Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Το Δικηγορικό μας Γραφείο ανακοινώνει ότι μετά από κοπιώδη και οργανωμένη προσπάθεια, που πραγματοποίησε από κοινού με τους δικαιούχους αποζημίωσης της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ", εκδόθηκε θετική δικαστική απόφαση επί της ομαδικής Ανακοπής που είχε ασκηθεί.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο απέρριψε τη θέση της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης και δέχθηκε την επιχειρηματολογία που είχε αναπτύξει το Δικηγορικό μας Γραφείο περί του ότι όλοι οι ανακόπτοντες είχαν συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί με συμβόλαια τύπου "ΑΣΠΙΣ ASSET", παρά το γεγονός ότι η αντίδικος ασφαλιστική εταιρία τα είχε ονομάσει από την πρώτη στιγμή συμβόλαια αμιγώς επενδυτικού χαρακτήρα, προκειμένου να τα αποκλείσει από τη διαδικασία καταβολής ποσών αποζημίωσης.

Περαιτέρω, η «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» έσπευσε να καταθέσει Έφεση κατά της θετικής δικαστικής για μας απόφασης και κατά όλων των ανακοπτόντων που είχαν συμμετάσχει στη δίκη του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, προκειμένου να αποτρέψει την καταβολή της αποζημίωσης από την πλευρά της και να σύρει εκ νέου τους δικαιούχους αποζημίωσης σε δικαστική διαμάχη!

Συνεπώς, όλα πλέον θα κριθούν στο Εφετείο Αθηνών, όπου θα παρασταθούμε ως Δικηγορικό Γραφείο μαζί με όλους τους ανακόπτοντες, προκειμένου να αντικρούσουμε με αποφασιστικότητα και στέρεη νομική επιχειρηματολογία την Έφεση που άσκησε η "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα που αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν είχαν συμπληρώσει τριετία από την έναρξη τους μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας (21.9.2009).

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν μέχρι σήμερα και να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό τους μέχρι και την τελική δικαίωσή τους με την καταβολή της αποζημίωσης από την "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ".

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COMMERCIAL VALUE ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Το Δικηγορικό μας Γραφείο με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ανακοινώνει ότι μετά από την οργανωμένη προσπάθειά μας και τον αγώνα που έδωσαν οι ασφαλισμένοι στην Commercial Value που μας εμπιστεύθηκαν, 
εκδόθηκε απολύτως θετική δικαστική απόφαση επί της Ανακοπής που ασκήσαμε, η οποία δικαιώνει τις πολύχρονες προσπάθειες των ασφαλισμένων και των οικογενειών τους και αναγνωρίζει όλους τους ανακόπτοντες ως δικαιούχους ασφάλισης ζωής και ως εκ τούτου αποζημίωσης.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ανακόπτοντες για την εμπιστοσύνη που μας επέδειξαν και να δηλώσουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό τους μέχρι την καταβολή της αποζημίωσης από την Commercial Value.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε δημοσίως όλους τους συνεργάτες και συναδέλφους του Δικηγορικού μας Γραφείου, οι οποίοι εργάστηκαν κυριολεκτικά μέρα και νύκτα, προκειμένου να πετύχουμε την έκδοση αυτής της απόλυτα θετικής σημαντικής δικαστικής απόφασης.

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων: το σχέδιο νόμου και οι προϋποθέσεις

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων». 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 03/03/2017 και ώρα 14:00, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα σχόλια των φορέων το συντομότερο δυνατόν και να προωθηθεί συνακόλουθα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο στην ελληνική Βουλή προς ψήφιση, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις που ενδεχομένως θα απέβαιναν εις βάρος των οφειλετών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες. 

(Πηγή: http://www.legalnews24.gr/)

Για πρώτη φορά με μια διαδικασία εκτός δικαστηρίου, μία επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους τους πιστωτές της, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές.

Με τη συναίνεση της πλειοψηφίας (60%) των πιστωτών μπορεί να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση, η οποία επιβάλλεται στη μειοψηφία.

Με το νόμο αυτό θα μπορούν να γίνονται ρυθμίσεις και απομειώσεις οφειλών προς το δημόσιο, δηλαδή εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων οι οποίες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους όσο και του δημοσίου το οποίο θα συνεχίσει να εισπράττει οφειλές από τις βιώσιμες επιχειρήσεις που δεν θα οδηγηθούν σε πτώχευση.

Επίσης, για πρώτη φορά, αξιολογείται η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης και διαμορφώνεται ένα πλάνο αποπληρωμής όλων των χρεών βάσει αυτής (και όχι αντιστρόφως όπως γινόταν μέχρι σήμερα στην πράξη).

Στο νόμο αυτό μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το συνολικό προς ρύθμιση χρέος τους υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη.

Στο νόμο μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ανωτέρω, εφόσον πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016

- έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016

- έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες

- έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης

- έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν

- έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κλπ.)

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016.

Μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στο νόμο αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή.

Μπορούν να υποβάλουν κοινή αίτηση περισσότεροι του ενός οφειλέτες, εφόσον είναι συνοφειλέτες ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση μητρικής - θυγατρικής ή συντάσσουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Η διαδικασία θα είναι εμπιστευτική, με ειδικά μέτρα για να διασφαλίζουν την προστασία του απορρήτου της επιχείρησης, καθώς και όλων των εμπλεκομένων μερών.

Δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον εξωδικαστικό νόμο οι ακόλουθοι:

- τράπεζες

- χρηματοδοτικά ιδρύματα (π.χ. επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν αγορά αυτοκινήτου)

- πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών (π.χ. χρηματιστηριακές εταιρείες)

- ασφαλιστικές εταιρείες

- οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (π.χ. hegde funds)

- νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχουν ήδη διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα

- επιχειρήσεις των οποίων οι εκπρόσωποι (π.χ. πρόεδροι / διευθύνοντες σύμβουλοι / διαχειριστές και κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο για τη διαχείριση εταιρειών) έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του δημοσίου / φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών

Η διαδικασία του νόμου θα υλοποιείται στην πράξη από ειδικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διενεργεί ηλεκτρονικά όλη τη διαδικασία, βήμα - βήμα. Θα αξιοποιούνται και οι διαμεσολαβητές, με σκοπό να υποβοηθούν τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, ενεργοποιώντας ένα θεσμό που ήταν ανενεργός μέχρι σήμερα από τη σύσταση του.

(Πηγή: www.kathimerini.gr)

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΠΙΣ ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών αναρτήθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAΕ, σε συνέχεια ανακοίνωσης με θέμα την πραγματοποίηση προσωρινών διανομών ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και στους δικαιούχους που εντάσσονται σε αυτήν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ενημερώνει σχετικά με το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2016, τα εξής:

Από τις 17 Οκτωβρίου 2016, ημερομηνία έναρξης της παραλαβής και πιστοποίησης των υπεύθυνων δηλώσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία προσωρινής διανομής των υπό εκκαθάριση εταιρειών, μέχρι τα τέλη του 2016, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ολοκλήρωσε τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 3.344 συμβόλαια εκ των οποίων 1.488 αφορούν την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και 1.856 την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ.

Βάσει σχετικών Αποφάσεων της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο εκκαθαριστής προχώρησε στην αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση εταιρειών για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής ποσού προσωρινών διανομών στους λογαριασμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής και είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών αυτών.

Στη συνέχεια, και μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές εντολές πληρωμής του ποσού της προσωρινής διανομής στους δικαιούχους που έχουν πιστοποιηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό που αποδεσμεύτηκε μέχρι τα τέλη του 2016 ήταν περίπου 10.000.000 ευρώ και για τις δύο εταιρείες ενώ η διαδικασία πίστωσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων έχει ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, σε συνέχεια των παραπάνω, για τον Ιανουάριο 2017 ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ανακοινώνει ότι την 24 Ιανουαρίου 2017 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 3.445 επιπλέον συμβόλαια συνολικά και συγκεκριμένα 1.726 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια) και 1.719 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια). 
Με  βάση τη διαδικασία αυτή θα δοθούν άμεσα νέες εντολές πληρωμής του ποσού της προσωρινής διανομής στις πληρώτριες τράπεζες. Συγκεκριμένα, ο εκκαθαριστής, έως την 31/01/2017, προβαίνει στην αποστολή εντολών πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή του ποσού των προσωρινών διανομών των δικαιούχων που πιστοποιήθηκαν  έως την 24/01/2017.

Σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται καθώς και τα ποσά προσωρινών διανομών, διευκρινίζονται τα εξής:

Το ποσό των προσωρινών διανομών αφορά σε σύμμετρες προκαταβολές ποσών που αντιστοιχούν σε ποσοστό (ανάλογα με τον κλάδο ασφάλισης ζωής) επί της συνολικής απαίτησης των δικαιούχων που έχουν συμπεριληφθεί στην  Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση Ζωής και των δικαιούχων που εντάσσονται σε αυτήν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Οι δικαιούχοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως από το απόθεμα που έχει διατηρήσει ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής και το οποίο προέρχεται από το ενεργητικό των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών που έχει τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ανά κλάδο ασφάλισης.

Η καταβολή του ποσού των προσωρινών διανομών, για την οποία τηρείται σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου, προϋποθέτει την πιστοποίηση - επαλήθευση των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους βάσει των στοιχείων που προσκομίζουν οι δικαιούχοι στις υπό εκκαθάριση εταιρείες και βάσει των στοιχείων που διαθέτουν οι υπό εκκαθάριση εταιρείες για τις απαιτήσεις αυτές.
Η διαδικασία πιστοποίησης – επαλήθευσης υλοποιείται σε καθημερινή βάση με έναρξη την 17/10/2016 (έναρξη διαδικασίας) και θα συνεχιστεί έως ότου καταβληθεί, στο σύνολο των πιστοποιημένων δικαιούχων, το ποσό των προσωρινών διανομών, για το οποίο έχει διατηρηθεί απόθεμα. Οι καταβολές των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης – επαλήθευσης.

Οι υπό εκκαθάριση εταιρείες επικοινωνούν και θα επικοινωνούν καθημερινώς έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας με τους δικαιούχους για τη διαχείριση των εκκρεμοτήτων που αφορούν στη συμμετοχή τους στη διαδικασία των προσωρινών διανομών ώστε να επαληθευθούν πλήρως οι απαιτήσεις τους και να τους καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τυγχάνουν δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιρειών http://www.aspispronia.gr/

Για την αποφυγή παρανοήσεων και εσφαλμένων εντυπώσεων και με αφορμή διάφορα παραπλανητικά δημοσιεύματα και με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων τους, για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να απευθύνονται αποκλειστικά στα όργανα των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών και όχι σε τρίτους.