Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Εκκρεμούν οι διορθώσεις για τα προφανή σφάλματα στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.

Εκκρεμούν οι διορθώσεις στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής, όπου έχουν αναγραφεί οι απαιτήσεις των ασφαλισμένων κατά της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., παρά τις διαβεβαιώσεις περί ολοκληρωσης των διορθώσεων στις αρχές του Ιανουαρίου. Οι διορθώσεις οι οποίες πρόκειται να γίνουν, αφορούν σε (προφανή) σφάλματα στην καταγραφή των οφειλομένων παροχών προς τους ασφαλισμένους, τα οποία προήλθαν από λανθασμένη μεταφορά δεδομένων των φακέλων των ασφαλισμένων και αποδεικνύονται με έγγραφα. Οι διορθώσεις αυτές, δεν θα τροποποιήσουν το Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής, ωστόσο μόλις πραγματοποιηθούν θα υπάρξει ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρίας, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Υπενθυμίζεται ότι οι περιπτώσεις αυτές διόρθωσης των ως άνω σφαλμάτων δεν έχουν σχέση με τη διαδικασία των ανακοπών που έχουν ήδη ασκηθεί και πρόκειται να εκδικαστούν τους επόμενους μήνες στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.