Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδόθηκε δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που δικαιώνει ομολογιούχους της ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΕ

Εκδόθηκε απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία δικαιώνονται ομολογιούχοι της ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο δικαστήριο από το γραφείο μας και διατάσσεται η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στην εταιρία ΚΥΒΕΛΗ Α.Ε. της Όλγας Ψωμιάδη, κόρης του Παυλου Ψωμιάδη