέρων υποστηρίχθηκε από ορισμένους δικαστές ότι η μείωση αυτή είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ενώ αντίθετα η πλειοψηφία των συμβούλων τάχθηκε υπέρ της συνταγματικότητας και νομιμότητας της σχετικής ρύθμισης.

Αντίθετα, νόμιμες κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Ε.Σ. οι ρυθμίσεις που αφορούν τα συνταξιοδοτικά θέματα των βουλευτών.
Το νομοσχέδιο που κρίθηκε αντισυνταγματικό προβλέπει, μεταξύ των άλλων, ότι οι συντάξεις ή το άθροισμα των συντάξεων: 1) από 1.000 έως και 1.500 ευρώ, μειώνονται κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ, 2) από 1.500,01 έως και 2.000 ευρώ, μειώνεται κατά 10% και το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ, 3) από 2.000,01 ευρώ και άνω μειώνεται κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να μικρότερο των 1.800,01 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της σύνταξης ή των συντάξεων όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2012 μετά όμως την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης, της επιπλέον εισφοράς της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του Ν. 4002/2011 και των τυχόν μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του Ν. 4051/2012.

Επίσης, προβλέπεται ότι οι άγαμες και οι διαζευγμένες  θυγατέρες θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, από την 1η Ιανουαρίου 2013 θα λαμβάνουν ανώτατη σύνταξη 720 ευρώ μηνιαίως, ενώ αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους σε περίπτωση που οι θυγατέρες αυτές έχουν και άλλα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν το ποσό των 8.640 ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, από 1.1.2013 το όριο συνταξιοδότησης για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την 1.1.2013 και μετά αυξάνεται κατά δύο χρόνια, δηλαδή ανέρχεται στο 67ο έτος της ηλικίας τους, ενώ το όριο ηλικίας του 60ού έτους ως προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων αυξάνεται από 1.1.2013 στο 65ο έτος.

Εξάλλου, από την 1.1.2013 το όριο ηλικίας για την καταβολή του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης αυξάνεται από το 60ό που είναι σήμερα στο 65ό έτος.

Τέλος, ως προς τους βουλευτές προβλέπει, μεταξύ των άλλων την κατάργηση της σύνταξής τους για «όσους αποκτήσουν για πρώτη φορά από εδώ και στο εξής την ιδιότητα του βουλευτή ή του αιρετού οργάνου των ΟΤΑ πρώτου βαθμού».

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Πανελλαδική η αποχή των δικηγόρων την 1 και 2.11.2012


Την αποχή των δικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 1 και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Οι δικηγόροι αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους αντιδρώντας: 

«- Στις κατατεθείσες υπό ψήφιση διατάξεις περί επικουρικού κεφαλαίου, οι οποίες καταστρατηγούν θεμελιώδη δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών – θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και λοιπών εμπλεκόμενων σε αυτά.

- Στην επιχειρούμενη ένταξη του Τομέα Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, που ισοδυναμεί με υφαρπαγή των αποθεματικών του υγιούς ταμείου των ελευθέρων επαγγελματιών

-Στα φημολογούμενα φορολογικά μέτρα που αναμένεται να πλήξουν κατά τρόπο πρωτοφανή κοινωνικά άδικο και ανάλγητο αδιακρίτως τον κλάδο των ελευθέρων επαγγελματιών, ο οποίος βιώνει στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της δυσμενούς συγκυρίας

-Στο στρεβλό τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή στην χώρα μας η δήθεν αναγκαιότητα απελευθέρωσης του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τρόπο αναντίστοιχο προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα, που καταλήγει να στοχοποιεί τον δικηγόρο στα μάτια της κοινωνίας». 

Η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων «ζητεί εκ νέου την άμεση απόσυρση των εν λόγω διατάξεων και καλεί την πολιτική ηγεσία τους Βουλευτές να απέχουν από νομοθετικές πρωτοβουλίες που φαλκιδεύουν το κράτος δικαίου και το εν γένει δικαιικό μας σύστημα». 

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου θα συγκληθεί εκτάκτως η Ολομέλεια των πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με αντικείμενο την επαναξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Αποχή των δικηγόρων της Αθήνας την 1 και 2 Νοεμβρίου 2012


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 29-10-2012                                                     
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΧΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1/11 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/11
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου και Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012, σε ένδειξη διαμαρτυρίας έναντι των φημολογούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, ιδίως δε αυτών που άπτονται της παράστασης των Δικηγόρων κατά την υπογραφή συμβολαίων, επισημαίνοντας τον πλήρως ασύμβατο χαρακτήρα τους με τις προβλέψεις του δικαιικού μας συστήματος και εν γένει του νομικού μας πολιτισμού.
Παράλληλα, διέκοψε τη συνεδρίασή του για τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 19.30’, με στόχο την επαναξιολόγηση της κατάστασης ενόψει και της ρητής αποτύπωσης των προωθούμενων νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να αποφασισθούν οι κινητοποιήσεις και η εν γένει στάση του σώματος κατά των δικηγορικών μέτρων.
Είναι πλέον εμφανές ότι – υπό την απειλή τάχα μη εκταμίευσης της επόμενης δόσης – εγχώριοι κύκλοι ιδιοτελών συμφερόντων ενεργοποιούνται εκ νέου και θέτουν και πάλι ζήτημα συμβολαίων και κατάργησης της υποχρεωτικής παράστασης Δικηγόρου όσον αφορά στην πλευρά του πωλητή, υπό το μανδύα δήθεν πιέσεων εκ μέρους της τρόικας με πρόσχημα την αναγκαιότητα τάχα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια των εξωθεσμικών παραγόντων και των εγχώριων συνεργατών τους να επιφέρουν τις - κατ’ αυτούς και μόνο - απαραίτητες «μεταρρυθμίσεις», καταλήγει να ισοδυναμεί με κλονισμό της ασφάλειας δικαίου και των συναλλαγών, σε βάρος εντέλει των συμφερόντων των πολιτών, με στόχο την εξυπηρέτηση ακατανόητων και ασύμβατων με τους κανόνες της λογικής και της αγοράς στόχων, αγνοώντας – ή καλύπτοντας τεχνηέντως – τα ισχύοντα επί των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών.
 Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε ότι η ιδιότητα του Δικηγόρου ως συλλειτουργού στη διαδικασία εφαρμογής του δικαιικού μας συστήματος και η αναγκαιότητα περιφρούρησης και διαφύλαξης της ασφάλειας των συναλλαγών αναδεικνύουν τον υψηλό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει παριστάμενος κατά τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίων προς εκπροσώπηση των συμβαλλόμενων μερών. Η διαδικασία αυτή είναι εκ της φύσεώς της άμεσα συνδεδεμένη με λεπτομερειακά ζητήματα νομικού χαρακτήρα, η επεξεργασία και η επίλυση των οποίων προϋποθέτει την ειδική κατάρτιση και τις γνώσεις ενός Δικηγόρου, η συμμετοχή του οποίου παρέχει ασφαλιστική δικλείδα σύμφωνης με το νόμο διεκπεραίωσης της σχετικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας επί ακινήτων συνεπάγεται - όχι σπάνια – την επιβάρυνσή του με σειρά εμπράγματων βαρών (και μάλιστα κληρονομητών και μεταβιβάσιμων), η ύπαρξη των οποίων επηρεάζει στο μέγιστο βαθμό τη διαδικασία μεταβίβασης των ακινήτων. Για το λόγο αυτό η καταγραφή και η επισήμανσή τους καθίσταται επιτακτική έτσι ώστε να προστατευτεί η ασφάλεια των συναλλαγών και να αποφευχθούν περιουσιακές μετακινήσεις με υψηλότατο πολλές φορές οικονομικό διακύβευμα, δίχως να έχει προηγηθεί η απαραίτητη περίσκεψη και η συνολική – από την άποψη της νομικής κατάστασης – θεώρηση του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη μη λειτουργία – με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας και παρά την πάροδο τόσων ετών – Κτηματολογίου και Δασολογίου, με όλες τις γνωστές αδιαφανείς διαδικασίες και κακοδιαχειρίσεις της δημόσιας περιουσίας που αυτή συνεπάγεται, καθιστούν ακόμα πιο επισφαλή τη διαδικασία των εμπράγματων μεταβολών επί ακινήτων, αναδεικνύοντας – περισσότερο από ποτέ – την αναγκαιότητα σύμπραξης των Δικηγόρων ως νομικών παραστατών και θεματοφυλάκων των δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων μερών. 
Καλούμε την Ελληνική Πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο - το οποίο αντιλαμβανόμαστε ως φυσικό μας σύμμαχο στην κοινή προσπάθεια για αναμόρφωση της Δικαιοσύνης και κατοχύρωση των θεσμών – να αντιταχθούν με τον πλέον έντονο και θεσμικά προβλεπόμενο τρόπο στην καταστρατήγηση βασικών δικαιικών προβλέψεων σύμφυτων με το νομικό μας πολιτισμό και σύμφωνων με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά νομικά δεδομένα.
Η επιχειρούμενη απαξίωση του θεσμού της Δικαιοσύνης και των Δικηγόρων ως συλλειτουργών στην απονομή της στο βωμό της ικανοποίησης οικονομικών συμφερόντων πολυεθνικών εταιρειών και λοιπών ισχυρών παραγόντων, θα βρει αντιμέτωπο σύσσωμο το δικηγορικό και νομικό κόσμο της χώρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                           ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012

Δεν έχουν δικαίωμα επίσχεσης εργασίας οι νοσοκομειακοί γιατροί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 276/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


Την υπ. αριθμ. 276/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , σύμφωνα με την οποία οι γιατροί του ΕΣΥ δε δικαιούνται να προβαίνουν σε επίσχεση εργασίας έκανε δεκτή ο υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Συγκεκριμένα, η γνωμοδότηση [PDF] προβλέπει ότι οι γιατροί του ΕΣΥ, ως δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να κάνουν επίσχεση εργασίας λόγω οφειλόμενων αμοιβών από δεδουλευμένες εφημερίες.

Επίσης, δε δικαιούνται μισθού και λοιπών αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα της επίσχεσης και τέλος, ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται για την καταβολή του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και δε λαμβάνεται υπ’ όψη για τη βαθμολογική εξέλιξη όσων υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση [Link] του υπουργείου, με την παρούσα απόφαση διασφαλίζεται η νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον στις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Τέλος, έντονες είναι οι αντιδράσεις των εκπροσώπων των νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίοι αμφισβητούν τη νομιμότητα της γνωμοδότησης του ΝΣΚ ισχυριζόμενοι ότι αντίκειται ευθέως στο ευρωπαϊκό δίκαιο και ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη προκειμένου να ακυρώσουν την απόφαση του υπουργού.

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

24ώρη Αποχή των Δικηγόρων Αθήνας και Πειραιά στις 25 Οκτωβρίου


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012, ημέρα ψήφισης στην Ολομέλεια της Βουλής των ρυθμίσεων α) περί μείωσης της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου ως προς την αποζημίωση θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και β) περί υπαγωγής των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. στον ΕΟΠΥΥ.
Το δικηγορικό σώμα επισημαίνει τον κοινωνικά ανάλγητο χαρακτήρα των προωθούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα του μέσου πολίτη – θύματος τροχαίου ατυχήματος, καταδικάζοντάς τον σε αναξιοπρεπή διαβίωση, κατά πλήρη καταστρατήγηση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους και κράτους δικαίου,αλλά και του ευσυνείδητου πολίτη ο οποίος καταβάλλει τα ασφάλιστρά του, πλην όμως κινδυνεύει να υποστεί τις συνέπειες  των ελλιπών – με ευθύνη του κράτους – ελέγχων στην ασφαλιστική αγορά.
Ζητούμε εκ νέου την άμεση απόσυρση των εν λόγω κατάπτυστων διατάξεων, επισημαίνοντας πως, όπως προκύπτει από τα πρακτικά των σχετικών συζητήσεων στο Κοινοβούλιο, η πλειοψηφία των Βουλευτών είναι κατηγορηματικά αντίθετη προς την υιοθέτησή τους.
Παράλληλα, αρνούμαστε να συναινέσουμε στην υποβάθμιση και υπονόμευση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών μας, που πλήττονται ευθέως και κατά τρόπο πρωτοφανή από την ένταξη του Ταμείου μας στο θνησιγενές μόρφωμα του ΕΟΠΥΥ, γεγονός που ισοδυναμεί με πλήρη λεηλασία των αποθεματικών μας.

Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο αποφασίστηκε να διεξαχθεί Συνέντευξη Τύπου στο κτήριο του Δ.Σ.Α. την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 11.00΄, ενώ θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας των εκπροσώπων του Δ.Σ.Α. στο ελληνικό Κοινοβούλιο.                                                                                               
Από το Γραφείο Τύπου
Πηγή: http://www.dsa.gr/

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Δίωρη διακοπή εργασιών δικαστικών υπαλλήλων στις 23 και 24 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος αποφασίστηκαν δίωρες διακοπές εργασιών σε όλη την Ελλάδα για τις 23 και 24 Οκτωβρίου 2012 από ώρα 9 έως 11 π.μ. και γενικές συνελεύσεις στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

Συνέχιση των κινητοποιήσεων των δικαστών και εισαγγελέων έως 10/11/2012

Κατά τη σημερινή, έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων αποφασίστηκε η συνέχιση των κινητοποιήσεων που είχαν εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Σεπτεμβρίου 2012 και ειδικότερα: 

1) Η συνέχιση διακοπής των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας (Πολιτικών και Ποινικών) από τη Δευτέρα 22-10-2012 έως το Σάββατο 10-11-2012, κατά τις ώρες από 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ..

2) Η αναστολή δημοσίευσης των πολιτικών αποφάσεων (πλην των επειγουσών) από 22-10-2012 έως 10-11-2012.

3) Η αλλαγή του τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους, με την υποβολή αιτήματος προς τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων για την παροχή της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής (γραφείων κ.λ.π), προκειμένου στο εξής να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο στα οικεία δικαστικά καταστήματα. 

4) Η πιστή τήρηση των ισχυόντων Κανονισμών των Δικαστηρίων, ως προς τη χρέωση του προβλεπόμενου συγκεκριμένου αριθμού υποθέσεων για κάθε δικαστή και τη σύγκληση των Ολομελειών για τροποποίηση των Κανονισμών, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν με την αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας τους.

5) Η άσκηση όλων των ενδεικνυόμενων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, για την προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους και την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών .

6) Η μη συμμετοχή τους σε όλες τις Επιτροπές που προβλέπεται η συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών, αμειβόμενες και μη, πλην των σωματείων .

7) Η αξίωση προκαταβολής από την Πολιτεία των εξόδων που απαιτούνται, προκειμένου να εξακολουθήσουν να πηγαίνουν στις μεταβατικές έδρες των Δικαστηρίων που υπηρετούν.

8) Η αξίωση λήψης από την Πολιτεία των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των Δικαστηρίων.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να αποφασίσει για την συνέχιση των κινητοποιήσεων με τη λήψη των μέτρων αντίδρασης που θα κρίνει πρόσφορα και αναγκαία και μετά την 10-11-2012 ή την αναστολή τους σε οποιοδήποτε χρόνο, ανάλογα με τις εξελίξεις. 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος της ΕΔΕ πατήστε εδώ.

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

Αποχή των δικηγόρων στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 15-10-2012

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του ΔΣΑ, αποφασίστηκε η παράταση της αποχής των Δικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους για δύο ακόμη ημέρες, δηλαδή πέραν της 17ης Οκτωβρίου και την 18η και 19η του τρέχοντος μήνα.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Αδαμόπουλος συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 16-10-2012 και ώρα 19:00 στο κτήριο του ΔΣΑ, με αντικείμενο συζήτησης α) άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, β) φημολογούμενα φορολογικά μέτρα, γ) ένταξη Ε.Τ.Α.Α. στον ΕΟΠΥΥ και δ) κατάργηση ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου.

Το δικηγορικό σώμα της χώρας αρνείται να συναινέσει:

- στη φημολογούμενη προώθηση ρυθμίσεων που πλήττουν – κατά τρόπο άδικο, κοινωνικά άνισο και ανάλγητο – τον κλάδο μας, ιδίως δε τους νέους συναδέλφους, που βιώνουν στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της δυσμενούς συγκυρίας
- στην υιοθέτηση ρυθμίσεων πλήρως ασύμβατων με το θεσμικό ρόλο του Δικηγόρου, που φαλκιδεύουν τη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης και καταλύουν βασικές κατακτήσεις του δικαιικού μας συστήματος.
Αντιλαμβανόμενοι πλήρως την ιστορικότητα και την κρισιμότητα της συγκυρίας όσον αφορά στον κλάδο μας, δηλώνουμε αποφασισμένοι να προασπίσουμε αποτελεσματικά τα συμφέροντά μας.

Από το Γραφείο Τύπου

Πηγή: www.dsa.gr

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

Ολομέλεια ΣτΕ: Συνταγματικό το Μνημόνιο για τις περικοπές αποδοχών και συνταξιοδοτικών παροχών

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 1283/2012 της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν συνταγματικοί οι όροι του Μνημονίου, που αφορούν περικοπή συνταξιοδοτικών παροχών και τη μείωση επιδομάτων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
Δημοσιεύθηκε το πλήρες κείμενο της υπ’αριθ.1283/2012 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν συνταγματικοί οι όροι του Μνημονίου, που αφορούν αφενός μεν την περικοπή των συνταξιοδοτικών παροχών και αποδοχών, αφετέρου δε τη θέσπιση ποσοστού μείωσης των επιδομάτων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και ενιαίων επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας για όλους τους άνω των 60 ετών συνταξιούχους.
Συγκεκριμένα, το ΣτΕ έκρινε επί της αιτήσεως αναίρεσης του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και άλλων αιτούντων, με αίτημα την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται σε αυτήν, και οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ν. 3833/2010 και 3845/2010. Σημειώνεται ότι με τον τελευταίο νόμο ελήφθησαν μέτρα «για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».
Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του ΣτΕ, Το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και το Μνημόνιο Συνεννόησης δεν αποτελούν διεθνή συμφωνία, ως εκ τούτου δεν απαιτείτο η αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται  από το Σύνταγμα για επικύρωση διεθνών συμβάσεων. Επιπλέον κατά την πλειοψηφία της Ολομέλειας του  ΣτΕ, οι περικοπές των μισθών και των συντάξεων δεν αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου και στην αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι κρίνονται υπό το πρίσμα των έκτακτων δυσμενών οικονομικών συνθηκών τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα.
Τέλος, τα μέτρα που ελήφθησαν κατ’εφαρμογή του Μνημονίου δεν συνιστούν στέρηση της περιουσίας, αλλά περιορισμό αυτής, και μάλιστα για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, επομένως δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα.

Αποχή των δικηγόρων όλης της χώρας από τα καθήκοντά τους την 17.10.2012

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 9-10-2012

Κατά τη νέα συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την προεδρία του κ. Γιάννη Αδαμόπουλου, Προέδρου του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, συμμετείχαν εκπρόσωποι Επιστημονικών και Επαγγελματικών φορέων της Χώρας, με αντικείμενο τη συζήτηση και τη λήψη κοινών αποφάσεων σχετικά με τα προωθούμενα κυβερνητικά μέτρα που πλήττουν τους κλάδους μας.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι κ.κ.: Κωνσταντίνος Βλαχάκης – Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Γεώργιος Μήτσης – Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Διονύσιος Κριάρης – Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, Ευθύμιος Πρεκετές – τέως Πρόεδρος Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών, Αθανάσιος Κατσίκης – Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Γιάννης Παπαδόπουλος – εκπρόσωπος του Προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Θεοδώρου Αμπατζόγλου, Βαρβάρα Ανεμοδουρά – Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και Ταμίας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Μιχάλης Ζαφειρόπουλος – Γενικός Γραμματέας ΔΣΑ και Δημήτρης Βερβεσός – Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τ. Αντιπρόεδρος ΔΣΑ.
Αποφασίστηκε: 
α) η διεξαγωγή κοινής συνέντευξης τύπου τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο κτήριο του ΔΣΑ προκειμένου να αποτυπωθούν οι θέσεις των ως άνω επιστημονικών και επαγγελματικών κλάδων, να καταδειχθεί η προδήλως εσφαλμένη, κοινωνικά άδικη και ανάλγητη πορεία που ακολουθεί η νομοθετική πρωτοβουλία, στοχοποιώντας επιμέρους επαγγελματικούς κλάδους και τα μέλη αυτών, κυρίως δε τους νέους σε ηλικία που βιώνουν στο μέγιστο βαθμό τις δυσμενείς συνέπειες της παρούσας συγκυρίας, 
β) η πραγματοποίηση αποχής των μελών των ως άνω κλάδων από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, με παράλληλο κλείσιμο των υπηρεσιών όλων των ανωτέρω συλλόγων και ομοσπονδιών κατά την ίδια ημέρα και 
γ) η συμμετοχή των μελών τους σε συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας την 17η Οκτωβρίου με αφετηρία το κτήριο του ΔΣΑ επί της οδού Ακαδημίας και προορισμό το Υπουργείο Οικονομικών.  
Παραμένουμε σε εγρήγορση και δεσμευόμαστε να επανεξετάσουμε τη στάση μας και μελλοντικές κινητοποιήσεις μας ανάλογα με τις εξελίξεις και την τροπή που θα λάβουν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
Ενημερώνουμε, τέλος, ότι την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου και ώρα 12:30 αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Φώτη Κουβέλη, κατόπιν αιτήματός της που αυτός αποδέχτηκε, προκειμένου να του εκθέσει όλα τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο και να ζητήσει την αποτροπή νομοθετικών εκτροπών.

Από το Γραφείο Τύπου

Πηγή: www.dsa.gr

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Υποχρέωση χορήγησης στοιχείων στην ΕΛ.ΑΣ από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις

Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την υπ’αριθ. 6/12 Γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα κ. Γεωργίου Παντελή, απεφάνθη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες(εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ΔΕΚΟ, ασφαλιστικοί φορείς, κ.λπ.) είναι υποχρεωμένες να γνωστοποιούν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, στοιχεία διωκόμενων προσώπων που είναι πρόσφορα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Συγκεκριμένα, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επικαλούμενος αφενός το αρ. 277 ΚΠΔ, το οποίο, ως ειδικό, υπερέχει έναντι του Ν.2472/1997 και αφετέρου το αρ.3 παρ.2β του ως άνω νόμου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προστατευτικές περί προσωπικών δεδομένων διατάξεις υποχωρούν στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να συλληφθούν πρόσωπα σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.

Επισημαίνει δε ο κ. Παντελής ότι, σε περίπτωση άρνησης των αρμοδίων υπαλλήλων να παράσχουν αιτούμενα στοιχεία που θα βοηθούσαν τις αστυνομικές αρχές να εκτελέσουν σχετικό ένταλμα σύλληψης, αυτοί διαπράττουν το έγκλημα της απείθειας και, υπό προϋποθέσεις, το έγκλημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Πηγή :  http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_23/09/2012_462716

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 10.00 πμ ΕΩΣ ΤΗΝ 20-10-2012 !


ΨΗΦΙΣΜΑ
                                   ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
                              ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  στις 22-9-2012


             Οι Δικαστικοί Λειτουργοί- Δικαστές  και Εισαγγελείς –μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκάλεσαν στις 22-9-2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών.
Διαπιστώνουν , ότι, η σχεδιαζόμενη από την Κυβέρνηση νέα δραστική μείωση   των αποδοχών τους, σε ποσοστό που υπερβαίνει συνολικά το 50% , πλήττει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών ως φορέων της τρίτης Λειτουργίας του Κράτους και επηρεάζει άμεσα την ομαλή απονομή της  Δικαιοσύνης .
Εκφράζουν τη δυναμική αντίδρασή τους στην υποβάθμιση του λειτουργήματος τους και την επιχειρούμενη υπαλληλοποίηση τους.
Και ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

1)   Τη συνέχιση διακοπής των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας ( Πολιτικών και Ποινικών ) από τη Δευτέρα  24-9-2012 έως 20-10-2012, κατά τις ώρες από  10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
2)   Την αναστολή δημοσίευσης των πολιτικών αποφάσεων ( πλην των επειγουσών) από  24-9-2012 έως 20-10-2012.
3)   Τη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών .
4)   Την αλλαγή του τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους, με την υποβολή αιτήματος προς τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων για την παροχή της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής ( γραφείων κ.λ.π ), προκειμένου στο εξής να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο στα οικεία δικαστικά καταστήματα. Η  επαπειλούμενη νέα ουσιαστική περικοπή των αποδοχών τους, καθιστά πλέον αδύνατη την κάλυψη εξ ιδίων των αυξημένων δαπανών, που απαιτούνται για τη  διατήρηση γραφείου και ανάλογων υποδομών στο σπίτι τους και τη συνέχιση της παροχής της εργασίας τους στο δικό τους χώρο, όπως μέχρι σήμερα έπρατταν χωρίς να έχουν  καμία σχετική νομική υποχρέωση.
5)   Την πιστή τήρηση των ισχυόντων Κανονισμών των Δικαστηρίων, ως προς τη χρέωση του προβλεπόμενου  συγκεκριμένου αριθμού υποθέσεων για κάθε δικαστή και τη σύγκληση των Ολομελειών για τροποποίηση των Κανονισμών, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν με την αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας τους.
6)    Την άσκηση όλων των ενδεικνυόμενων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών  Δικαστηρίων, για την προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους και την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών .
7)   Τη μη συμμετοχή τους σε όλες τις Επιτροπές που προβλέπεται η συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών, αμειβόμενες και μη, πλην των σωματείων .
8)   Την αξίωση προκαταβολής από την Πολιτεία των εξόδων που απαιτούνται, προκειμένου να εξακολουθήσουν να πηγαίνουν στις μεταβατικές έδρες των Δικαστηρίων που υπηρετούν.
   Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, καθώς και να αποφασίσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων αντίδρασης σε περίπτωση που κρίνει αυτό αναγκαίο, μέχρι τη σύγκληση της νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20-10-2012.
   Τέλος, οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση , ότι η μείωση των αποδοχών τους δεν πρόκειται να επηρεάσει την ποιοτική εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, τα οποία θα εξακολουθήσουν να ασκούν με σθένος και υψηλό αίσθημα ευθύνης , ως εγγυητές της συνταγματικής νομιμότητας και προς το συμφέρον των Ελλήνων Πολιτών .

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου                                        Γεώργιος Μανωλίδης
         Αρεοπαγίτης                                                           Πρόεδρος Εφετών

Πηγή : http://dikastis.blogspot.gr/

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Αποχή των Δικηγόρων της Αθήνας και του Πειραιά την Τετάρτη 26/9

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. κατά τη συνεδρίασή του της 20-9-2012 αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012, ως ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς το δοκιμαζόμενο από τις υιοθετούμενες οικονομικές πολιτικές Ελληνικό λαό, τονίζοντας τον αδιέξοδο, κοινωνικά άδικο και αποσπασματικό τους χαρακτήρα.

Το δικηγορικό σώμα εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην φαλκίδευση των δικαιωμάτων του μέσου Έλληνα πολίτη, ο οποίος πλήττεται – κατά τρόπο πρωτοφανή στον πυρήνα συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του – μέσω περικοπών που απομειώνουν τα εισοδήματά του, πλήττουν τα δικαιώματά του στην κοινωνική ασφάλιση και στην απόδοση  παροχών, όπως είναι το εφάπαξ.

Επισημαίνεται ότι άδεια θα δίδεται στις εξής περιπτώσεις :

Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
Παραγραφές
Προθεσμίες
Αναστολές πλειστηριασμών, προσωρινές διαταγές
Η κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και η προσθήκη – αντίκρουση  επιτρέπεται χωρίς άδεια (237 ΚΠολΔ). Στο Πρωτοδικείο θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας.

Στο Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο και Εφετείο το κλείσιμο των φακέλων παρατείνεται για μία  (1) εργάσιμη ημέρα μετά την αποχή.

Πηγή : http://www.dsa.gr/

2.   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, οι δικηγόροι Πειραιά θα απέχουν από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012, συμπαραστεκόμενοι στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι για την ίδια ημέρα έχουν εξαγγείλει πανελλήνια απεργία μέσω των συνδικαλιστικών φορέων τους (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ).

Την ημέρα της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη.

Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:

α) παραγραφών – λήξεως προθεσμιών

β) αποφυλακίσεων

γ) αναστολών πλειστηριασμού και εκτελέσεως αποφάσεων


Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

Μον. Πρ. Χαλκιδικής: Αντισυνταγματική η μείωση του κατώτατου μισθού

Αντισυνταγματική κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012, η οποία προέβλεπε μείωση του κατώτατου μισθού και κατάργηση της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ΠΥΣ εκδόθηκε από τη διοίκηση κατά παράβαση του Συντάγματος (άρθρα 26 και 43παρ. 2), χωρίς δηλαδή την αναγκαία εξουσιοδοτική κάλυψη.

Έτσι με την έκδοση της υπ. αριθμ. 24/2012 απόφασης άνοιξε ο δρόμος για την επαναπρόσληψη πέντε απολυμένων εργαζομένων στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και ο εργοδότης υποχρεώθηκε να τους πληρώσει μισθούς υπερημερίας από τη χρονική στιγμή της απόλυσής τους, ήτοι από τον Μάρτιο του 2012 έως τον Αύγουστο. Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης τονίζει ότι πρόκειται για ιστορική απόφαση ενώ φαίνεται να κινείται στην ίδια γραμμή με προηγηθείσα απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία αφορούσε μειώσεις μισθών στην εταιρεία Αττικό Μετρό ΑΕ.

Πηγή :  http://www.lawnet.gr/news/mon-pr-xalkidikis-antisuntagmatiki-i-meiosi-tou-katotatou-mis8ou-27251.html

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδόθηκε δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που δικαιώνει ομολογιούχους της ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΕ

Εκδόθηκε απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία δικαιώνονται ομολογιούχοι της ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο δικαστήριο από το γραφείο μας και διατάσσεται η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στην εταιρία ΚΥΒΕΛΗ Α.Ε. της Όλγας Ψωμιάδη, κόρης του Παυλου Ψωμιάδη

Διακοπές συνεδριάσεων αποφάσισαν οι δικαστές από 17/9 έως 22/9

Πανελλαδική διακοπή των συνεδριάσεων των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων για πέντε μέρες από την έναρξη του νέου δικαστικού έτους (17 Σεπτεμβρίου έως 22 Σεπτεμβρίου 2012) αποφάσισε ομόφωνα σήμερα το απόγευμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις περικοπές των αποδοχών, που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση. Οι διακοπές των συνεδριάσεων θα ξεκινούν στις 10:00 και θα διαρκούν έως το τέλος του ωραρίου (15.00).

Εξάλλου, αποφασίστηκε η αναστολή δημοσίευσης δικαστικών αποφάσεων εκτός των κατεπειγουσών, ενώ όλοι οι δικαστές θα υποβάλουν στους διευθύνοντες τα δικαστήρια (προϊσταμένους τους) αίτημα για διάθεση υλικοτεχνικής υποστήριξης (γραφεία, βιβλία, χαρτί, κ.λπ.), έτσι ώστε να εργάζονται στα δικαστήρια και όχι στα σπίτια τους.

Επίσης, προγραμματίστηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τις 22 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφασιστεί για το αν θα κατέλθει, ή όχι, σε απεργία το δικαστικό σώμα.

Πάντως, ενδεικτικά του κλίματος που επικρατεί στον δικαστικό και εισαγγελικό κόσμο είναι ότι:

1) Την Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης των Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αντικείμενο τις επικείμενες δυσμενείς μεταβολές του ειδικού μισθολογίου των δικαστικών.

2) Δύο μέρες μετά, στις 14 Σεπτεμβρίου, τα μέλη της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών σε Γενική Συνέλευση θα καθορίσουν τη στάση των διοικητικών δικαστών.

3) Στις 16 Σεπτεμβρίου (10:00) στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος κατά την οποία θα αποφασισθεί η μορφή των κινητοποιήσεων των εισαγγελέων, σε περίπτωση που η πολιτεία προβεί σε περαιτέρω περικοπές των αποδοχών τους.

Σημειώνεται ότι ήδη έχει αποφασιστεί την πρώτη μέρα του νέου δικαστικού έτους, 17η Σεπτεμβρίου 2012, στις 12:30 να πραγματοποιηθούν πανδικαστικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις εφετειακές έδρες της χώρας με ταυτόχρονη διακοπή των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και διακοπή λειτουργίας των εισαγγελικών γραφείων.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Διακοπή Πολιτικών και Ποινικών Συνεδριάσεων στις 5/9 και 17/9

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 100/3-9-2012 ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, το Δ.Σ. της Ένωσης αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

Α) Τη διενέργεια Πανελλήνιας Πανδικαστικής Συγκέντρωσης, την 5η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, στον ισόγειο χώρο της εισόδου του Αρείου Πάγου, με διακοπή των συνεδριάσεων (πολιτικών και ποινικών), από ώρα 11:30 έως 15:00.

Β) Τη διενέργεια Πανδικαστικής Συγκέντρωσης, στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και στις λοιπές Εφετειακές έδρες, την ημέρα έναρξης του νέου δικαστικού έτους, 17η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα, με διακοπή συνεδριάσεων (πολιτικών και ποινικών) από ώρα 10:00 έως 15:00.


Πηγή : http://www.ethemis.gr/diakopi-politikon-ke-pinikon-sinedriaseon-stis-59-ke-179/

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΣΠΙΣ: εξετάζεται η περίπτωση του πλαφόν στις αποζημιώσεις των ασφαλισμένων


Σε πλαφόν στις αποζημιώσεις των ασφαλισμένων της «Ασπίς Πρόνοια», που θα καλύπτει το 95% περίπου των δικαιούχων, προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα των πρώην ασφαλισμένων στον όμιλο, οι οποίοι, τρία χρόνια μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του, παραμένουν στον αέρα. Το όριο, που, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων, είναι τα 30.000 ευρώ, όσα δηλαδή προβλέπονται βάσει του νόμου ως αποζημίωση για κάθε δικαιούχο που ήταν ασφαλισμένος σε εταιρεία της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας.

Στη λύση αυτή φέρεται να καταλήγει η κυβέρνηση, έπειτα από συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών με εκπροσώπους των ασφαλισμένων, αλλά και της Τράπεζας της Ελλάδος, που εποπτεύει την ασφαλιστική αγορά. Στη συνάντηση έγινε σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης να βρει μια οριστική λύση για το πρόβλημα, που διαιωνίζεται τρία χρόνια περίπου, χωρίς προοπτική να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Η αδυναμία αντιμετώπισης προσκρούει στην έλλειψη χρημάτων, στον βαθμό μάλιστα που ο υφιστάμενος νόμος για τους ασφαλισμένους της «Ασπίς Πρόνοια» προβλέπει την αποζημίωσή τους από το Εγγυητικό Κεφάλαιο, σε ποσοστό 70% και αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της εταιρείας. Με δεδομένο ότι όπως δείχνει η εμπειρία στη χώρα, η διαδικασία της εκκαθάρισης μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια, αλλά και την οδυνηρή δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, η προοπτική της ικανοποίησης των 250.000 ασφαλισμένων του ομίλου της «Ασπίς Πρόνοια» δείχνει ανέφικτη αλλά και χρονοβόρα.

Η λύση που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος περιορίζει κατά πολύ το έλλειμμα των 600 εκατ. ευρώ περίπου που έχει αφήσει πίσω της η εταιρεία, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι απλή, αφού προϋποθέτει προηγούμενη συμφωνία με την τρόικα για την προσφυγή σε δανεισμό του Εγγυητικού Κεφαλαίου, με εγγύηση τα μελλοντικά του έσοδα. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζει την ικανοποίηση του 95% των ασφαλισμένων, των οποίων οι απαιτήσεις διαμορφώνονται έως το προτεινόμενο όριο των 30.000 ευρώ και στον βαθμό που αποφασιστεί, θα δώσει ένα τέλος στην παράταση της αγωνίας τους.

Πηγή : http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_15_02/09/2012_494149

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

«Αντισυνταγματικές» περαιτέρω μειώσεις των αποδοχών τους λένε οι δικαστικοί

Η περαιτέρω μείωση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών αντίκειται στο Σύνταγμα και θα προκαλέσει δυσλειτουργίες στην ποιοτική απονομή της Δικαιοσύνης, τονίζουν σε σημερινή ανακοίνωσή τους οι Δικαστικές Ενώσεις. Δηλώνουν, παράλληλα, ότι θα αποτρέψουν με κάθε νόμιμο τρόπο την υποβάθμιση τόσο των λειτουργών όσο και της απονομής Δικαιοσύνης, ζητούν εκ νέου συνάντηση με τον πρωθυπουργό και τους άλλους δύο αρχηγούς των κομμάτων της κυβέρνησης για να αναπτύξουν και πάλι τις θέσεις τους και ενημερώνουν ότι αποφασίστηκε συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Ενώσεων για να προσδιοριστεί η περαιτέρω στάση του κλάδου.

«Η οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας, η οποία καταλήγει σε συνολική περικοπή ποσοστού άνω του 50%, αντίκειται στο Σύνταγμα, διότι οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών παύουν να είναι ανάλογες με το Λειτούργημά τους και δεν εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, κυρίως στον πρώτο και δεύτερο βαθμό» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Τονίζεται ότι, παρά τη Συνταγματική Προστασία, «οι αποδοχές μας έχουν, μέχρι σήμερα, μειωθεί, σε ποσοστό 40%, χωρίς να συνυπολογίζεται η επ’ αόριστον αναστολή των μισθολογικών προαγωγών (ωριμάνσεων), και χορήγησης του χρονοεπιδόματος».

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί επισημαίνουν ότι οι θέσεις του κλάδου έχουν ήδη αναπτυχθεί στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, την 21η Αυγούστου, με τον υπουργό Οικονομικών Ι. Στουρνάρα και τον διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού, λόγω κωλύματος του ιδίου. Υπογραμμίζουν, επίσης, ότι «έχουν ήδη προταθεί ισοδύναμα μέτρα, τα οποία υπερκαλύπτουν το απαιτούμενο ποσό και εκφράζουμε την απορία μας για την απόρριψή τους».

«Δηλώνουμε ότι, δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε ούτε την υποβάθμιση των Δικαστικών Λειτουργών, ούτε και την υποβάθμιση της ποιοτικής απονομής της Δικαιοσύνης, τα οποία θα αποτρέψουμε με κάθε νόμιμο τρόπο. Αποφασίσθηκε ήδη συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Δικαστικών Ενώσεων, για να ληφθεί απόφαση από κοινού για την περαιτέρω στάση μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι πρόεδροι της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ένωσης Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Κυριακή 12 Αυγούστου 2012

Οριστική παύση εκατομμυριούχου δικαστικής υπαλλήλου


Συνέχιζε να εργάζεται στο Δημόσιο με καταθέσεις 8 εκ. ευρώ – δισεκατομμυριούχος σε δραχμές – μεγάλη ακίνητη περιουσία και ανώνυμη εταιρεία.

Παύθηκε οριστικά, με απόφαση των αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων η εκατομμυριούχος δικαστική υπάλληλος που υπηρετούσε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και είχε καταθέσεις 7,9 εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες έκρυβε επί 20 χρόνια από τις αρμόδιες αρχές.

Η εν λόγω υπάλληλος, που ανήκει στον κατάλογο με τους 13 «κροίσους» δημοσίους υπαλλήλους που είχαν συνολικές καταθέσεις άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ, κατείχε επίσης σημαντική ακίνητη περιουσία, καθώς και ανώνυμη εταιρία.

Η δικαστική υπάλληλος παύθηκε οριστικά, πριν από λίγες ημέρες, από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, για τα πειθαρχικά παραπτώματα της «αναξιοπρεπούς και ανάξιας διαγωγής εντός και εκτός υπηρεσίας», ενώ εκκρεμεί σε βάρος της και το ποινικό σκέλος της υπόθεσης.

Η αποκάλυψη του θέματος έγινε πριν από λίγους μήνες, όταν άνδρες του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) εντόπισαν «όργιο» μαύρου χρήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς 13 δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι έκρυβαν στις καταθέσεις τους περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των προσώπων αυτών ήταν και η εν λόγω δικαστική υπάλληλος που υπηρετούσε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών τα τελευταία 31 χρόνια και η οποία είχε, σε 30 τραπεζικούς λογαριασμούς, «αδικαιολόγητες» καταθέσεις ύψους 7.965.236,64 ευρώ.

Ακόμη, στην κατοχή της ιδίας και του συζύγου της εντοπίστηκε το σύνολο των μετοχών ανώνυμης εταιρείας, ενώ διέθετε και σημαντική ακίνητη περιούσια.

Τα στοιχεία αυτά συγκέντρωσαν οι αρχές ύστερα από άρση του τραπεζικού, φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, αλλά και έρευνα που διενήργησαν σε όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ενώπιον του αρμοδίου πειθαρχικού οργάνου ότι δεν δήλωνε τα περιουσιακά της στοιχεία γιατί τα τελευταία χρόνια δεν είχε σημειωθεί καμία μεταβολή σε αυτά.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012

Νέες αλλαγές (για πολλοστή φορά) στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και σημαντικές αποφάσεις για το χώρο της δικαιοσύνης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την Τρόικα

Την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (για πολλοστή φορά) μέχρι το Μάρτιο του 2013 αποφάσισε σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά την συνάντηση με κλιμάκιο της τρόικας.

Βασική επιδίωξη είναι να συρρικνωθεί ο χρόνος εκδίκασης των αστικών υποθέσεων και να υπάρξει «φίλτρο» εισόδου, έτσι ώστε να εισέρχονται προς εκδίκαση στα δικαστήρια λιγότερες υποθέσεις.

Παράλληλα, κρίθηκε αναγκαίο να μειωθεί κατά 50% ο σημερινός αριθμός των Ειρηνοδικείων που ανέρχονται στα 300 ανά την Ελλάδα.

Επίσης, συμφώνησαν τα δύο μέρη τα κενά των δικαστικών υπαλλήλων να καλυφθούν με μετατάξεις.

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε να τροποποιηθεί και ο Κώδικας Δικηγόρων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Τέλος, μεγάλο βάρος θα ρίξει το υπουργείο Δικαιοσύνης για την υλοποίηση του θεσμού της ηλεκτρονικής δίκης (e-justice) και στα άλλα δικαστήρια της χώρας, εκτός των Αθηνών.

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου για καταχρηστική συμπεριφορά εργοδοτών προς εργαζόμενες μετά από άδεια μητρότητας

Ειδική έκθεση εκπόνησε ο Συνήγορος του Πολίτη αναφορικά με πλήθος καταγγελιών που έχει λάβει για καταχρηστική συμπεριφορά εργοδοτών προς εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα που επιστρέφουν στην εργασία τους κατόπιν άδειας μητρότητας. Άλλες από τις καταγγελίες έγιναν απευθείας στο Συνήγορο και άλλες μεταβιβάστηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή από τα αρμόδια Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας. Κατά κανόνα η καταχρηστική εργοδοτική συμπεριφορά συνίστατο στο να τεθεί η εργαζόμενη σε εκ περιτροπής απασχόληση για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα με μονομερή απόφαση του εργοδότη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Συνήγορος το πρώτο εξάμηνο του 2012 οι περιπτώσεις μετατροπής συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής εργασία με μονομερή απόφαση εργοδότη αυξήθηκαν κατά 117,9 τοις εκατό συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επέβαλαν εκ περιτροπής εργασία σε εργαζόμενες που επέστρεφαν από άδεια μητρότητας με την επίκληση αόριστων οικονομικών λόγων και χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου (ν.3846/2010). 

Κατά την άποψη της Ανεξάρτητης Αρχής η παραπάνω εργοδοτική συμπεριφορά παραβιάζει ευθέως το δικαίωμα της εργαζόμενης μητέρας να επανέλθει μετά το πέρας των αδειών μητρότητας στην ίδια ή σε ισοδύναμη θέση εργασίας, διατηρώντας τους ίδιους επαγγελματικούς όρους και συνθήκες (άρθρο 16 ν. 3896/2010). Για αυτό το λόγο η θέση σε εκ περιτροπής εργασίας εργαζομένης που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή έχει λάβει άδεια μητρότητας θα δικαιολογούνταν μόνον εάν η επιχείρηση αντιμετώπιζε αισθητό περιορισμό εργασιών, εξαιτίας του οποίου θα αναγκαζόταν να προβεί σε απολύσεις, μεταξύ άλλων και της εργαζομένης. Στην περίπτωση αυτή το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας θα επιλεγόταν ως ηπιότερη, εναλλακτική λύση για την αποφυγή της απόλυσης, συνεπώς θα ήταν συμβατό με τον σκοπό του νομοθέτη για προστασία της μητρότητας.