Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

Workshop για το GDPR και την εφαρμογή του στην πράξη

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε τη συμμετοχή μας σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα workshop για το GDPR (Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων - General Data Protection Regulation) και την εφαρμογή του στην πράξη που διοργανώνεται από το https://zevioo.com