Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της αναστολής πλειστηριασμών για 12 μήνες και άλλες προστατευτικές ρυθμίσεις

Σε νέο πάγωμα των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας από την 1η Ιανουαρίου 2013 και για έναν χρόνο προχωρά η κυβέρνηση. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης τονίζουν ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να προστατευτεί η απομείωση της συνολικής αξίας της περιουσίας όλων των Ελλήνων, καθώς ενδεχόμενη απελευθέρωση των πλειστηριασμών μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της αγοράς ακινήτων και των τιμών. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη, προστατεύονται από τη διαδικασία του πλειστηριασμού έως το τέλος του 2013 τα ακίνητα των οποίων η αντικειμενική αξία ανέρχεται έως τα 200.000 ευρώ, ενώ προστατεύεται και η πρώτη κατοικία ανεξαρτήτως ποσού.

ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Με άλλη ρύθμιση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κατατέθηκε χθες, ρυθμίζονται και θέματα εμπορικών μισθώσεων. Συγκεκριμένα παρατείνεται για ακόμα έναν χρόνο (έως το τέλος του 2013) το δικαίωμα των μισθωτών μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη του συμβολαίου ενοικίασης να μπορούν να καταγγέλλουν τη μίσθωση και να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων με ένα μόνον ενοίκιο.
Την ίδια ώρα εν αναμονή της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκεται το υπουργείο Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια έτσι ώστε να καταθέσει σύντομα στη Βουλή και το σχετικό νομοσχέδιο. Στις ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση περιλαμβάνονται: 
Διατάξεις για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής των στεγαστικών και ενυπόθηκων καταναλωτικών δανείων με τετραετή περίοδο χάριτος και επιτόκιο 1,5%. Στις ρυθμίσεις αυτές θα μπορούν να υπαχθούν μισθωτοί, εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας (δελτίο παροχής υπηρεσιών) και συνταξιούχοι που έχουν οικογενειακό ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ και έχουν υποστεί από την 1 Ιανουαρίου 2010 μείωση των εισοδημάτων τους κατά 35%. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 180.000 ευρώ. Στο διάστημα της τετραετίας οι δανειολήπτες θα πληρώνουν μόνο τους τόκους των δανείων, ενώ η δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% των εισοδημάτων τους. Ωστόσο εάν το ποσό της τοκοπληρωμής υπερβαίνει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, η μηνιαία καταβολή θα περιορίζεται στο ύψος του 30%. Η συμβατική διάρκεια του δανείου θα παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής θα συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.
- Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση ανέργων, πολύτεκνων, και χρόνια πασχόντων. Σε αυτήν τη ρύθμιση θα μπουν να υπαχθούν δανειολήπτες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Για τους ανέργους θα δίνεται περίοδος χάριτος 4 ετών στη διάρκεια των οποίων οι δανειολήπτες δεν θα πληρώνουν καθόλου δόση. Στην περίπτωση των πολύτεκνων η αντικειμενική αξία του ακινήτου θα φτάνει τις 200.000 ευρώ. Και σε αυτήν την περίπτωση η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.
- Τροποποίηση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οι αλλαγές θα αφορούν τη διαδικασία για την ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Συγκεκριμένα βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 51% των απαιτήσεων της οφειλής (όχι η πλήρης ομοφωνία, 100%, που απαιτείτο μέχρι σήμερα). Επίσης θα προβλέπεται ρύθμιση για καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο. Η ελάχιστη καταβολή ορίζεται στο 10% της τρέχουσας δόσης, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.
- Αλλαγές του υφιστάμενου πλαισίου του Τειρεσία, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δίνεται η δυνατότητα μιας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με το συνολικό τους προφίλ.