Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

Εκδικάστηκαν σήμερα οι πρώτες Ανακοπές κατά του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου Ζωής και της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ"

Εκδικάστηκαν σήμερα 12.6.2012 οι πρώτες υποθέσεις Ανακοπών κατά του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου Ζωής και της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες αναβολές κατά τις δικασίμους Ανακοπών, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν δοθεί συναινετικά, δηλαδή είχαν συμφωνήσει οι Ανακόπτοντες. Ωστόσο, το γραφείο μας δεν συναίνεσε σε αναβολή εκδίκασης των υποθέσεων των εντολέων που εκπροσωπούσε, καθώς όπως ισχυρίστηκε η αναβολή εκδίκασης είναι εκτός του πνεύματος του νόμου και της διαδικασίας που θεσπίστηκε με τον ν. 3867/2010, όπου προκρίθηκε η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ήτοι μια διαδικασία με επείγοντα χαρακτήρα.

Η πλευρά που εκπροσωπούσε την "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" ζήτησε την αναβολή εκδίκασης των Ανακοπών, διότι όπως ισχυρίστηκε, η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αποτελεί τη νέα εποπτική αρχή των εταιριών ιδιωτικής ασφάλισης,θα προβεί σε επανέλεγχο των εγγραφών στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής.

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε προς το Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των ανακοπτόντων Δρόσο Γρηγόριο, η σχετική νομοθεσία προβλέπει την υποβολή Ανακοπής κατά των εγγραφών στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής και δεν προϋποθέτει τον επανέλεγχο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Εξάλλου, διατυπώθηκε και η άποψη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των Ανακοπτόντων, ότι το ίδιο το αίτημα της αναβολής αποτελεί αποδοχή ενδεχόμενων λαθών από την πλευρά της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" κατά την κατάρτιση του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου Ζωής.

Οι ισχυρισμοί του ανωτέρω πληρεξουσίου Δικηγόρου έγιναν δεκτοί από το Δικαστήριο και απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ".

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης κατέθεσε ως μάρτυρας ο επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής κ. Παντελίδης, ο οποίος κατέφθασε εσπευσμένα, προκειμένου να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο.

Ακολούθησε μία μακρά διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου εκτέθηκαν οι ισχυρισμοί των δύο πλευρών προς την κα Πρόεδρο του Δικαστηρίου και τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν και έγγραφα Σημειώματα της κάθε πλευράς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ήταν η πρώτη, η οποία είχε το σθένος να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση και να απορρίψει το αίτημα αναβολής της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ", με τη δεδομένη σπουδαιότητα που παρουσιάζει και τις μεγάλες δυσκολίες σε επίπεδο νομικό αλλά και κοινωνικό.