Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Λήγει η προθεσμία για άσκηση Ανακοπής κατά του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου Ζωής

Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AEE για οποιαδήποτε αντίρρησή τους σχετικά με το αναρτηθέν  Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ασφαλιστηρίων Ζωής & Συμπληρωματικών Παροχών οφείλουν να ασκήσουν Ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών μέχρι την 9η Ιανουαρίου 2012.

Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει συμπληρωματικός πίνακας απαιτήσεων ασφαλισμένων, ο οποίος θα εκδοθεί μέσα στον Ιανουάριο του 2012 και στον οποίο θα περιλαμβάνονται διορθώσεις για προφανή λάθη στον προσδιορισμό των απαιτήσεων των ασφαλισμένων, για τα οποία δεν θα χρειαστεί να ασκηθεί ανακοπή.  

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την άσκηση ανακοπής αλλά και οι ενδιαφερόμενοι για άσκηση ανακοπής να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο μας.
Σε κάθε περίπτωση θα ασκηθούν ανακοπές, μόνο εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο, αφού ληφθεί υπόψη, αφενός το ποσό που αναγνωρίζεται ότι οφείλεται από την ασφαλιστική εταιρία και αφετέρου η πραγματική αξίωση του κάθε ασφαλισμένου κατά της οφειλέτριας ασφαλιστικής εταιρίας. 

Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους.