Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για πλήρη και αποκλειστική συνεργασία.

 Απαραίτητα Προσόντα:

• Τίτλος σπουδών νομικής από ελληνικό ή αλλοδαπό πανεπιστήμιο νομίμως αναγνωρισμένος

• Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων

• Πάθος για τη νομική επιστήμη και επαγγελματική εξέλιξη


Επικουρικά θα συνεκτιμηθούν:

• Διαπραγματευτικές /επικοινωνιακές ικανότητες

• Ικανότητα επίλυσης κρίσεων 

• Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης

• Γνώση χειρισμού πλατφόρμας συνεργασίας/επικοινωνίας (λ.χ. TEAMS)

• Προσανατολισμός στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών

 

Παρέχονται:

• Μηνιαία αμοιβή αναλόγως των προσόντων και της εμπειρίας

• Σταθερή προοπτική εξέλιξης

• Σύστημα bonus επιπροσθέτως της μηνιαίας αμοιβής

• Διαρκής νομική ενημέρωση και συζητήσεις επί νομικών ζητημάτων

Προσφέρουμε ενασχόληση με ενδιαφέροντα νομικά ζητήματα του αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου σε ένα εξαιρετικό επαγγελματικό περιβάλλον, όπου προάγουμε τον αμοιβαίο σεβασμό και τις σχέσεις εμπιστοσύνης, ενώ υποστηρίζουμε ενεργά την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Η ανάληψη πρωτοβουλιών εκτιμάται και επιβραβεύεται.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

drososlaw@gmail.com 

 

Tα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επιλογής υποψηφίων. Τα προσωπικά δεδομένα όσων υποψηφίων δεν επιλεγούν, θα διαγραφούν εντός 15 ημερών από την αποστολή της αίτησης συνεργασίας/βιογραφικού. Θα υπάρξει επικοινωνία μόνο με όσους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις της προσφερόμενης θέσης εντός προθεσμίας 15 ημέρων από την αποστολή των αιτήσεων συνεργασίας/βιογραφικών. Ενδέχεται να υπάρξει επικοινωνία για διευκρινήσεις και πρόσθετα στοιχεία/πληροφορίες με τους υποψήφιους της προσφερόμενης θέσης.