Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Το Δικηγορικό μας Γραφείο ανακοινώνει ότι μετά από κοπιώδη και οργανωμένη προσπάθεια, που πραγματοποίησε από κοινού με τους δικαιούχους αποζημίωσης της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ", εκδόθηκε θετική δικαστική απόφαση επί της ομαδικής Ανακοπής που είχε ασκηθεί.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο απέρριψε τη θέση της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης και δέχθηκε την επιχειρηματολογία που είχε αναπτύξει το Δικηγορικό μας Γραφείο περί του ότι όλοι οι ανακόπτοντες είχαν συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί με συμβόλαια τύπου "ΑΣΠΙΣ ASSET", παρά το γεγονός ότι η αντίδικος ασφαλιστική εταιρία τα είχε ονομάσει από την πρώτη στιγμή συμβόλαια αμιγώς επενδυτικού χαρακτήρα, προκειμένου να τα αποκλείσει από τη διαδικασία καταβολής ποσών αποζημίωσης.

Περαιτέρω, η «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» έσπευσε να καταθέσει Έφεση κατά της θετικής δικαστικής για μας απόφασης και κατά όλων των ανακοπτόντων που είχαν συμμετάσχει στη δίκη του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, προκειμένου να αποτρέψει την καταβολή της αποζημίωσης από την πλευρά της και να σύρει εκ νέου τους δικαιούχους αποζημίωσης σε δικαστική διαμάχη!

Συνεπώς, όλα πλέον θα κριθούν στο Εφετείο Αθηνών, όπου θα παρασταθούμε ως Δικηγορικό Γραφείο μαζί με όλους τους ανακόπτοντες, προκειμένου να αντικρούσουμε με αποφασιστικότητα και στέρεη νομική επιχειρηματολογία την Έφεση που άσκησε η "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα που αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν είχαν συμπληρώσει τριετία από την έναρξη τους μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας (21.9.2009).

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν μέχρι σήμερα και να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό τους μέχρι και την τελική δικαίωσή τους με την καταβολή της αποζημίωσης από την "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ".