Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Ανάληψη υπόθεσης εργαζομένων στην "ΠΥΡΣΟΣ SECURITY"

Το Δικηγορικό μας Γραφείο συμπαρίσταται στους εργαζόμενους της εταιρίας «Πυρσός Security», η οποία αιφνιδίως ανέστειλε τη λειτουργία της και τους ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που του επέδειξαν αναθέτοντας την εργατική υπόθεσή τους.

Θα θέλαμε να τους διαβεβαιώσουμε, ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια,προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δίκαιες αξιώσεις τους.