Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE 2015

Για πολλοστή φορά μέσα στα τελευταία έτη οι ασφαλισμένοι των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE καλούνται μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2015 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους έγγραφα. 
Δεν καλούνται και συνεπώς δεν αναγγέλλονται, όσοι έχουν ήδη αναγγείλει τις απαιτήσεις τους από ασφάλιση ζωής με βάση τις προηγηθείσες προσκλήσεις απαιτήσεων του Επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 και του Επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της 19ης Ιουνίου 2013 δεδομένου ότι οι προηγηθείσες αναγγελίες διατηρούν την ισχύ τους

Δεδομένο είναι ότι η διαδικασία εκκαθάρισης για τις δύο ως άνω ασφαλιστικές εταιρίες έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά και οι χιλιάδες ασφαλισμένοι συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται, αλλά και να ελπίζουν για μία ικανοποιητική, έστω, έκβαση των απαιτήσεών τους. Το Δικηγορικό μας Γραφείο, γνωρίζοντας σε βάθος την υπόθεση, βρίσκεται από την αρχή στο πλευρό των ασφαλισμένων και θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, υπερασπιζόμενο τα δικαιώματά τους.

Η επίσημη σχετική ανακοίνωση για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ είναι η εξής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΠΙΣ

Η επίσημη σχετική ανακοίνωση για την COMMERCIAL VALUE είναι η εξής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ COMMERCIAL VALUE