ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Θεσσαλονίκη 
  Οργαντζής Γιώργος 
  Κοσμάς Βαγιάτας

Λάρισα 
  Δασταυρίδης Νικόλαος
  Μαλάκος Νικόλαος
  Βρογκιστινός Σπύρος
  Λιάπης Αστέριος

-  Βόλος
   Καροτσάκη Χάρις

Ιωάννινα
   Βάσσου Αναστασία
   Πανταζή Ανδρονίκη

- Χαλκίδα
  Βλασταράκου Ιωάννα