Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

Μειώνονται τα έξοδα σε περίπτωση αναγνωριστικής αγωγής, καθώς καταργείται το δικαστικό ένσημο !

Επιτέλους και μία ευχάριστη είδηση για το χώρο της δικαιοσύνης, καθώς μειώνονται τα έξοδα προσφυγής των πολιτών στα ελληνικά δικαστήρια. Ειδικότερα, καταργείται το δικαστικό ένσημο σε περίπτωση αναγνωριστικής αγωγής σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, το οποίο αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα έξοδα με το οποίο είχε επιφορτιστεί ο ενάγων, δηλαδή αυτός ο οποίος ασκούσε την αγωγή και ζητούσε να του αναγνωριστεί από το δικαστήριο ότι του οφείλεται συγκεκριμένο ποσό. 

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου (www.esd.gr) και την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Τροχαίου και Ασφαλιστικού Δικαίου (www.esd-nomologia.gr), θέτουμε υπόψη σας την κάτωθι ανακοίνωση:

Τέλος το δικαστικό ένσημο για τις αναγνωριστικές αγωγές :

Σε υποθέσεις αποζημιώσεων τροχαίων ατυχημάτων.

Σε διαφορές από αμοιβές για παροχή εργασίας.

Σε υποθέσεις που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων.

Εξάλειψη υποθήκης και προσημειώσεις.


Στο νομοσχέδιο για την «Δίκαιη Δίκη» που ψηφίσθηκε ήδη κατ΄άρθρον, την προηγούμενη Παρασκευή και αναμένεται η ψήφιση στο σύνολό του αύριο, περιέχεται η κατωτέρω διάταξη που δίδει τέλος στο πρόβλημα που ενέσκηψε αναφορικά με το δικαστικό ένσημο και στις αναγνωριστικές αγωγές.

Άρθρο 21

Δικαστικό Ένσημο


1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 (Α’189) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν.3994/2011 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν.ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές που αφορούν τις διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681 Β, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 72 του ν. 3994/2011 (Α 165) δεν εφαρμόζεται στις αγωγές που ασκήθησαν ως καταψηφιστικές πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά την έναρξη ισχύος τούτου.

Πηγή :  http://www.ethemis.gr/telos-sto-dikastiko-ensimo-gia-tis-anagnoristikes-agoges-2/