Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφαση σταθμός του Εφετείου Αθηνών για εκπρόθεσμη Ανακοπή με ASPIS ASSET ύψους 198.0000 ευρώ

Το δικαστικό έτος ξεκίνησε για το Δικηγορικό μας Γραφείο με την έκδοση μίας δικαστικής απόφασης σταθμό στην προσπάθεια των δικαιούχων για να αποζημιωθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» και «COMMERCIAL VALUE».

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. 4310/2018 απόφαση του, το Εφετείο Αθηνών δικαίωσε κάτοχο ασφαλιστηρίου ASPIS ASSET ΑΑ2 και του επιδίκασε αποζημίωση ύψους 198.000 ευρώ, που είναι το ποσό που είχε καταβάλει στην «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ».
Με τη δικαστική αυτή απόφαση το Εφετείο Αθηνών έκρινε για τα εξής ζητήματα:
  1. Οι ασφαλισμένοι και δικαιούχοι που δεν προέβησαν σε αναγγελία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών μπορούν να αποζημιωθούν με την άσκηση εκπρόθεσμης Ανακοπής
  2. Τα συμβόλαια ASPIS ASSET είναι ασφαλιστήρια ζωής και όχι επενδυτικά προγράμματα και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να αποζημιωθούν. 
  3. Δεν ασκεί αρνητική επιρροή το γεγονός ότι δεν είχε παρέλθει τριετία από την κατάρτιση των συμβολαίων μέχρι την ανάκληση της άδειας της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» και θα πρέπει οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων ASPIS ASSET να αποζημιωθούν.