Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012

Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για το Δίστομο

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης η απόφαση επί της προσφυγής της Γερμανίας εναντίον της Ιταλίας για την απόφαση ιταλικού δικαστηρίου υπέρ του Διστόμου.

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης  η Ιταλία παρέβη τις υποχρεώσεις της απέναντι στη Γερμανία επιτρέποντας τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών με αντικείμενο την καταβολή αποζημιώσεων από το Βερολίνο προς τα θύματα ναζιστικών εγκλημάτων. Διαβάστε εδώ το κείμενο της απόφασης.