Σάββατο 13 Αυγούστου 2011

Eπί οκτώ μήνες η Commercial Value «άδειαζε» λογαριασμούς της χωρίς να φαίνεται στα βιβλία

Η «διαδρομή» των 14,9 εκατ. ευρώ από τον όμιλο Aspis στην Ελβετία
Η ασφαλιστική εταιρεία Commercial Value, που οδηγήθηκε σε εκκαθάριση, είχε επί οκτώ περίπου μήνες «αδειάσει» λογαριασμούς της 14,9 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελβετία, χωρίς αυτό να φαίνεται στα βιβλία της. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν οι ελεγκτές της Baker Tilly για λογαριασμό του εκκαθαριστή του ομίλου Aspis σε έκθεση που παρέδωσαν οι εκκαθαριστές της εταιρείας στην Εισαγγελία Αθηνών.
Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, στις 9 Μαρτίου του 2009 συνήλθε το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο της Commercial Value και αποφάσισε το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse.

Κάτω από έναν κεντρικό λογαριασμό ανοίχθηκαν 20 «υπολογαριασμοί». Στο ίδιο διάστημα, ο στενός συνεργάτης του κ. Παύλου Ψωμιάδη, Α. Αντζουλίδης, αλληλογραφούσε διαρκώς με τον κ. Jan Paju προκειμένου η θυγατρική της Aspis στη Σουηδία, Aspis Liv, να ανοίξει και εκείνη λογαριασμούς στην ίδια ελβετική τράπεζα.

Στις 6 και 7 Απριλίου του 2009 ο πρόεδρος της Commercial Value, κ. Δημήτρης Βιδάλης, δίνει έξι εντολές μεταφοράς στην Aspis Bank, την Aspis ΑΕΔΑΚ και τα funds Aviva Investors και Aberdeen Global Funds.

Η Αspis Bank λειτουργούσε ως θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου αλλά ταυτόχρονα και ως θεματοφύλακας της εταιρείας. Τις προηγούμενες μέρες με εντολή του Βιδάλη, σύμφωνα με την έκθεση, είχαν εξαγορασθεί μερίδια.

Τα ποσά, ύψους 14,9 εκατ. ευρώ, μετά την εξαγορά πιστώθηκαν στους υπολογαριασμούς της εταιρείας στην Credit Suisse. Αμέσως μετά μεταφέρθηκε στην εταιρεία Hestiun Limited στις 4/5/2009 το ποσό των 14.967.881,04 ευρώ, με αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά αυτή «οι εν λόγω καταστάσεις να εμφανίζουν μηδενικά υπόλοιπα».

Το γεγονός αυτό δεν απεικονίστηκε στα βιβλία της εταιρείας τον Μάιο του 2009, αλλά στις… 31/12/2009». Δηλαδή, αναφέρουν οι ελεγκτές της Baker Tilly, στο χρονικό διάστημα από 4/5/2009 ώς 31/12/2009 στα βιβλία της εταιρείας εμφανίζονται καταθέσεις στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse συνολικού ποσού 14.967.881,04 ευρώ, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Η τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε ασφαλιστική τοποθέτηση σε τράπεζα χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αλλά και η αλλαγή της τράπεζας - θεματοφύλακα χωρίς υπογραφή σύμβασης θέτει ζήτημα ενδεχόμενης ευθύνης του θεματοφύλακα, ο οποίος σύμφωνα με γνωμοδότηση που ζήτησαν και έλαβαν οι εκκαθαριστές είχε την υποχρέωση «να ελέγχει τη νομιμότητα των εντολών που του δίνει η εταιρεία» (σ.σ. Commercial Value). Η Aspis Bank ως θεματαφύλακας δεν έλεγξε το σύννομο της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που αποτελούσαν μέρος της ασφαλιστικής τοποθέτησης.

Στο ίδιο διάστημα στην εταιρεία Hestiun τοποθέτησε άλλα 29.897.733 ευρώ η Aspis Liv, συνολικά δηλαδή 43 εκατ. ευρώ «τοποθετήθηκαν» σε μία εταιρεία που σε επενδυτική σύμβαση δεσμευόταν να κάνει τοποθετήσεις σε εγχειρήματα που δεν αναφερόταν.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη σύμβαση με τη Hestiun δεν φέρει ημερομηνία ή τόπο υπογραφής, το αντικείμενο και οι όροι της σύμβασης είναι ασαφείς. Η σχετική συμφωνία ουδέποτε υποβλήθηκε στα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών για έγκριση, δεν μνημονεύεται ποιο δίκαιο διέπει τη σύμβαση. Η σύμβαση φέρει την υπογραφή του κ. Δημήτρη Βιδάλη, ο οποίος αμφισβητεί τη γνησιότητά της.

Οταν στο τέλος του 2009, έπειτα από ενέργειες της ΕΠΕΙΑ, ο κ. Δ. Βιδάλης επιδίωξε να επαναπατρίσει τα κεφάλαια στην Ελλάδα, πληροφορήθηκε από ελβετικό δικηγορικό γραφείο ότι η τράπεζα είχε ενεχυριάσει το ποσό εξαιτίας ισόποσου δανείου προς τη Hestiun. Ετσι, η ελβετική τράπεζα έσπευσε να μπλοκάρει χρήματα της ασφαλιστικής τοποθέτησης για τη δική της εξυπηρέτηση.

Πηγή : http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_12/08/2011_452423