Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Πανελλαδική η αποχή των δικηγόρων την 1 και 2.11.2012


Την αποχή των δικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 1 και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Οι δικηγόροι αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους αντιδρώντας: 

«- Στις κατατεθείσες υπό ψήφιση διατάξεις περί επικουρικού κεφαλαίου, οι οποίες καταστρατηγούν θεμελιώδη δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών – θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και λοιπών εμπλεκόμενων σε αυτά.

- Στην επιχειρούμενη ένταξη του Τομέα Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, που ισοδυναμεί με υφαρπαγή των αποθεματικών του υγιούς ταμείου των ελευθέρων επαγγελματιών

-Στα φημολογούμενα φορολογικά μέτρα που αναμένεται να πλήξουν κατά τρόπο πρωτοφανή κοινωνικά άδικο και ανάλγητο αδιακρίτως τον κλάδο των ελευθέρων επαγγελματιών, ο οποίος βιώνει στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της δυσμενούς συγκυρίας

-Στο στρεβλό τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή στην χώρα μας η δήθεν αναγκαιότητα απελευθέρωσης του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τρόπο αναντίστοιχο προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα, που καταλήγει να στοχοποιεί τον δικηγόρο στα μάτια της κοινωνίας». 

Η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων «ζητεί εκ νέου την άμεση απόσυρση των εν λόγω διατάξεων και καλεί την πολιτική ηγεσία τους Βουλευτές να απέχουν από νομοθετικές πρωτοβουλίες που φαλκιδεύουν το κράτος δικαίου και το εν γένει δικαιικό μας σύστημα». 

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου θα συγκληθεί εκτάκτως η Ολομέλεια των πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με αντικείμενο την επαναξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.