Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου για καταχρηστική συμπεριφορά εργοδοτών προς εργαζόμενες μετά από άδεια μητρότητας

Ειδική έκθεση εκπόνησε ο Συνήγορος του Πολίτη αναφορικά με πλήθος καταγγελιών που έχει λάβει για καταχρηστική συμπεριφορά εργοδοτών προς εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα που επιστρέφουν στην εργασία τους κατόπιν άδειας μητρότητας. Άλλες από τις καταγγελίες έγιναν απευθείας στο Συνήγορο και άλλες μεταβιβάστηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή από τα αρμόδια Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας. Κατά κανόνα η καταχρηστική εργοδοτική συμπεριφορά συνίστατο στο να τεθεί η εργαζόμενη σε εκ περιτροπής απασχόληση για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα με μονομερή απόφαση του εργοδότη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Συνήγορος το πρώτο εξάμηνο του 2012 οι περιπτώσεις μετατροπής συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής εργασία με μονομερή απόφαση εργοδότη αυξήθηκαν κατά 117,9 τοις εκατό συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επέβαλαν εκ περιτροπής εργασία σε εργαζόμενες που επέστρεφαν από άδεια μητρότητας με την επίκληση αόριστων οικονομικών λόγων και χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου (ν.3846/2010). 

Κατά την άποψη της Ανεξάρτητης Αρχής η παραπάνω εργοδοτική συμπεριφορά παραβιάζει ευθέως το δικαίωμα της εργαζόμενης μητέρας να επανέλθει μετά το πέρας των αδειών μητρότητας στην ίδια ή σε ισοδύναμη θέση εργασίας, διατηρώντας τους ίδιους επαγγελματικούς όρους και συνθήκες (άρθρο 16 ν. 3896/2010). Για αυτό το λόγο η θέση σε εκ περιτροπής εργασίας εργαζομένης που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή έχει λάβει άδεια μητρότητας θα δικαιολογούνταν μόνον εάν η επιχείρηση αντιμετώπιζε αισθητό περιορισμό εργασιών, εξαιτίας του οποίου θα αναγκαζόταν να προβεί σε απολύσεις, μεταξύ άλλων και της εργαζομένης. Στην περίπτωση αυτή το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας θα επιλεγόταν ως ηπιότερη, εναλλακτική λύση για την αποφυγή της απόλυσης, συνεπώς θα ήταν συμβατό με τον σκοπό του νομοθέτη για προστασία της μητρότητας. 


Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012

Ενσωμάτωση της τροποποιημένης Οδηγίας e-Privacy στο ελληνικό δίκαιο με τον ν.4070/2012


Στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/136/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προχώρησε η Ελλάδα με τον νόμο 4070/2012 (Α’82/10.4.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». Η ενσωμάτωση της Οδηγίας έγινε κατά το μέρος που αφορά σε τροποποίηση της παλαιότερης Οδηγίας 2002/58/ΕΚ –γνωστή ως e-Privacy Directive ή “Cookie Law”, η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον νόμο 3471/2006.

Η Οδηγία 2009/136/ΕΚ προχωράει ένα βήμα παραπέρα ως προς την προστασία των δεδομένων του χρήστη στο διαδίκτυο, καθότι κατοχυρώνει το σύστημα “opt-in” σε αντιδιαστολή με το προηγουμένως ισχύον σύστημα “opt-out” της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Ενώ με το προηγούμενο σύστημα αρκούσε η σαφής και εκτενή ενημέρωση του χρήστη –συνήθως μέσω των όρων πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας- και η μη εναντίωσή του για την εγκατάσταση cookies πέραν αυτών που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας, πλέον καθίσταται υποχρεωτική η προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη.

Η συγκατάθεση του χρήστη μπορεί να δίνεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στον browser ή μέσω άλλων εφαρμογών, π.χ. με κάποιο αναδυόμενο παράθυρο. Ο νόμος εξουσιοδοτεί μάλιστα την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) για τον ειδικότερο προσδιορισμό των τρόπων παροχής πληροφοριών και δήλωσης της συγκατάθεσης (άρθρο 170 ν.4070/2012, αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν.3471/2006).
Στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας εμπίπτουν σαφώς τα cookies που χρησιμοποιούνται για διαδικτυακή διαφήμιση (online advertising), είτε αυτά εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας, είτε από τρίτα διαφημιστικά δίκτυα μέσω του επισκεπτόμενου site. Συγκατάθεση θα απαιτείται επιπλέον και για τα cookies που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics), ακόμη και αν αυτά αφορούν απλώς την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας μιας ιστοσελίδας. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό θα είναι τα cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας και είναι απαραίτητα για την εμφάνισή της και την αποτελεσματική λειτουργία της στον υπολογιστή του καταναλωτή (functional cookies). Σχετικά με τα κριτήρια εξαίρεσης από την υποχρεωτική λήψη συγκατάθεσης για εγκατάσταση cookies ενδιαφέρον έχει η γνωμοδότηση της 7.6.2012 που εξέδωσε η Ομάδα Εργασίας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του άρθρου 29.

Η τροπολογία στην Οδηγία e-privacy έχει ήδη ενσωματωθεί στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων στην Ιρλανδία, στη Γαλλία και προσφάτως στη Βρετανία. Παρότι ο τρόπος εφαρμογής μπορεί να εξειδικεύεται σε κάθε χώρα, οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές παραμένουν ίδιες. Στη Βρετανία συγκεκριμένα η αρμόδια Αρχή ICO (Information Commissioner’s Office) είχε δώσει στις επιχειρήσεις προθεσμία ενός έτους για να συμμορφωθούν με τις νέες προϋποθέσεις εγκατάστασης cookies. Στις 26 Μαίου 2012, καταληκτική ημερομηνία της δοθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης, υπολογίζεται ότι είχε συμμορφωθεί μόλις το 5 τοις εκατό των υπόχρεων ιστοσελίδων.

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012

Παράνομη η εκ περιτροπής εργασία χωρίς διαβούλευση με τους εργαζομένους

Παράνομη είναι η επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας από την πλευρά των εργοδοτών, εάν δεν έχει προηγηθεί διάλογος με τους εργαζομένους, δεν τους έχουν δοθεί οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, δεν έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο εναλλακτικών λύσεων και δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους εργαζομένους.

Αυτό αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ΄ αριθμ. 4424/2012 απόφασή του (ασφαλιστικά μέτρα) και δικαίωσε εργαζομένους οι οποίοι κλήθηκαν να υπογράψουν νέες συμβάσεις, που προέβλεπαν εκ περιτροπής εργασία.

Την ίδια στιγμή, τα στατιστικά στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας καταδεικνύουν ότι όλο και αυξάνουν οι αριθμοί της εκ περιτροπής εργασίας και της μερικής απασχόλησης σε βάρος του θεσμοθετημένου 8ώρου απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι ραγδαία επέκταση των ελαστικών μορφών εργασίας καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), βάσει των οποίων οι μισές νέες προσλήψεις γίνονται για μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, ενώ αύξηση καταγράφουν και οι μονομερείς μετατροπές των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής.

Κατ΄ αρχάς, η δικαστική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην «Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου» (τεύχος 11/2012) διευκρινίζει ότι «αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνον εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 260/2006 και του Ν. 1767/1988».

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συνεχίζει η δικαστική απόφαση, «για την επιβολή από τον εργοδότη της εκ περιτροπής εργασίας στην επιχείρηση απαιτείται αφενός να συντρέχει η ουσιαστική προϋπόθεση του περιορισμού της δραστηριότητάς του και αφετέρου να γίνει ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, στην περίπτωση δε που δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων, η ενημέρωση και η διαβούλευση να γίνει με το σύνολο των εργαζομένων».

Επειδή, όμως, δίνεται στον εργοδότη «κατ΄ εξαίρεση το δικαίωμα να επέμβει στο περιεχόμενο των συμφωνιών των συμβάσεων που έχει με το προσωπικό του και να τις αλλάξει με τρόπο επαχθή για τους εργαζομένους, οι προϋποθέσεις για την άσκησή του (σ.σ.: της εκ περιτροπής εργασίας) είναι αυστηρές και για να εφαρμοστεί πρέπει ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας να είναι πολύ σοβαρός με μόνιμα χαρακτηριστικά, όχι όταν απλώς μια επιχείρηση έχει ταμειακές δυσχέρειες ή όταν υπάρχει άσχημη συγκυρία στην αγορά» προσθέτει το δικαστήριο.

Αναμφίβολα, συνεχίζει η πρόεδρος Πρωτοδικών, Ελένη Βαμβακά, «δεν απαιτείται να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της επιχείρησης για να μπορεί ο εργοδότης να προσφύγει μονομερώς στην εξ περιτροπής εργασία». Όμως, «δεν αρκεί η επίκληση από την πλευρά του εργοδότη οποιωνδήποτε οικονομικών προβλημάτων ή οποιουδήποτε περιορισμού της δραστηριότητας της επιχείρησής του». Εφόσον «η εκ περιτροπής εργασία επιβάλλεται ως ηπιότερη εναλλακτική λύση, προκειμένου να αποτραπούν απολύσεις, θα πρέπει ο περιορισμός των δραστηριοτήτων να έχει μια τέτοια έκταση, που να απειλεί άμεσα τις θέσεις εργασίας».

Ακόμη, υπογραμμίζεται στην απόφαση του Πρωτοδικείου: «Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις της ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους, που πρέπει να τηρηθούν για να επιβληθεί η εκ περιτροπής εργασία, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να προχωρήσει σε σοβαρή συζήτηση με το προσωπικό του για τους λόγους που υπαγορεύουν αυτή την επιχειρηματική απόφαση, να δώσει τα οικονομικά στοιχεία και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο εναλλακτικών λύσεων».

Αν δεν γίνει ενημέρωση, τονίζει η πρόεδρος, «με διαβίβαση στοιχείων, ώστε να λάβουν γνώση οι εργαζόμενοι της πρόσφατης και της πιθανής εξέλιξης των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, καθώς και της κατάστασης, της διάρθρωσης και της πιθανής εξέλιξης της απασχόλησης σε αυτή (επιχείρηση) και δεν δοθεί από τον εργοδότη ένα χρονικό διάστημα διαβούλευσης, τότε η επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας θα είναι παράνομη».

Το δικαστήριο το απασχόλησε περίπτωση επιχειρηματία ο οποίος διατηρεί πέντε καταστήματα βρεφικών ειδών στο νομό Αττικής και 14 στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ απασχολεί 61 άτομα προσωπικό.

Ο επιχειρηματίας κάλεσε τους εργαζομένους να υπογράψουν συμπληρωματικές συμβάσεις, που μεταξύ των άλλων προέβλεπαν αποδοχή αλλαγής του τόκου παροχής υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν να υπογράψουν τις συμβάσεις αυτές.

Κατόπιν αυτών, ανακοινώθηκε στους εργαζομένους η σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, προσθέτοντας ότι προκειμένου να μην πραγματοποιηθούν απολύσεις, θα καθιερωθεί η εκ περιτροπής εργασία. Στη συνέχεια, αφού ανακοινώθηκαν περιορισμένα οικονομικά στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας κάλεσε η εργοδοτική πλευρά ορισμένους υπαλλήλους να υπογράψουν συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας, οι οποίοι και αρνήθηκαν.

Κατόπιν αυτών, ο εργοδότης ανακοίνωσε στην Επιθεώρηση Εργασίας την απόφασή του για την εκ περιτροπής εργασία ορισμένων υπαλλήλων του.

Πηγή: www.capital.gr

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Ιστορική απόφαση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου σε υπόθεση υπερχρεωμένου

Ιστορική απόφαση του Πρωτοδικείου Χανίων (υπαρ.346/2012) σε υπόθεση υπερχρεωμένων, καθώς για πρώτη φορά δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της Χώρας δικαιώνει δανειολήπτρια που προσέφυγε σε αυτό 

Ειδικότερα, για πρώτη φορά δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εν προκειμένω το Πρωτοδικείο Χανίων, με την υπ' αρ.346/2012 απόφαση του, βελτίωσε σημαντικά την απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων. Αναλυτικά: Η δανειολήπτρια είναι δημόσιος υπάλληλος (εκπαιδευτικός), 46 ετών, μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, ο μηνιαίος μισθός της κατά το έτος 2011 ήταν 905 Ευρώ, με αύξηση του εισοδήματος της κατά 100 Ευρώ, από μηνιαίο μίσθωμα ,λόγω εκμίσθωσης ενός δωματίου, με συνολικό εισόδημα 1005 Ευρώ./μήνα. Έχει χρεωθεί σε επτά Τράπεζες με αρκετά προϊόντα (πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια και χρέος επαγγελματικό σαν εγγυήτρια) συνολικού ποσού χρέους 115.946,11 Ευρώ. Το Δευτεροβάθμιο δικαστήριο συνεκτιμώντας τα υποβληθέντα στοιχεία, το πραγματικό κόστος (σύμφωνα με αποδεικτικά στοιχεία) διαβίωσης της ίδιας και του ανήλικου τέκνου της, τα εκτίμησε στο ποσό των 700 Ευρώ, ενώ το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, είχε κρίνει ότι αρκεί το ποσό των 500 Ευρώ.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε ορίσει περίοδο χάριτος ενός χρόνου, ενώ το δευτεροβάθμιο δύο χρόνια Επίσης ενώ το πρωτοβάθμιο δικαστήριο υπολόγισε και έκανε δεκτή την εμπορική αξία του ακινήτου στα (120.000) Ευρώ, το β/βάθμιο υπολόγισε το ύψος της εμπορικής αξίας της κατοικίας στο ποσό 110Χ85% =93.500 Ευρώ, ποσό όπου καλείται η δανειολήπτρια να καταβάλλει σε 228 μήνες του ποσού των 400 Ευρώ/μήνα Επί του πρακτέου, η δανειολήπτρια με την αίτησή της, πέτυχε στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο να ρυθμίσει τα χρέη της, σύμφωνα με τα οικονομικά της, ακόμα πέτυχε περίοδο χάριτος δύο ετών, διέσωσε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και διέγραψε και χρέη της.