Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Αποχή των Δικηγόρων της Αθήνας και του Πειραιά την Τετάρτη 26/9

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. κατά τη συνεδρίασή του της 20-9-2012 αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012, ως ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς το δοκιμαζόμενο από τις υιοθετούμενες οικονομικές πολιτικές Ελληνικό λαό, τονίζοντας τον αδιέξοδο, κοινωνικά άδικο και αποσπασματικό τους χαρακτήρα.

Το δικηγορικό σώμα εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην φαλκίδευση των δικαιωμάτων του μέσου Έλληνα πολίτη, ο οποίος πλήττεται – κατά τρόπο πρωτοφανή στον πυρήνα συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του – μέσω περικοπών που απομειώνουν τα εισοδήματά του, πλήττουν τα δικαιώματά του στην κοινωνική ασφάλιση και στην απόδοση  παροχών, όπως είναι το εφάπαξ.

Επισημαίνεται ότι άδεια θα δίδεται στις εξής περιπτώσεις :

Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
Παραγραφές
Προθεσμίες
Αναστολές πλειστηριασμών, προσωρινές διαταγές
Η κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και η προσθήκη – αντίκρουση  επιτρέπεται χωρίς άδεια (237 ΚΠολΔ). Στο Πρωτοδικείο θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας.

Στο Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο και Εφετείο το κλείσιμο των φακέλων παρατείνεται για μία  (1) εργάσιμη ημέρα μετά την αποχή.

Πηγή : http://www.dsa.gr/

2.   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, οι δικηγόροι Πειραιά θα απέχουν από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012, συμπαραστεκόμενοι στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι για την ίδια ημέρα έχουν εξαγγείλει πανελλήνια απεργία μέσω των συνδικαλιστικών φορέων τους (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ).

Την ημέρα της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη.

Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:

α) παραγραφών – λήξεως προθεσμιών

β) αποφυλακίσεων

γ) αναστολών πλειστηριασμού και εκτελέσεως αποφάσεων