Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Συνέχιση της αποχής των δικηγόρων μέχρι και την Τρίτη 17 Ιανουαρίου

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας κατά τη συνεδρίασή της στην Αθήνα την 11-1-2012 αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της αποχής μέχρι και την Τρίτη 17 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα συγκληθεί εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων για επανεκτίμηση της κατάστασης.