Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

Εσωτερική διαμάχη στους δικαστές για την αποχή από τα καθήκοντά τους - Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου κυρία Ρένα Ασημακοπούλου μίλησε για συνταγματική απαγόρευση

Ένταση επικρατεί στους κόλπους της Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης μετά την ανακοίνωση της προέδρου του Αρείου Πάγου, κυρίας Ρένας Ασημακοπούλου, προς όλους τους προϊσταμένους των δικαστηρίων της χώρας στην οποία υπογραμμίζει ότι στους δικαστές απαγορεύεται ρητώς από το Σύνταγμα κάθε απεργιακής μορφής αποχή και ότι η συμμετοχή δικαστών σε απεργιακές κινητοποιήσεις συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την τελευταία πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (18.10.2011), αποφασίστηκε τα δικαστήρια να διακόπτουν καθημερινά τις συνεδριάσεις τους από τις 12 μ. έως τις 3 μ.μ.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναφέρει: «Επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή των δικαστικών λειτουργών που, όπως επίσημα πληροφορούμαστε, απέχουν των υπηρεσιακών τους καθηκόντων με βάση σχετική απόφαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αφ' ενός μεν ότι καμία απόφαση Συλλογικού οργάνου δεν αποτελεί κατά το νομικό μας σύστημα πηγή δικαίου, αφ' ετέρου δε ότι κάθε απεργιακής φύσεως αποχή από την εκτέλεση δικαστικών έργων ρητώς απαγορεύεται από τον καταστατικό χάρτη της χώρας μας και τον κανονισμό των δικαστηρίων. Συνιστά δε καθ' εαυτήν πειθαρχικό παράπτωμα. Σχετικές είναι οι υπ' αριθμ. 8/2002 και 4/1987 αποφάσεις της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αντίγραφο των οποίων και σας αποστέλλουμε».
Αντιδράσεις προκλήθηκαν και από την ενέργεια της κ. Ασημακοπούλου να ζητήσει από τους αρεοπαγίτες-επιθεωρητές να αποστείλουν κατάλογο των δικαστών οι οποίοι συμμετέχουν στις διακοπές των δικαστικών συνεδριάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση Διοικητικών Δικαστών έχει αποφασίσει (18.10.2011) την πραγματοποίηση μερικής διακοπής των συνεδριάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων σε καθημερινή βάση από τις 12 μ. έως τις 3 μ.μ..

Αντίθετα, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου Επικρατείας και η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν συνταυτίστηκαν με την απόφαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τρίωρη διακοπή των συνεδριάσεων.