Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Πανελλαδική η αποχή των δικηγόρων την 1 και 2.11.2012


Την αποχή των δικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 1 και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Οι δικηγόροι αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους αντιδρώντας: 

«- Στις κατατεθείσες υπό ψήφιση διατάξεις περί επικουρικού κεφαλαίου, οι οποίες καταστρατηγούν θεμελιώδη δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών – θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και λοιπών εμπλεκόμενων σε αυτά.

- Στην επιχειρούμενη ένταξη του Τομέα Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, που ισοδυναμεί με υφαρπαγή των αποθεματικών του υγιούς ταμείου των ελευθέρων επαγγελματιών

-Στα φημολογούμενα φορολογικά μέτρα που αναμένεται να πλήξουν κατά τρόπο πρωτοφανή κοινωνικά άδικο και ανάλγητο αδιακρίτως τον κλάδο των ελευθέρων επαγγελματιών, ο οποίος βιώνει στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της δυσμενούς συγκυρίας

-Στο στρεβλό τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή στην χώρα μας η δήθεν αναγκαιότητα απελευθέρωσης του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τρόπο αναντίστοιχο προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα, που καταλήγει να στοχοποιεί τον δικηγόρο στα μάτια της κοινωνίας». 

Η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων «ζητεί εκ νέου την άμεση απόσυρση των εν λόγω διατάξεων και καλεί την πολιτική ηγεσία τους Βουλευτές να απέχουν από νομοθετικές πρωτοβουλίες που φαλκιδεύουν το κράτος δικαίου και το εν γένει δικαιικό μας σύστημα». 

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου θα συγκληθεί εκτάκτως η Ολομέλεια των πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με αντικείμενο την επαναξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Αποχή των δικηγόρων της Αθήνας την 1 και 2 Νοεμβρίου 2012


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 29-10-2012                                                     
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΧΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1/11 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/11
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου και Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012, σε ένδειξη διαμαρτυρίας έναντι των φημολογούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, ιδίως δε αυτών που άπτονται της παράστασης των Δικηγόρων κατά την υπογραφή συμβολαίων, επισημαίνοντας τον πλήρως ασύμβατο χαρακτήρα τους με τις προβλέψεις του δικαιικού μας συστήματος και εν γένει του νομικού μας πολιτισμού.
Παράλληλα, διέκοψε τη συνεδρίασή του για τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 19.30’, με στόχο την επαναξιολόγηση της κατάστασης ενόψει και της ρητής αποτύπωσης των προωθούμενων νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να αποφασισθούν οι κινητοποιήσεις και η εν γένει στάση του σώματος κατά των δικηγορικών μέτρων.
Είναι πλέον εμφανές ότι – υπό την απειλή τάχα μη εκταμίευσης της επόμενης δόσης – εγχώριοι κύκλοι ιδιοτελών συμφερόντων ενεργοποιούνται εκ νέου και θέτουν και πάλι ζήτημα συμβολαίων και κατάργησης της υποχρεωτικής παράστασης Δικηγόρου όσον αφορά στην πλευρά του πωλητή, υπό το μανδύα δήθεν πιέσεων εκ μέρους της τρόικας με πρόσχημα την αναγκαιότητα τάχα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια των εξωθεσμικών παραγόντων και των εγχώριων συνεργατών τους να επιφέρουν τις - κατ’ αυτούς και μόνο - απαραίτητες «μεταρρυθμίσεις», καταλήγει να ισοδυναμεί με κλονισμό της ασφάλειας δικαίου και των συναλλαγών, σε βάρος εντέλει των συμφερόντων των πολιτών, με στόχο την εξυπηρέτηση ακατανόητων και ασύμβατων με τους κανόνες της λογικής και της αγοράς στόχων, αγνοώντας – ή καλύπτοντας τεχνηέντως – τα ισχύοντα επί των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών.
 Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε ότι η ιδιότητα του Δικηγόρου ως συλλειτουργού στη διαδικασία εφαρμογής του δικαιικού μας συστήματος και η αναγκαιότητα περιφρούρησης και διαφύλαξης της ασφάλειας των συναλλαγών αναδεικνύουν τον υψηλό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει παριστάμενος κατά τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίων προς εκπροσώπηση των συμβαλλόμενων μερών. Η διαδικασία αυτή είναι εκ της φύσεώς της άμεσα συνδεδεμένη με λεπτομερειακά ζητήματα νομικού χαρακτήρα, η επεξεργασία και η επίλυση των οποίων προϋποθέτει την ειδική κατάρτιση και τις γνώσεις ενός Δικηγόρου, η συμμετοχή του οποίου παρέχει ασφαλιστική δικλείδα σύμφωνης με το νόμο διεκπεραίωσης της σχετικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας επί ακινήτων συνεπάγεται - όχι σπάνια – την επιβάρυνσή του με σειρά εμπράγματων βαρών (και μάλιστα κληρονομητών και μεταβιβάσιμων), η ύπαρξη των οποίων επηρεάζει στο μέγιστο βαθμό τη διαδικασία μεταβίβασης των ακινήτων. Για το λόγο αυτό η καταγραφή και η επισήμανσή τους καθίσταται επιτακτική έτσι ώστε να προστατευτεί η ασφάλεια των συναλλαγών και να αποφευχθούν περιουσιακές μετακινήσεις με υψηλότατο πολλές φορές οικονομικό διακύβευμα, δίχως να έχει προηγηθεί η απαραίτητη περίσκεψη και η συνολική – από την άποψη της νομικής κατάστασης – θεώρηση του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη μη λειτουργία – με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας και παρά την πάροδο τόσων ετών – Κτηματολογίου και Δασολογίου, με όλες τις γνωστές αδιαφανείς διαδικασίες και κακοδιαχειρίσεις της δημόσιας περιουσίας που αυτή συνεπάγεται, καθιστούν ακόμα πιο επισφαλή τη διαδικασία των εμπράγματων μεταβολών επί ακινήτων, αναδεικνύοντας – περισσότερο από ποτέ – την αναγκαιότητα σύμπραξης των Δικηγόρων ως νομικών παραστατών και θεματοφυλάκων των δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων μερών. 
Καλούμε την Ελληνική Πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο - το οποίο αντιλαμβανόμαστε ως φυσικό μας σύμμαχο στην κοινή προσπάθεια για αναμόρφωση της Δικαιοσύνης και κατοχύρωση των θεσμών – να αντιταχθούν με τον πλέον έντονο και θεσμικά προβλεπόμενο τρόπο στην καταστρατήγηση βασικών δικαιικών προβλέψεων σύμφυτων με το νομικό μας πολιτισμό και σύμφωνων με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά νομικά δεδομένα.
Η επιχειρούμενη απαξίωση του θεσμού της Δικαιοσύνης και των Δικηγόρων ως συλλειτουργών στην απονομή της στο βωμό της ικανοποίησης οικονομικών συμφερόντων πολυεθνικών εταιρειών και λοιπών ισχυρών παραγόντων, θα βρει αντιμέτωπο σύσσωμο το δικηγορικό και νομικό κόσμο της χώρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                           ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012

Δεν έχουν δικαίωμα επίσχεσης εργασίας οι νοσοκομειακοί γιατροί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 276/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


Την υπ. αριθμ. 276/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , σύμφωνα με την οποία οι γιατροί του ΕΣΥ δε δικαιούνται να προβαίνουν σε επίσχεση εργασίας έκανε δεκτή ο υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Συγκεκριμένα, η γνωμοδότηση [PDF] προβλέπει ότι οι γιατροί του ΕΣΥ, ως δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να κάνουν επίσχεση εργασίας λόγω οφειλόμενων αμοιβών από δεδουλευμένες εφημερίες.

Επίσης, δε δικαιούνται μισθού και λοιπών αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα της επίσχεσης και τέλος, ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται για την καταβολή του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και δε λαμβάνεται υπ’ όψη για τη βαθμολογική εξέλιξη όσων υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση [Link] του υπουργείου, με την παρούσα απόφαση διασφαλίζεται η νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον στις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Τέλος, έντονες είναι οι αντιδράσεις των εκπροσώπων των νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίοι αμφισβητούν τη νομιμότητα της γνωμοδότησης του ΝΣΚ ισχυριζόμενοι ότι αντίκειται ευθέως στο ευρωπαϊκό δίκαιο και ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη προκειμένου να ακυρώσουν την απόφαση του υπουργού.

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

24ώρη Αποχή των Δικηγόρων Αθήνας και Πειραιά στις 25 Οκτωβρίου


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012, ημέρα ψήφισης στην Ολομέλεια της Βουλής των ρυθμίσεων α) περί μείωσης της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου ως προς την αποζημίωση θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και β) περί υπαγωγής των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. στον ΕΟΠΥΥ.
Το δικηγορικό σώμα επισημαίνει τον κοινωνικά ανάλγητο χαρακτήρα των προωθούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα του μέσου πολίτη – θύματος τροχαίου ατυχήματος, καταδικάζοντάς τον σε αναξιοπρεπή διαβίωση, κατά πλήρη καταστρατήγηση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους και κράτους δικαίου,αλλά και του ευσυνείδητου πολίτη ο οποίος καταβάλλει τα ασφάλιστρά του, πλην όμως κινδυνεύει να υποστεί τις συνέπειες  των ελλιπών – με ευθύνη του κράτους – ελέγχων στην ασφαλιστική αγορά.
Ζητούμε εκ νέου την άμεση απόσυρση των εν λόγω κατάπτυστων διατάξεων, επισημαίνοντας πως, όπως προκύπτει από τα πρακτικά των σχετικών συζητήσεων στο Κοινοβούλιο, η πλειοψηφία των Βουλευτών είναι κατηγορηματικά αντίθετη προς την υιοθέτησή τους.
Παράλληλα, αρνούμαστε να συναινέσουμε στην υποβάθμιση και υπονόμευση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών μας, που πλήττονται ευθέως και κατά τρόπο πρωτοφανή από την ένταξη του Ταμείου μας στο θνησιγενές μόρφωμα του ΕΟΠΥΥ, γεγονός που ισοδυναμεί με πλήρη λεηλασία των αποθεματικών μας.

Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο αποφασίστηκε να διεξαχθεί Συνέντευξη Τύπου στο κτήριο του Δ.Σ.Α. την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 11.00΄, ενώ θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας των εκπροσώπων του Δ.Σ.Α. στο ελληνικό Κοινοβούλιο.                                                                                               
Από το Γραφείο Τύπου
Πηγή: http://www.dsa.gr/

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Δίωρη διακοπή εργασιών δικαστικών υπαλλήλων στις 23 και 24 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος αποφασίστηκαν δίωρες διακοπές εργασιών σε όλη την Ελλάδα για τις 23 και 24 Οκτωβρίου 2012 από ώρα 9 έως 11 π.μ. και γενικές συνελεύσεις στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

Συνέχιση των κινητοποιήσεων των δικαστών και εισαγγελέων έως 10/11/2012

Κατά τη σημερινή, έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων αποφασίστηκε η συνέχιση των κινητοποιήσεων που είχαν εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Σεπτεμβρίου 2012 και ειδικότερα: 

1) Η συνέχιση διακοπής των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας (Πολιτικών και Ποινικών) από τη Δευτέρα 22-10-2012 έως το Σάββατο 10-11-2012, κατά τις ώρες από 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ..

2) Η αναστολή δημοσίευσης των πολιτικών αποφάσεων (πλην των επειγουσών) από 22-10-2012 έως 10-11-2012.

3) Η αλλαγή του τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους, με την υποβολή αιτήματος προς τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων για την παροχή της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής (γραφείων κ.λ.π), προκειμένου στο εξής να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο στα οικεία δικαστικά καταστήματα. 

4) Η πιστή τήρηση των ισχυόντων Κανονισμών των Δικαστηρίων, ως προς τη χρέωση του προβλεπόμενου συγκεκριμένου αριθμού υποθέσεων για κάθε δικαστή και τη σύγκληση των Ολομελειών για τροποποίηση των Κανονισμών, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν με την αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας τους.

5) Η άσκηση όλων των ενδεικνυόμενων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, για την προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους και την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών .

6) Η μη συμμετοχή τους σε όλες τις Επιτροπές που προβλέπεται η συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών, αμειβόμενες και μη, πλην των σωματείων .

7) Η αξίωση προκαταβολής από την Πολιτεία των εξόδων που απαιτούνται, προκειμένου να εξακολουθήσουν να πηγαίνουν στις μεταβατικές έδρες των Δικαστηρίων που υπηρετούν.

8) Η αξίωση λήψης από την Πολιτεία των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των Δικαστηρίων.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να αποφασίσει για την συνέχιση των κινητοποιήσεων με τη λήψη των μέτρων αντίδρασης που θα κρίνει πρόσφορα και αναγκαία και μετά την 10-11-2012 ή την αναστολή τους σε οποιοδήποτε χρόνο, ανάλογα με τις εξελίξεις. 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος της ΕΔΕ πατήστε εδώ.

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

Αποχή των δικηγόρων στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 15-10-2012

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του ΔΣΑ, αποφασίστηκε η παράταση της αποχής των Δικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους για δύο ακόμη ημέρες, δηλαδή πέραν της 17ης Οκτωβρίου και την 18η και 19η του τρέχοντος μήνα.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Αδαμόπουλος συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 16-10-2012 και ώρα 19:00 στο κτήριο του ΔΣΑ, με αντικείμενο συζήτησης α) άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, β) φημολογούμενα φορολογικά μέτρα, γ) ένταξη Ε.Τ.Α.Α. στον ΕΟΠΥΥ και δ) κατάργηση ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου.

Το δικηγορικό σώμα της χώρας αρνείται να συναινέσει:

- στη φημολογούμενη προώθηση ρυθμίσεων που πλήττουν – κατά τρόπο άδικο, κοινωνικά άνισο και ανάλγητο – τον κλάδο μας, ιδίως δε τους νέους συναδέλφους, που βιώνουν στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της δυσμενούς συγκυρίας
- στην υιοθέτηση ρυθμίσεων πλήρως ασύμβατων με το θεσμικό ρόλο του Δικηγόρου, που φαλκιδεύουν τη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης και καταλύουν βασικές κατακτήσεις του δικαιικού μας συστήματος.
Αντιλαμβανόμενοι πλήρως την ιστορικότητα και την κρισιμότητα της συγκυρίας όσον αφορά στον κλάδο μας, δηλώνουμε αποφασισμένοι να προασπίσουμε αποτελεσματικά τα συμφέροντά μας.

Από το Γραφείο Τύπου

Πηγή: www.dsa.gr

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

Ολομέλεια ΣτΕ: Συνταγματικό το Μνημόνιο για τις περικοπές αποδοχών και συνταξιοδοτικών παροχών

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 1283/2012 της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν συνταγματικοί οι όροι του Μνημονίου, που αφορούν περικοπή συνταξιοδοτικών παροχών και τη μείωση επιδομάτων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
Δημοσιεύθηκε το πλήρες κείμενο της υπ’αριθ.1283/2012 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν συνταγματικοί οι όροι του Μνημονίου, που αφορούν αφενός μεν την περικοπή των συνταξιοδοτικών παροχών και αποδοχών, αφετέρου δε τη θέσπιση ποσοστού μείωσης των επιδομάτων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και ενιαίων επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας για όλους τους άνω των 60 ετών συνταξιούχους.
Συγκεκριμένα, το ΣτΕ έκρινε επί της αιτήσεως αναίρεσης του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και άλλων αιτούντων, με αίτημα την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται σε αυτήν, και οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ν. 3833/2010 και 3845/2010. Σημειώνεται ότι με τον τελευταίο νόμο ελήφθησαν μέτρα «για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».
Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του ΣτΕ, Το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και το Μνημόνιο Συνεννόησης δεν αποτελούν διεθνή συμφωνία, ως εκ τούτου δεν απαιτείτο η αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται  από το Σύνταγμα για επικύρωση διεθνών συμβάσεων. Επιπλέον κατά την πλειοψηφία της Ολομέλειας του  ΣτΕ, οι περικοπές των μισθών και των συντάξεων δεν αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου και στην αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι κρίνονται υπό το πρίσμα των έκτακτων δυσμενών οικονομικών συνθηκών τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα.
Τέλος, τα μέτρα που ελήφθησαν κατ’εφαρμογή του Μνημονίου δεν συνιστούν στέρηση της περιουσίας, αλλά περιορισμό αυτής, και μάλιστα για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, επομένως δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα.

Αποχή των δικηγόρων όλης της χώρας από τα καθήκοντά τους την 17.10.2012

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 9-10-2012

Κατά τη νέα συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την προεδρία του κ. Γιάννη Αδαμόπουλου, Προέδρου του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, συμμετείχαν εκπρόσωποι Επιστημονικών και Επαγγελματικών φορέων της Χώρας, με αντικείμενο τη συζήτηση και τη λήψη κοινών αποφάσεων σχετικά με τα προωθούμενα κυβερνητικά μέτρα που πλήττουν τους κλάδους μας.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι κ.κ.: Κωνσταντίνος Βλαχάκης – Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Γεώργιος Μήτσης – Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Διονύσιος Κριάρης – Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, Ευθύμιος Πρεκετές – τέως Πρόεδρος Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών, Αθανάσιος Κατσίκης – Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Γιάννης Παπαδόπουλος – εκπρόσωπος του Προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Θεοδώρου Αμπατζόγλου, Βαρβάρα Ανεμοδουρά – Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και Ταμίας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Μιχάλης Ζαφειρόπουλος – Γενικός Γραμματέας ΔΣΑ και Δημήτρης Βερβεσός – Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τ. Αντιπρόεδρος ΔΣΑ.
Αποφασίστηκε: 
α) η διεξαγωγή κοινής συνέντευξης τύπου τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο κτήριο του ΔΣΑ προκειμένου να αποτυπωθούν οι θέσεις των ως άνω επιστημονικών και επαγγελματικών κλάδων, να καταδειχθεί η προδήλως εσφαλμένη, κοινωνικά άδικη και ανάλγητη πορεία που ακολουθεί η νομοθετική πρωτοβουλία, στοχοποιώντας επιμέρους επαγγελματικούς κλάδους και τα μέλη αυτών, κυρίως δε τους νέους σε ηλικία που βιώνουν στο μέγιστο βαθμό τις δυσμενείς συνέπειες της παρούσας συγκυρίας, 
β) η πραγματοποίηση αποχής των μελών των ως άνω κλάδων από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, με παράλληλο κλείσιμο των υπηρεσιών όλων των ανωτέρω συλλόγων και ομοσπονδιών κατά την ίδια ημέρα και 
γ) η συμμετοχή των μελών τους σε συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας την 17η Οκτωβρίου με αφετηρία το κτήριο του ΔΣΑ επί της οδού Ακαδημίας και προορισμό το Υπουργείο Οικονομικών.  
Παραμένουμε σε εγρήγορση και δεσμευόμαστε να επανεξετάσουμε τη στάση μας και μελλοντικές κινητοποιήσεις μας ανάλογα με τις εξελίξεις και την τροπή που θα λάβουν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
Ενημερώνουμε, τέλος, ότι την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου και ώρα 12:30 αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Φώτη Κουβέλη, κατόπιν αιτήματός της που αυτός αποδέχτηκε, προκειμένου να του εκθέσει όλα τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο και να ζητήσει την αποτροπή νομοθετικών εκτροπών.

Από το Γραφείο Τύπου

Πηγή: www.dsa.gr