Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το 2011

Κατακόρυφη αύξηση παρουσίασαν οι αναφορές των πολιτών προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή το 2011, σχετικά με την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα να πληρώσουν τις δόσεις δανείων και πιστωτικών καρτών, λογαριασμούς τηλεφώνου και ρεύματος.

Αυτά προκύπτουν από την Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2011, την οποία παρέδωσε σήμερα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή Ευάγγελος Ζερβέας, στον πρόεδρο της Βουλής και στον Πρωθυπουργό.

Στην Αρχή υποβλήθηκαν συνολικά κατά τον προηγούμενο χρόνο 3.845 έγγραφες αναφορές, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ποσοστό 82% εξ αυτών καταλήγουν σε φιλική διευθέτηση εντός χρονικού διαστήματος, που δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο τις 88 ημέρες και σε περισσότερες από τρεις στις τέσσερις υποθέσεις υπάρχει θετική έκβαση υπέρ καταναλωτή.

Πρωταθλητές στις καταγγελίες που δέχθηκε ο Συνήγορος του Καταναλωτή το 2011 είναι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Στην έκθεση αναφέρεται: «Κατακόρυφη αύξηση, λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και της μείωσης των εισοδημάτων, παρουσίασαν οι αναφορές των πολιτών σχετικά με την αδυναμία τους να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η αδυναμία αυτή παρατηρείται σχεδόν σε όλους τους τομείς που υπάρχουν χρεώσεις πάγιας μορφής, όπως για παράδειγμα σε δόσεις τραπεζικών δανείων και πιστωτικών καρτών, σε λογαριασμούς τηλεφώνου-ρεύματος, κ.λπ.».

Ειδικότερα σημειώνεται ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή πραγματοποίησε μέσα στο 2011 μεγάλο αριθμό δημόσιων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών σε βάρος των καταναλωτών, «αποφέροντας τεράστιο οικονομικό όφελος γι' αυτούς».

Σημαντικότερες ήταν οι παρεμβάσεις της Αρχής στους κλάδους των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των υποδομών ενέργειας και νερού και των μεταφορών.

Ιδιαιτέρως αυξημένα κατά 36% ήταν και τα παράπονα καταναλωτών που δέχτηκε τηλεφωνικά ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στον οποίο επιπλέον υποβλήθηκαν και 3.420 αιτήσεις οφειλετών για εξωδικαστική ρύθμιση χρεών.

Πρώτος καταγγελλόμενος εμπορικός κλάδος ήταν οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και οι Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, που δέχτηκαν περίπου το 1/3 του συνόλου των αναφορών (30,1%). Ακολούθησε ο κλάδος των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, που δέχτηκε το 25,8% του συνόλου των αναφορών, και ο κλάδος των Γενικών Καταναλωτικών Αγαθών, που δέχτηκε το 21,5% του συνόλου των αναφορών.

Τα περισσότερα παράπονα που διατύπωσαν οι καταναλωτές αφορούν ζητήματα ορθής τιμολόγησης και ποιότητας αγαθών, καθώς και αθέτησης συμβατικών όρων.

Επίσης, στην Έκθεση επισημαίνονται μεταξύ άλλων:

Η αποτυχία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων, που προβλέπεται από τον ν. 3869/2010. Συγκεκριμένα, από την έναρξη της εφαρμογής του νόμου (Σεπτέμβριος 2010) μέχρι το τέλος του 2011 εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν έχει επιτευχθεί σε καμία από τις 2.456 αιτήσεις οφειλετών που έχει επεξεργαστεί η Αρχή. Το γεγονός αυτό υποχρέωσε τον Συνήγορο του Καταναλωτή να εισηγηθεί προς την Πολιτεία τη διακοπή τουλάχιστον της χρηματοδότησης και την εφεξής δωρεάν παροχή συνδρομής σε υπερχρεωμένους πολίτες από Ενώσεις Καταναλωτών, Δικηγορικούς Συλλόγους και, βεβαίως, τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Η προγραμματισμένη έκδοση Ευρωπαϊκής Οδηγίας μέσα στο 2012, η οποία θα υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να διαθέτουν αξιόπιστους φορείς εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών. Η Ελλάδα είναι ήδη συμμορφωμένη με τις γενικές διατάξεις της μελλοντικής Οδηγίας, αφού στον συγκεκριμένο τομέα διακρίνεται και πρωτοπορεί εδώ και χρόνια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με τη λειτουργία και το έργο του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Η εμπιστοσύνη της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο έργο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, στον οποίο ανέθεσαν την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας, ενός σημαντικού θεσμού με εδραιωμένη την παρουσία του σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Το Κέντρο τέθηκε εκ νέου σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ύστερα από μια μακρά περίοδο παύσης και στη σημερινή δυσάρεστη για τη χώρα οικονομική συγκυρία λειτουργεί χωρίς την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, αλλά χάρη στην απολύτως εθελοντική συνεισφορά των υπαλλήλων του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Η πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Καταναλωτή να προχωρήσει αυτοβούλως σε περικοπή των ετήσιων δαπανών λειτουργίας του μέσα στο 2011 κατά περίπου 120.000 ευρώ, ποσόν που ισοδυναμεί με το 8,5% της δημόσιας χρηματοδότησης που έλαβε και δαπάνησε πέρυσι η Αρχή.