Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Γεγονός οι τηλεδίκες στα δικαστήρια από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπει τηλεσυνεδρίαση, τηλεκατάθεση και εικονοτηλεδιάσκεψη στα δικαστήρια, στις αρχές του νέου δικαστικού έτους που ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου. 
Το Προεδρικό Διάταγμα, που φέρει την υπογραφή του υπουργού Δικαιοσύνης, Χαράλαμπου Αθανασίου και κατατέθηκε για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), εισάγει καταρχήν στην ελληνική δικαιοσύνη, για πρώτη φορά, την τηλεκατάθεση, δηλαδή την προφορική εξέταση προσώπων από παράγοντες της δίκης, όταν αυτά δεν μπορούν να παραστούν στο ακροατήριο. 

Επίσης, με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος καθιερώνεται η εικονοτηλεδιάσκεψη, δηλαδή η δυνατότητα των παραγόντων της δίκης να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες και σε πραγματικό χρόνο να επικοινωνούν με πρόσωπα που δεν βρίσκονται εντός της δικαστικής αίθουσας. 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα, για να είναι εφικτή η τηλεσυνεδρίαση στα ελληνικά δικαστήρια, θα πρέπει η δικαστική αίθουσα να διαθέτει σύγχρονη υποδομή και εξοπλισμό, δηλαδή κάμερες υψηλής ευκρίνειας, μικρόφωνα και οθόνες. 

Κατά τις τηλεδίκες, η συζήτηση διεξάγεται όπως ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ενώ τον εξοπλισμό που επιτρέπει την τηλεσυνεδρίαση χειρίζεται ο δικαστής, ο οποίος και ορίζει τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να παρευρίσκονται στις αίθουσες, διευθύνει τη συζήτηση, καθοδηγεί και δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις στα παρευρισκόμενα και στις δύο αίθουσες πρόσωπα. 

Μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής συνεδρίασης υπογράφονται τα σχετικά πρακτικά, τα οποία αναφέρουν την ημερομηνία και τον τόπο της εξέτασης, την ταυτότητα των παρασταθέντων ή εξετασθέντων προσώπων,κ.α.