Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

Δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων κατά των εταιριών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ", "COMMERCIAL VALUE" και "ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ"

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, ήτοι τη δημοσίευση της έκθεσης του επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής κ. Παντελίδη, που φανέρωσε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το μέγεθος των χρεών της ΑΣΠΙΣ (500 εκατομμύρια ευρώ!) και συνακόλουθα την αδυναμία ικανοποίησης των απαιτήσεων των ασφαλισμένων, αλλά και τις σκέψεις για μεταβολή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου εις βάρος μάλιστα των ασφαλισμένων-εγκλωβισμένων, η προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια αποτελεί το έσχατο όπλο που έχουν στα χέρια τους οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να αποζημιωθούν. 
Με την προσφυγή στα ελληνικά καταρχάς δικαστήρια, θα ασκηθεί αφενός πίεση προς την πολιτεία, ώστε να αναλάβει ενεργό δράση προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης αναδόχου ασφαλιστικής εταιρίας και αφετέρου το πιθανότερο - αν όχι βεβαιο - είναι ούτως ή άλλως να έχουμε λύση δικαστική προ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ξεκινήσει μετά το τέλος του καλοκαιριού του τρέχοντος έτους και λαμβανομένου υπόψη του ρυθμού με τον οποίο προχωρούν οι εξελίξεις και οι διαδικασίες στο θέμα των ως άνω εταιριών θα ολοκληρωθεί σε βάθος 5ετίας ως 7ετίας.
Η περίπτωση της εταιρίας "ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ" είναι διαφορετική μεν, ωστόσο και στην περίπτωση αυτή μόνη λύση αποτελεί η δικαστική οδός, καθώς περιθώρια για συμβιβαστικές λύσεις δυστυχώς δεν υπάρχουν.

Έχει ξεκινήσει ήδη η εκδήλωση συμμετοχών για μαζική αγωγή ασφαλισμένων στις ως άνω εταιρίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.