Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης"

Τίθεται από σήμερα Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο».

Πρόκειται για ρύθμιση η οποία προβλέπει τη δυνατότητα αίτησης δίκαιης χρηματικής ικανοποίησης σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της δικαιοδοτικής διαδικασίας. Η σχετική διαδικασία προβλέπεται τόσο ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για οποιονδήποτε από τους διαδίκους εκτός του Δημοσίου και των δημόσιων νομικών προσώπων, όσο και των ποινικών δικαστηρίων αλλά και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εφόσον δεν τελεσφορήσουν τα ένδικα μέσα στα εγχώρια δικαστήρια.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων το δικαστήριο θα αποφαίνεται αν υφίσταται παραβίαση του δικαιώματος στην ταχεία απονομή δικαιοσύνης θα είναι: α) η συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης για την διάρκεια της οποίας διατυπώνεται παράπονο ότι υπερέβη την εύλογη διάρκεια, β) η πολυπλοκότητα των τιθέμενων νομικών ζητημάτων, γ) η στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών και δ) το διακύβευμα της υπόθεσης για τον αιτούντα
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 και, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.