Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Τα δικαιώματα των κατηγορουμένων στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κείμενα με τα δικαιώματα των κατηγορουμένων στην ποινική δίκη στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κείμενα αυτά θα ανανεώνονται σε ετήσια βάση. Το έργο αυτό είχε ανατεθεί στο Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) το Νοέμβριο 2009 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και το χρηματοδοτεί.

Τα κείμενα αυτά είναι προσβάσιμα στην ηλεκτρονική πύλη e-justice: